Revelation of John 7

Akolaliyo 144,000 Ali Atoa

One Wa Takoa Moa Adeka Piipianeya

Wa enekolu edelo ali tuyono itono kolodo piko toa kotuke yopia kaate tokoli enekou. Nipa eni kolodoke titia noko pupulege itono luduka ue talikeka yomo kakokaka popokamomotoa pikoa kaate tokoli enekou. Nitikoli enekolu pade edelo agopa meemoa poko ago Akolaline adeka pikoa kakeneya lou witia noko lono witoa nokome eya toka. Akolaliyo itonoka kusa ueka toa potokatekoi tele lukane edelo ali tuyono-pala kayo telo okome okome Akolalinele takaki yenane ponoke one adeka pikakala toadete tokono, nepiamene-ye. Toa peya takakolo itonoka kusa ueka kako yomoka oyake toa potokoi wa edelo agome kayo oa kaka.

Edelo agome kayo oka toa ponoke adeka piatekoi ali atoa i i wa oi motokoli yatekolu Iserele yatene kini kini pitikoi toa ege egeta wa-kala kadukoa (144,000) ali atoa oi motokoli yatekou. Ali atoa Akolaline takoa moa ponoke adeka pikilepa

Yuda yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Lubene yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Gade yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Ase yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Napesali yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Manasa yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Simione yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Lipai yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Isaka yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Sebulane yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Yosepe yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) takoa moa
ni Bedamine yateneke tuku kakoa tawisini (12,000) ali atoa takoa moa adeka pikala tokoi.

Ali Atoa Kainya Mati Ake Tane Mamina

Kakeneya Koukoa Kakoimo

Wa enekolu ali atoa kainya mati koukoa kakoli enekou. Nipa tube takeka de takeka pitikoi yatene ni liane yatene ni kiane yatene ni e ku akene agale patu mekoi yene enika eni yatene ali atoa padeka-kiti eida koukoa kakoli enekou. Kini kakoi toa padameka oi motikile toameneya. Eida koukoa kakoi yene tobou ago meateka walai-pala Sipi Sipi Kai Tineta lene timini takoa kakoi. Nitoa ake tane mamina kakeneya kawa yo tali pikoa kakete 10 kayo telo ekete ekete toto toa motikilepa eya agotame ako tobou ago meateka walaike meko ago tone Akolali-pala Sipi Sipi Kai Tinetame tiki wa kayo oa kakoi. 11 Nitikoika edelo yatenepa tobou ago meateka walai ni ada ali-kiti ni lene kaatapeane tuyonoya-mene muke kamotoa unukoa kaatapekoi. Nitoapa ako tobou ago meateka walai lono lene timini takakoa aua pitakete Akolali kei pikete ekete

12 E̱e nimini, tone Akolali kei piatoe. One ibini kamotokatoe. Onepa wene muno kakeneya meko. Oneke-kama e ku yatene peya lukoa meki. Ele kule telekole toa mekono, ke wa oa-kala kama pato wa okala tokoi.
13 Nitikoli eni ada ali-kiti padame no yatekome okome i ake tane mamina kakeneya kaki-kiti kini kawa nokoiya ne wene toko-pe wa okale ekene 14 agopa toko. Noanu agopa tokoyake ne pade wene toko-kolu okome i yenepa dika dika toamene tete witaka-pete tete moa meemotekete nokoi. Kini kakene mamina ake takatapekilepa Sipi Sipi Tine kamateke tadoa abe kogete tokoi. 15 Nitikoiya tekete Akolali walaike mekome lene timini takoa meko lono kakete one tobou losu yapu keneke onekele ete pia oto pia takoa kaki. Nitikili tokome ako tobou ago meateko walaike mekome ita-kama meamene wa one mamina yapu wiitikoa moa mekoa yopiko. 16 Nitoa yopikolo tokome e yene wa kobume tuamoa ue nodome tuamoa lou eya potome tuamoa toi. 17 Nipa Sipi Sipi Tinepa ako tobou ago meko walai muke kakome e yenepa one sipi sipi kai tetepo takoa talo toa-kala kawoo. Nitoa mekome mea kama pomotoa toko ue lene togoka aua pokala too. Kini komo-pala teigakome teigoo.

Copyright information for `WIU