Hebrews 5

Ako odene mekome Akolalike lodo yotokamotoa takoa motane ali-kitike uku. Dikako ago tukale one luku panago moa kakakilepa Akolaliyo ete ali-kiti takoa wawa odene ago takoa moa kakako. One yatene ali atoame tokoi poaneleke padeya-kiti mea lodo yoa kowitikamotoa ni toko. Einagomepa wene toamene ali atoa etepea pote poanele tokoike lodo yotokakilepa ae kime tiki toane onemeka poanele tuku wa eni yene mama moa toko. Nipa Akolalike lodo eni yotokakilepa oneka poane ago tokome pinali one poanele tokake lodo yokala too. Nipa one weneme ako ago mekene tou wa tokoya mena. Akolaliyo takoa moa kakane ago tokome ni toko. Nipa papete Akolaliyo eya ago Erone takoa moa kakakale mekome tane toa toko.

Keraisuyoka ako odene mekene enakale tou wa taneya mena. Nitaneyake Akolaliyo one-pala eya wa akeneya.

I ago nepa anu manago. Opi nopa neketai latiane meku wa Akolaliyo mana-pala akene toa panagome one bokuke wia mekaneya.
One boku padeke Akolaliyo mana-pala eya waka akene toa padame wia mekaneya.

Anu wene kekakadepa lodo you toa teke ali atoane kowitikama poo. Eya ago Melekisedekeyo papete tokana toa nemeka too wa Akolaliyo akeneya.
Yesu tono melepu eya kakeneya itonoke nome mekome Akolali kowitikilepa komo ka̱ta oa kakome taneya. Nipa one tukale moa kamotokatekago kowitaneya. Nitoa yoti mitikatekoa mekome kowitikale tokome Akolaliyo yakoa taneya. Keraisu einagopa Akolaline mana kakilepa taneyake etename oka toa-kama wene toa litia tootapeademepa ele kuleme ke enekakale mekome poti utanele-kama toomoa pekeneya. Nitoapa etenane wene pika toa kotuke kakoa tootapeneya tokome one agale yakoa tiki peyapa one patu kautakoa kakete mea kama pamele toko wa toa motoko. 10 Nitikago-pala Akolaliyo okome one wene kekadepa lodo you toa ako odene meke ali atoane kowitikama poo. Melekisedekeyo papete tokana toa nemeka too wa Akolaliyo mana-pala akeneya.

Yesunole Takama Peketepa

Pegene Kakoa Tewitikoa Wawameamene

11 Kipala ina ukuna i i wane oane togatekuyake kini yakatiki toane pine ina ina wane amele toamokolo waku. Kipa tugi ootapeneya mekili tekene ni uku. 12 Kipa Yesuke wene tugakilepa wete mati titia tokoina. Nitikoina tekete eko ali atoa oyake olaukamedikiyake Akolalinemo pegetoa olaukanemo wene kayapeaneya mekino, panagome kiwi wa olaukamedeko. Ae, nana matiyame keneya ipe kakoya nee eya noameneya adu-kama nou toa Akolaline agale wedoa yakameneya meki. 13 Panagome-kiti adu-kamado nakomepa nipa nana matiyame tokole eni toko. Einagome ali atoa wene ki̱yo akeneya mekete toatekoile olaukanemo wene toamoko. 14 Wa panagome-kiti Keraisunomo yakoa motokomepa nipa ipe kakoya nee nako agome tokole eni toko. Nipa Akolaline agale pine piko toa pitia enekala tokoya tokome epetaneleka poaneleka wene toa tetoa eneko.

Copyright information for `WIU