2 Thessalonians 2

2:1-12 Munon qomon gugum omboariraminer eng dibeneriba

Io, an yonou munon banam, in ininou Munon Aib Munon inubersiau tari Yisas bo darab inamar iroa irab erogori igorun end anamar quraun. In qob eng aninob qomorun eng an musub qerei imbig igoarar. End munon qei qo Munon Aib dererei qamb qo aninob qamamirei ne. Ne munon ger Igomurur yiimbiga quraum qamb qo qamarei ne, ne ger Qenu qob dibes qamb igo qamarei ne, ne ger mai in namanimun mugenderi gumat aninob qamaminei qamb misir igunon. Mi eng gagar gugum ende aninob qamarari igub eng an mein burab qer biet yari ende me abar. Munon qei qomon qiyo a qob qei anmurimar qamarari igub me wuri banamsiarar. Qen sasam eng ar qob tai igo me yarinerei. Qen eng pi bura gab munon irou Qenu mogirt wab wogubour. Ne munon ger qomon gugum omboariraminer eng sig-sig mom dibeneriba. Munon eng wo qomon boru abau tari end qugur nob mom uburiba. Munon eng ende ebet munon Qenut igub igorunor eng wuribumai wogub wo ye Qenu qamb ebeiba. Ende at wonou unum ba ereri wogub mi gugum bumaimba. Ne inorou munai mor end is bugab ete at qemeriba: “Ye gari Qenu apand.” Ende qemeriba.

Mi eng gagar diara wogub Munon Aib bo deriba end qoan ye aninob igo aninob qamb igoum eng an nasi wogomanei qiyo? Munon eng yariner werei eng mi opur igo eng see an imbigoumon. Qenu wonou qen maribigeteter eng gab dibeneriba. See qomon omboariramau eng sig aib dibenara me gaun, waber igo. Munon eng wonou opur igo aisia ne dibeneriba. Qen end munon qomon omboarir bagau wagir qib igo eng dibeneriba. Ende aba Munon Aib Yisas qabarit qas qamat qamara toau igub umiba. Ende aba Munon Aib wonou qigin eng dibenara munon boru eng gab wonou uyes ar purir uburiba. Qen eng gab munon boru eng wo gor Satan wonou qiribiten eng opurima ten diab Satan wonou qomon gag-gag sarau gagam ebet qomon wes eng aba dibeneriba. 10 Wonou qomon gag eng wonou munon yurau qenen migeri igab igorunor eng wurimurimora toaubour. Munon yurau boru eng Qenu wot oabigari eng wuriqubeimba. Ego wurinou wogub igour. 11 End Qenu wonou mi wuriwarigesieriner eng wurit imurima diab wuriwarigesia mi eng wurit oabig apand qamb toat igorubour. 12 Ende at qob apand end me oabig qomon boru end qas mismisir igamari Qenu wonou munon qomon qereiminer qen end mom imusi qenen ende migeri igara igorubour.

2:13-17 Qenu bo anqubeimb qamb qo anmaribigorei

13 Munon Aib anit igub anmusuor end in qenen anit igub qebi qamb igoruboun. Qoan ir Qenu anit igub bo anqubeimb qamb wonou munon yurau qau an maribigorei. Igomurur qau wonou an Qenut anmaribigorei. Ende aba an qob apand end oabigari bo an wonosiarei. 14 In Qenu wonou qob uber dibes aninob qamb igoun end wo anit arei. Ininou Munon Aib Yisas Munon inubersiau tari wonou qigin eng ne wonou mi uber-uber eng qen geret aninou qubeimboumon. 15 End ne an mom nonoguret igo Qenu qob gugum in qabarit aninob qamb a namanimun gumat mugen aninob qamb igoun eng gugum toat igoarar.

16 Ininou Munon Aib inubersiau tari nob ininou Tain Qenu nob in musuor end. End qenen inmusub igama oau mein end igumune ininou oau apand eng nonogursia qen geret sig uber igoruboun qen end init eriner qamb piauri ete igorun. 17 Igumune ininou misir nonogursia qomon uber qob uber qas qamb toat igorun.

Copyright information for `WNU