3 John 1

Na aminuake kwaknga kayaapa Jesue aminabamdane kayuya amin tapata pas asanu ga Gaiasde matanggamunggat. Sike nata gae musip gwaang siknga natanggamunggat.

Copyright information for `WNC