Romans 13

Ta Talo Tiki Ali-kitike Lukoa Meatekomo

Kanosolo Kapomane eya ali-kitame tamene wa okoi toa litia tamene. Enika eni yenepa Akolaliyo one wene toopikana toa tokome moa kakakala taneya. Nipa e ku yatene mekoi toa tatikamu toa moa kakakala taneya. Kini okoile toamadete wawa tagaketepa nipa Akolaliyo moa kakane ali-kiti eni wakete toi. Nitikolipa Akolaliyo koiso akoa kibu moo. Epetanele toma yaketepa nipa Kanosolo Kapomane ali-kiti edoa piti moadete-pe. Poanele toma yaketepa nipa kibu motokaya wa piti moamele toko. Piti moameneya atiki toane meou wa wene piketepa nipa epetanele toma pamene. Nitikoli enekete ta talo tokoi-kitame ke wa kiwi kei piei. Kiwi talo toa epetekamotoa tokome Akolaliyo Kanosolo Kapomane ali-kiti moa kakaneyano, nitoi. Anu oya-lawe kime poanele toma yaketepa nipa kibu motokaya wa piti moamene. Kiwi kibu moatiki tele lukatapeneya kakino, kini tokoi poaneleke nami wia kibu motikilepa Kanosolo Kapomane ali-kiti Akolali patu kautakoa kakete toi. Eni yename okoi toa litia tikilepa nipa kibu motokaya wa piti moa tamene. Ni tepeme epetekoa tamene wa oko toane tamedeku waka litia tamene. Takesi kue pitikakilepa nipa ta talo yename Akolaline pupu takoa mekili tekene pitikamedeku wa tiki. Nipa Kanosolo Kapomane ali-kiti meatiki toa meamene. Takesi kue pitikamedekalepa takesi kue pitikamene. Kasetome takesi kue meamedekalepa kasoteme takesi kue meamene. Panagoke nate wene pianeya lukoa meamedekalepa oneke nate wene pianeya lukoa meamene. Ni panago kei piamedekalepa one kei piamene.

Ali Atoake Wene Mekoa Mekete Toatekomo

I agome onekeya nani oto memotoane tekene anukuya pade opi meteku wa edikoa ete oto wa nami kakanali yoameamene. Eya tamene. I ago nooke wene mekoa memotoane tekene oneke wene mekoane meada wa ete oto wa wene mekanali yamene. Edikaketepa nipa Akolaline totono litia toatiki kotu kakoa tekete tiki. Kini totono dikakoya.Panagono atoa-pala koua piamoa ni ali atoa wia tukamoa ni panagoneya kode moamoa ni ete ali atoa akoa agale wamoa ni panagoneya tepi moamoa ele kule poanele peya toameamene wa wia mekaneya piko. Enika enile toameamene wa akenepa nipapinali neke wa wene mekoa mea mama motoko toa ete ali atoakeka wene mekoa mea mama moamene wa Moseseyo okome akeneya. 10 Eko ali atoake wene mekoa mekagomepa eko ali atoa-pala toa potokakileka toamoko. Eko ali atoake wene mekoa mekomepa nipa eina totono litia toateko kotu kakoa litia tootapekome toko.

11 Kime edikoa meketepa eina oipa opi nekedeko wa wene taneya meamene. Akolaliyo toto toa moo wa papete Yesuke titia wene tugoa meketepa enile tomotoa poti nepia mekoo. Opa eni toateko tigotoma nokono, atu pia meameneya kamokoa nepia meamene. 12 Kolopa pilia ta patademe tokono, likonu poanele toma pokoonakale tewitikoa wato. Nitoapa pa̱ keneke poi topadete tue kotokoto eya moa pikoa kawou toa epetanele toma pato. 13 Nipa pa̱ keneke yakete toateko toa epetekoa meato. Bia ue eya noa piamoa ni pamoko atoa-palaka padane atoa-palaka koua piamoa ni neno wamoa ni panagoneya tepi moamoa edikoa toamato. 14 Nipa poi topadete moa kawatiki mamina moa kawou toa Ali Muno Yesu Keraisu-pala lipua meamene. Wene ponoka toane ele kule poanele toada wa wene kibutukoa meameamene.

Copyright information for `WIU