Revelation of John 15

Edelo Ali Tatono Kakoame Ke Enekatekoya

Tatono Kakoa-pala Aua Nokala Tanemo

Wa enekolu a tibu padele tubele wene kainya pikanele witakale enekou. Enipa edelo ali tatono (7) kakoamepa wipitia toateka ke enekatekoya tatono kakoa-pala aua nokala tokoi. Nipa Akolaliyo ali atoa kotimi yoa mea peya takatekale aua nokoi.

Wa enekolu gilasime latiane kusa ue toe-pala eletekane tetepo taneya meelogakale enekou. Wa enekolu e ue mekoya liti eina yo tane kai keneya ago-pala poi toa moa patukane yene kakoli enekou. Einagono yomini kei pia kowitamoa ni kini yonokeka ponokeka one ibini aue pa̱ia akene naba wia mekamene kote tokale wawa tane yeneke uku. Ni yenamepa Akolaliyo metane gita keneya pikoa kakala tokoi. Nitoapa eya agotane lo Akolaline pupu takane ago Mosese ni Sipi Sipi Kai Tinetane lo eya wa oa kakoi.

Akolali nepa ako odene meke telekole toko Ali Muno ago. Padele padele tikilepa telekole-kama toa ali atoane wene kainya pikanele-kama toa toko. Ele kule tikilepa ki̱yo akenele-pala niminileta-kama toko. E ku yatene peya neeke-kama lukoa meki.
Ali Muno ne piti moamoko ago odeneka kawamoko. Neke ibini wedekoa ne kei pia toamoko ago odeneka kawamoko. Poanele tikileka toamene ago ne odene meko. Ta piko peyake pitiki yene ne mekota-kama nekete ne kei pia kowitoi. Neke ki̱yo akenele-kiti keleyo witatapeneya tokome nitoi wa kabunu koukotukoa oa kakoi.
Nititikaneyake enekolu a tibu Akolaline yapu kago peaneya pikale enekou. Nipa Akolali odene memotoa takane yapu luku keleyo enekou. Eni yapu keneke edelo ali tatono kakoa (7) witoa nokoi. Witoa nekete ke enekatekoya tatono kakoa-pala aua nokoi. Abe ko̱otapeane mamina kakeneya nokoi. Eni maminapa ake tootapea yadi yadi taneya. Golo kueme latiane po-pala moa palanu lutaneya nokoi. Nitaneya nokoli lene kaatapeane tuyonoya-mene padamepa golo kueme latiane mete tatono kakoa (7) inoe wa e edelo ali tatono kakoa (7) tatikamu toka. Mete wane ukupa tuameneya meemoa poko Akolaliyo kotimi yoa kibu moateka adeka pia kapetekane meteke uku. Mete tatikamu tokale tobou losu yapu keneke Akolaline pa̱ teleta witatapekale lodo yoa tagaka. Lodo yoa tageneya tokome odene agoka eida lobutua pamele toameneya. Nipa edelo ali tatono kakoame (7) ke enekatekoya tatono kakoa-pala aua nokoi toa wete toa togameneyake eida lobutua pamele toameneya.

Copyright information for `WIU