Revelation of John 6

Ewetane Pipia Togotane Poo-kiti

Odene Odene Wa Pilikala Tanemo

Nitikoli enekolu Sipi Sipi Kai Tineyo eya tokale enekou. Eina ewetane pipia togotane poo tatono kakoa (7) togotane po-kiti pade pilika. Nitikale enoane yatekolu lene kaatapeane tuyonoya-mene padame tono wiou toa keneya agale telo okome okome wete noo wa okale yakoane enekolu ake tane osi kai witoa nokale enekou. Eni osi kai patu mekagome poyo pikoa kakeneya mekale enekou. Ni ako odene meko tobou agome watekoya nunagu padame watekakale wateaneya pokome yeteka yukukata pitiki yatene-kiti moane kawikou wa poi toma poka.

Nitikale Sipi Sipi Kai Tineyo eina ewetane pipia togotane po taku takane (naba 2) togotane po pilikale enoane yatekolu taku takane (naba 2) lene kaatapeneyame wete noo wa okale yakoane enekolu pade osi kai kikome kiane osi kai witoa nokale enekou. One patu mekagopa ali atoa kilikoa mekoika poi tagama poateka tele lukakome iyapa nekeno moa wa Akolaliyo eka okata olo kakene tue uoya moa meteka.

Nitikale Sipi Sipi Kai Tineyopa pade po tebolo takane (naba 3) togotane po pilikale enoane yatekolu tebolo takoa (naba 3) lene kaatapeneyame wete noo wa okale yakoane enekolu likome liane osi kai witoa nokale enekou. One patu mekagomepa eya kuya keda enatekoya wane (sikale) pikoa kakale enekou. Enoane yatekolu lene kaatapeane tuyonoya-mene kakoi pakeke agale ludu nekene tetepo tokale yatekou. Eya wa oka. Witi ku̱pa kueme topo toa motikilepa nipa ta pataka odeneke pupu tootokoa motane kue meapa odene de mete deya kapetekoa moamele too. Bali ku̱pa nipa de mete deya tebolo kapetekoa moamele too. Olipe yomo ku̱ka gerepi po ku̱ka toa potokameamene wa oka.

Nitikale Tipi Tipi Kai Tineyo pade po tuyono takoa (naba 4) togotane po pilikale enoane yatekolu tuyono takane (naba 4) lene kaatapeneyame wete noo wa okale yakoane enekolu kaa yotane osi kai witoa nokale enekou. One patu mekagopa tukilepa tokoya wa ibini akeneya. Ni ago nokaka tuane yene pote mekoi ta litia noka. Nitoata nokoli ali atoa mekoi toa tuyono tuyono wa oto piitikoapa tebolo tebolo wa katekoa wia tukamekete odene odene wa wia tukama poati wa Akolaliyo eni toatekoi tele lukaka. Nitikale wia-ta tukama yakoli ali atoa poime tua kobume tua yeneme tua yo tane kai eyame wia tanikoli tua taneya.

Nitikoli Sipi Sipi Kai Tineyopa eina ewetane pipia togotane po ko takoa (naba 5) togotane po pilikale enekou. Enekolu Akolalike padeya padeya mea lodo yoai tane walai keneke eya yenane yomini Akolaline agale to̱awea akoa ni onekemo kei pia tokoike wia tukane yene kini yomini eida walai keneke koukoa mekoli enekou. 10 Eida koukoa mekete kayo telo ekete ekete ako odene meko tobou Ali Muno ne epetanele-kama toa niminimo-kama oa toko. Kamate ponomotono, wia tukato wa itonoke meki-kitame toto wia tukakoinake nami neme manipete wia kibu motokoo-pe wa okoli 11 kini kini mekoi toa panagome ake tane mamina petene-kiti moa eya wa tatia mekala toka. Kipala poi te̱iane yename papete kipala tokoina toapa Keraisunole takakete meki yene pa wia tukama yaki. Kini oya-lawe wia tukama yawa togatekoi oi ponokaleka poti wida nepia meamene wa einagome oka.

12 Nitikale Sipi Sipi Kai Tineyopa eina ewetane pipia togotane po ko melepu takoa (naba 6) togotane po pilikale enekou. Enekolu momani tube mati toa ni lou tiginipa yomamu pa̱atapeane kaa keneya likome lianeya kawa ni tokenepa kamate pa̱atapeneya keneya kikome kiitapeneya kawa 13 ni pupulege mati popokoa muku muku takoa kakale yomo piki ku̱ kotia pitou toa keneya a tibuke tagoi-kitika kotimotekete pitoa 14 ni pipia wane moa ewetou toa keneya tibu tigini takoa pome ni kusa ue muke piko ta peya ni tono wane wane peya modono takoa tokale enekou. 15 Nipetepa ta piko peyake ako odene mekoi tobou ali-kiti ni kiwike lokoa ta talo tokoi-kiti ni poyo yatene yopikoi ali-kiti ni uu kamo yene ni telekole toa mekoi yene ni kueme topo toa moa egetane yene ni ta pine yene enika eni yene peya kota pikakaka tono wane wane kakene kue pakekeka petoa pote loapipokala tokoi. 16 Nitoapa tono-palaka kakene kue-palaka kayo telo ootapekete ekete toto wia kauamene-ye. Tobou ago memotoa takane walaike mekagome enamomotono, Sipi Sipi Kai Tineyo kotimi yotaneya kibu moamomotono, toto wia kauamene-ye wa kayo okala tokoi. 17 Nipa Akolaliyo ali atoa-pala kotimi yotaneya kibu moateko oi taatekoa eni nokono, teyo edoa ete pedekamotoa-pe.

Copyright information for `WIU