Revelation of John 20

Setanu 1,000 Mali Ponoka Toa

Koa Keneke Moa Pitikaneya Meatekamo

Wa enekolu edelo ago pade a tibu kawa nokale enekou. Nipa eina ge̱yo nine piane koa kago ketepono kii-pala tele tane kapa poota pikoa kakeneya nokale enekou. Nokomepa eina pukupuku dekoa motoka. Koto mati kaya wa akene pukupukuke uku. One ibinitapa tobou ipono wa oa Setanu wa oa taneya. Ni ago dekoa motokomepa mali ege kadukaka kapidime kakoa (1,000) ponoka toa wida mea-kala kamene wa togototokoa ge̱yo nine piane koa keneke pitikoa loko pitikaka. Mali ege kadukaka kapidime kakoa (1,000) ponoka toa ali atoa wa oa yotokamomotoa nitika. One eida mea togateka oi ponokalepa pa tekei ya ya toano pa wa padame po kotokoa wetekoo.

Wa enekolu ako tobou ali-kiti meatekoi walai-kiti enoane ni Akolali patu kautakoa kakete ali atoa takoa enemotoa moa kakane yene eni walai-kitike witipitoa mekoli enoane tokou. Yesunomo oa aua yawa Akolaline agale to̱awea akoa tokoike kabe teigane yenane yomini-kitika enekou. Eina yo tane kai keneya agono yomini latia kakaneya wane kei pia kowitamoa kini pono yonokeka one adeka wia mekamene kote tokale wakoi yenane yomini-kitike uku. E yene kamomotekete potepa mali ege kadukaka kapidime kakoa (1,000) ponoka toa Keraisu-pala itono talo toa-kala kakoi. Akolaliyo ete yenepa mali ege kadukaka kapidime kadukoa (1,000) ponokale moa kamotokatekoyake o yene namolo takoa moa kamotokaka. Tuaneyake namolo kamoa poatekoi yenepa Akolaliyo pewe wedoa witikale kolotine meoi. Ali atoa taku takoa tuatekoi-pete o yene-pala padele toameneya Akolali Keraisutake lodo you toa kinikile takama poi. Nipa mali ege kadukaka kapidime kadukoa (1,000) ponoka toa Keraisu-pala itono talo toa-kala kawei.

Akolaliyo Setanu Moa Kawikatekamo

Mali ege kadukaka kapidime kadukoa (1,000) ponokalepa Setanu koa keneke moa pitikaneya mekata tewitikoa poo. Padame po kotokoa wetekakale poo. Nitoa ta piko peya pitikoi yene oa yotokademe pokome Akolali-pala poi tatoe wa poi kamotokama yawoo. Nipa Goko Megoketa wa ibini akene pitikali poi kamotokakale kusa ue kibi keneya ege egeta wa-kala kadukoa one-pala kibutua poi topoi. Nitoa itono ludu kawa pitikoa pupitikama peketepa Akolaline ali atoa poi pawe kago oboa mekoita one kolotini ta unukoa meetapeoi. Nitoa unukoa mekoika a tibu toe pitakome yoa tukatapeo. 10 Nitikalepa kiwi oa yotokaka ago Setanu Akolaliyo dekoa moa salepa kue itipono okoa kakene mineke pitikoo. Eina yo tane keneya ago-pala one kapene agale to̱awea akane agota moa pitikaneya mekoita eni pitikakale kimename eida-kama tete ete pia oto pia moa-kala kawei.

Akolaliyo Ali Atoa Takoa Enatekamo

11 Wa enekolu ako tobou ago meateka walai uoya ake tootapeane walai enoane ni eni walaike meka agoka enoane tokou. One mekakoa tibu itonota takoa pootapekale padameka wa enekile toamokoi. 12 Wa enekolu tuane ali atoapa ibini akene yene ponopene yeneka one mekata lene timini takoa kakoli enekou. Nitoa kakoli boku pade-kiti moa leweaneya. Boku pade meemoa poatiki yene i i wa wia mekapiane bokuka moa leweaneya. Nitaneyake tuane ali atoa itonoke mekete tanemo i i wa eina bokuke wia mekane toa takoa enekala taneya. 13 Nipetepa kusa ue nakoa tuane yeneka oloyo tane yeneka tuane ali atoa pote mekoi take mekoi yeneka kamomotekete Akolali mekata pote kaatapekoi. Nitikoli Akolaliyopa kini itonoke mekete tokoina toa takoa enoa akakala toka. 14 Nitaneyake ali atoa tumotoa tokoyaka ali atoa tua pote mekoi taaka moa toe mine pitikaneya. Eni toe minepa ali atoa taku takoa tuadete poatiki ta wa ibini ikiya. 15 Meemoa poatiki-kiti i i wa wia mekapiane bokuke ibini katekoa wia mekamene yene peya eni toe mine moa pitikaneya.

Copyright information for `WIU