Revelation of John 8

Ewetane Pipia Togotane Po Tatono Takoa

Togotane Po Pilikale Tanemo

Sipi Sipi Kai Tineyopa ewetane pipia togotane po pade tatono takoa (naba 7) togotane po pilikale a tibu keneke emo kumo toa agopa tootapeka. Nipa lou pini odene te̱itakutukoa (30 miniti tadiya) ponoka toa nitoa kaka. Wa enekolu Akolaline leneke-kama kaki edelo ali tatono kakoa (7) kakete kini pukapeatekoi bera odene odene wa motokoli enekou.

Pade edelo agome ka̱lono taneya lobuateka mete golo kue pa̱atapeane mete katekamoa nokome Akolalike lodo yoai tane kue walai pikata kanoka. Nitikale panagome padeya ka̱lono taneya keda takoa metekome okome ipa wini golo kue pa̱atapeane walaike yoano ta wa meteka. Ako tobou ago one walaike mekome lene timini takakoa meko lono piko walaike uku. Nipa Akolaliyo one takoa motane ali atoame kowitikoimo odeneka dekoa yatekome yakamotono ta wa einagome eni ka̱lono taneya metekale moa lodo yotoka. Nitikale edelo agono yono tatonoke lodo witoa kawapa ali atoame kowitikoimo dekoa Akolaline leneke ate witoa kawa toka. Nitikale edelo agome ka̱lono taneya lobutane mete pikoa kakome Akolalike lodo yoai tane kue walaike toe moa mete keneke lobutuka. Nititikoa eni toe lobutane mete itonoke pitikaketikaka. Nitikale tono wia kaliapale toa momani toa toka.

Tatono Kakoa Bera

Momani eya tokale edelo ali tatono kakoame (7) bera tatono kakoa (7) pikoa kaate tekete pukapeadete nodokoa kakoi. Nitoa kakete namolo edelo agome bera pukapekale tadali palene toeta loboa pitaka. Kamate-pala eletekoa loboa pitaka. Nitikale ta piko peyake kaka yomo peya takuta takuta wa toe katekoa noamokome tebolo takane yomo-kama napekala toka. Ke witakoya peyaka toeme napetapeka.

Nitaneyake taku takane edelo agome one bera pukapekale padeya tono keneya uo mati itipono okoa kakeneya kusa ue muke pitikaketikaka. Nitaneyake kusa ue mekokaka takuta takuta wa katekoa padele toameneyake tebolo takoa-kama kamate latitapeneya meelogaka. Nitikale kusa uele yakene mou eya takuta takuta wa katea pa mea tebolo takoa-kama tukala taneya. Ue dipi-kitika takuta takuta wa katekoa padele toameneyake tebolo takoa-kama ue nakakala taneya.

10 Nitaneyake tebolo takane edelo agome bera pukapekale tube tagoi a tibu kotikatapea itipono oa kakeneya ka̱ua pitaka. Nipa yotane ue-kiti takuta takuta wa katekoa pitamokome tebolo takane uele-kama pitakala toka. 11 Eina tagoipa kou tokoya wa ibini iki. Yotane ue-kiti tebolo takane-kama kou takaneya tokome ali atoa peya matiyame noomoa nakete tukala tokoi.

12 Nitaneyake tuyono takane edelo agome bera pukapekale lou tigini tokene tigini kakoya oto piitikoa takuta lono pa̱ taneya kamotoa odene lono yomiyomu tootapekala taneya. Tagoi-kiti-palaka einakale taneya. Nipa loyoka likonuka lou pini oto piitikoapa takuta takuta wa pa̱ taneya kamotoa tebolo takane lou pini-kama yomiyomu tootapekala taneya.

13 Nitikale enoane yatekolu tegu a tibuke aka mati pukaneya yakome eya wa telo oma yakale yatekou. Ae ae ae itonoke meki peya ke enekakale-kama meoi. Edelo ali tebolo bera wete pukapeamene edelo ali-mename kini bera pene pukapeoi tokolo ni uku wa tegume okale yatekou.

Copyright information for `WIU