James 4

Itonoleke-kama Wene Piitikaneya Meketepa

Akolali-pala Poi Te̱ia Mekomo

Kako poi toa wa kini kini pili pili toa mokota ikilepa edoa titia witakala tokoto-pe. Ele kule poanele toada wa ete oto wa koiga koiga tikilepa tepene eida-kama titia toko. Panagoneya moadiya wa wene piapa moadete wili tokoa kawa teko tokolo pinago wia tukakete moato wa wene pianeya meki. Eya kuya mou wa moamele toamokolo kako poi toa mokota okala toa kaki. Nipa eniya-kiti moameneya pa mekilepa Akolali neme mano wa kowitamekete tekete pa meki. Wa pade-pete Akolali kowitiketeke padeya dedeyaka moamele toamokolo pa mekilepa nipa Akolaline wene piko toa litia toamekete tekete pa meki. Nipa kinikile wedia tato wa paya wene pia kowitikete tekete ni moameneya pa meki. Beita, kipa pamoko keneya mekete eya wapa wene toamiki-pe. Pa itonole toma yaki yene-pala-kama oya patu pia meketepa nipa Akolali-pala poi te̱ia mekete tiki. Itono peku naki-kiti-pala oya patu piou wa wene piko agopa Akolali-pala poi te̱iane ago eni. Kime nitikala teketepa nipa Akolaline bokuke eya wa wia mekanemopa pamo akeneya wa wene pia tiki patu.Akolaliyo totoke moa wetekane Yomini einagomepa one odene kiwike awiane meou wa toto ko̱la ua meko wa wia mekaneya piko. Totome toa potokakoloka Akolaliyo akole tokome pewe wedoa wima poko. Nikepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.

Anume tukule kimeka toati wa mate agale iki yenepa Akolaliyo ete pedekama pokomeke nate wene pianeya meki yenepa pewe-kama wia kako wa wia mekaneya piko.
Nitikono, Akolalike-kama nate wene pia lukoa meamene. Tobou ipono Setanupa ete pedekakolipa nipa kiwi wete tewitikoa pitoa poo. Akolalike note tegetekoa mekolipa nipa Akolali kiwike nome tegetekoa meoo. Ae, poanele toma yaki-kitame kini yonoke kakene kege ueme ko̱kitikou toa kini poanele tewitikoa wamene. Wene takuta pianeya meki-kiti kini poane wene wia wamene. Ke enekakolo tumai meou toa komo ka̱ta pitikoa meamene. Yau toa meki-kiti yau teigoa wawa komo amene. Wedianeya meki-kiti wedikile teigoa wawa wene keda taneya meamene. 10 Ali Munono lene yoto oneke nate wene pianeya mekolipa nipa kiwi kei pia ako moa kakoo.

11 Anu oya-lawe kini kini ete oto wa akoa agale wameamene. Panagome-kiti one oya ago kikoa akakilepa nipa Akolaline totono dekoa kikoa akakome toko. Nitoa akakilepa eni totono litia toatekole piamene tetepo takoa mekome litia toamoko. 12 Totome litia toateko totono yameteko agopa Akolali odene. Einagome odene ali atoa padeka-kiti toa moamele toa wa padeka-kiti wia atukamele toa tokono, einago luku kake anu oya neme eko aline tanele edoa pine to̱a akade-pe. Pine to̱a akakilepa Akolaliyo-kama toko. Padame pade mena.

Mate Agale Wameamene

13 Topo lene kianeya meki-kiti kime eya wa-kiti iki. Pitikalime latia pitiki ta padeka pone mali odeneke eida mekene eya kuya topo toane kue moane kamo ago meouno, opi puku patu, podoliyo puku patu wa oi pedoa pikala tiki. 14 Eni oi pedoa pia ikilepa podoliyo witatekolepa agopa tokolo meketeke iki. Wedo pikomepa pa tekei pia takoa poko toa kiwika itonoke pa tekei mea tukala tikino, 15 eya wapa amediki. Akolaliyodo oyakeno enile-kiti toe wa okalepa nipa tuameneya meketepa ele kule tato wapa amediki. 16 Nitamedikiyake mate agale oa kini wa kei pia tiki. Edikakilepa poanele-kama tiki.

17 Nipa panagome-kiti one epetanele toateko wene tokomeke toamokolopa Akolaliyo einagopa poanele tane ago tetepo takoa meko.

Copyright information for `WIU