Revelation of John 12

Atoa Pade Pukupukutame Tanemo

Nititikaneyake enekolu a tibu eya adeka witakale enekou. Atoa padame mamina moa kawou toa lou moa kakeneya kakale enekou. Tokene patu nitaneya kaka. One tobou wanekepa tagoi tuku kakoa (12) payapono pia unukaneya. Einatoame mati pene opiademepa mukiti nakale ka̱ oa kaka.

Nitikale eya adeka a tibu kikome kiane pukupuku uoya witakale enekou. One wagopa tatono kakoa (7) kawa one kimepa noi kakoa (10) kawa taneya. One wago kaka peyakepa ako tobou meane ago watekoya nunagu noi kakoa (10) watekolokaneya. Nitaneya kakome adapini kogakomepa a tibu tagoi tebolo tebolo wa kaka toa-kama takuta-kala katekoa pa kamotoa odene-kala takoa kotia itonoke wia pitikakala toka. Mati opiateka atoane leneke kakome pukupukume nitoa kaka. Nipa one mati opikaka dekoane moane nou wa wene pianeya kakome toka. Nitikaka einatoame mati opikilepa pitikali ta piko peyake pitikoi toa yopiateka mati eni opika. Kapa wapi pikoa kakome yopiateka mati eni opika. Opikale eina eina padame mati dekoa moa Akolali ako tobou ago meateka walaike mekata aua poka. Nitikalepa einatoa ali piamene take Akolaliyo one nodokakapiane take pitoa poka. Pitoa pome mekalepa ta pataka ege egeta wa-kala kadukoa (1260) ta pataka toa pade-kitame einatoa eida pikoa mekoi.

Ni pade a tibu poi tageneya. Nipa ako tobou edelo ago Maikaleyo one edelo yatene poi kamotokoa pukupuku-pala poi topokale pukupukume one edelo yatene-pala poi tato wa ete poi toa kaka. Poi tokoa kawa teko tokale wawa aida a tibu pa meamele toameneya tokome one edelo yatene-pala dekoa moa itonoke wia pitikaketikaneya. Pukupuku wane uku agopa kaya wa koto akene agoke uku. Kaya wanepa tobou ipono Setanu ali atoa peya likoa enekala toko agoke uku.

10 Wa yatekolu a tibu agale ludu telo nokome okome Akolaliyo ali atoa toa moa telekole toa pawe toa talo toa toatekole opi taatekoa toko. One moa kakapiane ago Keraisuyo one patu kautakoa kakome enile taatekoa tokolo uku. Akolaline leneke kakome tone oya-lawe ete pia oto pia akakago Setanu wete moa wia pitikaneya tokolo ni toko. 11 Tone oya-laweme einago Setanu-pala poi toa kawa moa kautakilepa Sipi Sipi Kai Tine kamate patu kautakoa kawa onekemo-pala akama yawa tekete tokoi. Nipa kini kepene mama moameketepa kipala poi te̱iane yename wia tukakolipa oyake tuou wa atiki toa tokoi. 12 Nitikala tokoino, a tibu meki peyame ke wa wedia kamene-ye. Nitamene wane ukuyake itono patu ni kusa uele meki peya tumai meamene-ye. Setanu einago kiwi mekita wida noka tokolo ni uku. One takoa poateko tigotokono wene taneya tokome kotimi mati yotaneya wina noka.

13 Eina pukupukumepa ae itono patu wia pitikaneya meadeku wa wene tokome eina ali mati opikana atoa wiou wa litimoa poka. 14 Nitikalepa einatoa ali piamene take pukaneya petoa pomotoa tokome Akolaliyo tube tegu pawenata moa kakaka. Pukupukume tuku toa enamuamateka take pukaneya pome paigakoa memotoa ni toka. Mali tebolo ponome wa tuyono takaka pakeka ponomotoa poti paigakoa memotoa latiane take uku. 15 Einatoa eida petoa pome mepokaleka ueme dekoa moa aua pomotou wa pukupukume ue kapea wetekaka. 16 Nitikaleka itonome i atoa toane mou wa itono lobokome pukupukume kapea wetekane ue einaka lobutupaneya. 17 Nitikale enekome pukupukume eina atoane ete mati-kiti-pala poi topouno, nepio wa poi topoka. Einatoane ete mali-kitipa Akolaliyo tamene wa akenele litia toa ni Yesunomo to̱awea akoa tiki yene. Pukupuku kusa ue matanuke kaka.

Copyright information for `WIU