Romans 12

Akolalike Padeya Mea Lodo You Toa

Yono Kawa Eyame Onekele Takama Yamene

Anu oya-lawe kipala ina okounakalekepa eya wane uku. Akolaliyo toto edikoa ela moa mekono, one ka̱lono takoa padeya lodo you toa eya tamene. Tepe kolotini yono kawa ika iyame nekele-kama takou wa one wene kekama pamene. Nitou wa onekele wedoa takama pamene. Itono peku noa tiki-kitame tiki toa toameamene. Nitameneya kini namolo poane wene wia wawa Akolalike-kama wene piitikaneya meamene. Nitiketepa Akolaline wene pikole wene toa toi. Nipa padele padele epetanele ni Akolaline wene kekatikile ni onekele takakete toatikile i i wa wene toa toi.

Akolaliyo one agale oa aua poano pa wa no pewe wia moa kakaka tokolo kiwi peya-pala eya wane uku. One peku kiwi tutu tutu wa laweteko toa noa teketepa odenele-kama toameneya onekele tatite toa takoa mekino, onekele takakene tuku toa neme ta wa mate agale wameamene. Eni uku toapa yono kawa lene timini tepe kolotini eya odeneya kaaloganeyake eniya-kitame odenele-kama toamoa ele kule tutu tutu wa tatite toa tiki. Eina toa toto Keraisu-pala lipua meko-kiti peya mati mekoyake odene ago Keraisuno tigini kaalogane tetepo taneya meko. Nipa ete oto wa liputakutukoa meko. Akolaliyo toto pewe witikome peku tutu tutu wa laweteko toa noa teketepa odenele toamoa onekele tutu tutu wa tatite toa takako. One agale to̱awea akateko peku lawetekolopa nipa onekele takakete toatekole yameteko toa litia to̱awea akato. Ete-kitanele takamedekolopa nipa kinikile takama pato. Akolalinemo olaukamedekolopa nipa onekemo olaukato. Ali atoame onekele takoa togamotoa tekete kini wene weye akoa auapeamedekolopa nipa nitato. Padeya toameneya pa meki-kiti tonekeya tatia meamedekolopa nipa keda takoa mekala tato. Ali atoa yopia kamedekolopa nipa wedoa yopikoa kato. Ke enekakolo meki-kiti ela moa auapeamedekolopa nipa ko̱ wameneya wene epetaneya mea tato.

Tepene poane wene pimotoake pa kabunume i ago neeke wene mekoane meku wa wameamene. Ele kule poanele peya kote moa titi toma pamene. Ele kule epetaneleke-kama wene piitikaneya meamene. 10 Kipa Keraisuno wamene laine-mikitino, ete oto wa wene mekanali yoma pamene. Nipa kini kini ete oto wa kei pikala tamene. 11 Ali Muno agonolepa kote au keneya moa takameneya poga poga toa takama pamene. 12 Akolaliyo wipitikome epetekoa tokale nepia mekilepa wedia mea nepia meamene. Nipa ke enekakale meketeka Akolalinele poti takoa togato wa one kowitikala tamene. 13 Akolaline ali atoa padeya-kiti toameneya pa mekolipa kinikiya pade tatia meamene. Ni pade ta kawa noka ago eneketepa nee noano noo wa makutukoa moamene.

14 Panagome-kiti ne tete metekalepa nipa topo takoa poanemo wameamene. Nitameneya einago pewe wia kamene wa Akolali kowitikamene. 15 Panago-kiti wedia mekalepa nipa one-pala wediata meamene. Wa panago-kiti komo oa kakalepa nipa ela moa one-pala komo oata meamene. 16 Wene odene kotuta kakatagutukoa meamene. Ete yene paya tetepo takoa meamoano, ponopene yene-pala wedoa oya kakoa meamene. Ni anume tuku toa neme ta wa mate agale wameamene.

17 Panagome-kiti ne toa potokakalepa nipa padele poanele topo takoa toameamene. Nitameneya padele padele tikilepa ali atoane leneke epetanele-kama tamene. 18 Wene odene kotuta kakatagutukoa meato wa ete yene-pala oya kakoa enekala tamene. 19 Panagome-kiti ne toa potokakalepa kibu motikileka toameamene. Nipa Akolaliyo einago-pala kotimi wene luaneya mekome kibu motokamotoa nepiamene. Eya wa wia mekaneya piko.Padele padele poanele tokoike kibu motokilepa no Ali Munagoyo-kama nami wiane tou wa wia mekaneya piko. 20 Akolaliyo nitoono, kibu moamoano, eya tamene.Nepala poi te̱iane ago kobume tuaneya mekalepa one nee takoa lawetamene. Ue nodome tuaneya mekalepa ue nomoa lawetamene. Nitikalepa one poanele taneke ya tokale meoo. 21 Einago kibu moateka wene ponoka toa neke wene moa koigakayano, epetanele toma pamene. Nitikepa poanele moa kautoo.

Copyright information for `WIU