John 15

Yesu Onepa Gerepi Po Pine

Yesuyo eya wa pedoa okome oka. Etene gerepi po pinepa no. Agetai onepa gerepi po ipe talo toa lati lati tokago. Nooke agetamu toa tatia piko gerepi po yenene ku̱ tuamokolopa talo tokagome te̱ia mitikakala toko. Tatia piko gerepi po yenene ku̱ tukolopa ku̱ wedoa tuma pomotoa tokome a̱eyo wia kakoya te̱ia lati lati toko. Anume oane metekouna agalemepa kini tokoi poanelepa a̱eyo wia kakoya te̱ia waou toa kogoa kiwi wete epetekaneya. Kipa nopala lipua mekolipa nopa kiwi-pala lipuane meou. Po yenenedo pine-pala lipua meamokomepa nipa one weneme ku̱ tuamele toamoo. Kiwika dikoa nopala lipua meameketepa nipa ku̱ tuamele toamokale pa meoi. Gerepi po pinepa no. Kipa po yenene-kiti. Panago nopala lipua mekolo wa no onepala lipuane mekulupa nipa toneta liputakutukoa mekolo einago ku̱ wedoa tuma poo. No ete kamotoa wawa kini tutu wa meketepa kini weneme padeleka toamoi. Talo agome pa yenene te̱ia yawe pitikakolo ala toa kau tootapeko. Nitikolo oboa pia toele pitikakolo toeme napetapeko. Nopala lipua meake wako ago-pala enakale too. Nopala lipua mea kiwi olaukakouna tepene moa mekoa tokolipa kini wene litia kowitikoile-kama Akolaliyo yakoa too. Kipa ku̱ wedoa tuou toa mea epetekakolipa ete-kitame no inakagono peku kime nakedikino, ke wa Agetai kei pikala toi. Agetai nooke wene mekoa meko toane kiwike wene mekoane meku. Kiwike wene mekoane mekene pawe toane talo toa memotoa tekete nopala lipua meamene. 10 Agetaiyo ta wa oko toane takama yakilepa agetai nooke wene mekoa mekome pawe toa talo toa memotoane tuku. Ena toa noanume tamene wane uku toa kime takama yaketepa nipa kiwike wene mekoane mekene pawe toane talo toane memotoa tekete toi. 11 Kipala i ukupa no wediane meku toa eni yano kakoa kiwi wedia mea kadukama pomotoane tekene ni uku. 12 Eya tamene wane uku. Kiwike wene mekoane meku toa kini kini wene mekanali yoma pamene. 13 Panago one oya-laweke wene wedoa mekoa mekomepa nipa one oya wateaneya kamotoa oneka wiamene wa ketekako. Eni wene mekoa mekome tokolepa padameka oyake moa patukamele toamoko. 14 Anume tamene wane uku toa teketepa nipa anu oya-lawe kakete tiki. 15 Opi titimoane kipa anu pupu yene wane wamuku. Pupu agomepa one pupu pinagonole takakilepa pinagono tepene piko wene tetoa enamokome tokolo tekene ni uku. Opi kipa anu oya-lawe wane uku. Nipa Agetaiyo no peku laweteka toane kiwi lawetekouna tekene ni uku. 16 Kipa kini weneme no takoa moa litikoina mena. Noanume kiwi takoane motokouna. Nipa kawa kawateko ku̱ wedoa tuma pomotoane tekene takoane motokouna. Ku̱ wedoa tuma pokolipa nipa anu ibini wedekoa kowitikoile-kama Agetaiyo yakoa too. 17 Kipala ina okounapa kini kini wene mekanali yoma pamene wane ekene okouna.

Itono Peku Noai Tokoi-kitame Yesuno

Oya-lawe-pala Kotimi Yoa Meatekoimo

18 Itono peku noai tiki-kitame kipala kotimi yoa meadekolipa nipa nopala namolo kotimi yoa mekoina toa tiki wa wene taneya meamene. 19 Anu oya-lawe kime itono peku noai tekete toi tokapa eni yename kipa kini yagono-mikiti wa kiwike wene mekoa meoi toka. Nitoi tokake kipa kini yagono-mikiti mena wa kotimi yoa meki. Nipa eni yene pa kamotoane wawane anu oya-lawe kipa anu wane takoane motokouya tokome kipala kotimi yoa meki. 20 Nitikino, kipala papete eya wane okouna wene taneya meamene. Pupu agome-kiti one yopikago oyake moa patukamele toamoko wane okouna. Nipa pade ali atoame noodo tete meteketepa naniko kiwika dikoa tete mekala toi. Ni anu agaledo litia teketepa kini agaleka yakoa moi wane okouna. 21 Kipa anu oya-lawe tokale tekete kipala kotimi yoa mea tete mekala toi. Enipa no moa wetekakago wene toameneya mekete ni toi. 22 No none eni yene-pala ko wamou tokapa nipa i yename poanele tikilepa wene toamekete tokoino, nami wiane kibu moateku toa mena wane ou toka. Nitou tokake no none olaukakoumo yatekoiya tekete ae poanele tikilepa wene toamekete tokoo wa kini wa kei piamele toamoko. 23 Dikane yename nota kotimi yoa meketepa nipa Agetai-pala dekoa kotimi yoa meki. 24 Kiwi pakeke padame namolo toamokoinakale ele kule telekole toamou tokapa nipa kini poanele tikilepa wene toamekete tokoino, nami wiane kibu moateku toa mena wane ou toka. Nitou tokake ele kule telekole tokoule eneketeke Agetai tota-pala kotimi yoa meki. 25 Nipanopala kotimi yoa mekilepa pa puputua tiki wa kini totono bokuke papete wia mekapiane toa taatekoa tiki. 26 Kiwi mama moa auapeateko Epetane Yomini Agetai-pala opia mea kako ago taatekoa nokome no ko oademe toko. Niminimo-kama oko Yominike uku. Eni Yomini anu oya-lawe kiwike awinome memotoane wetekakolu Agetai mekata mea noo. 27 Anu oya-lawe kimeka no ko oma poi. Nipa Akolalinele titiane takakouna-pete laigoa nopala opia yakoina tekete ni toi wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU