Revelation of John 9

9:1-12 Ne enger 5 eng wonou ain mer gusiamorei

Ne bo enger 5-eng wonou ain mer gusima gaum eng tapai aib ger nerer ag darai. Dara tumun aib ger sig qumqumo, tumun durum ger sir ue, ar ogum. Eng wonou mondir weimau mi eng uturei. Utari tumun tend eng weima iap deara gaum eng mut aib oab iap gas ende gumei. Iap eng diab worom moon nob wuriumima umau aib buremirei. Ne qubusemsai iap erobon end igo weib di ag qumo deremirei. Darab wuri bo ubuemi qobug gas ende ebet gagam aib buremirei. Qubusemsai darari qob ete wurinob qamamirei: “An misugan qiyo a nam im qiyo, a mi niau im ger nub me sumungasiarar. Munon Qenu me wuriqubei muorubt maribigau, git goan ar eng ibag sir wuriborusiarar. Ego mom me wurimumsiarar, ar wuriquguragsi igamari isi inaun 5-ende uminer.” Ende wurinob qamarari qubusemsai eng der munon sig-sig mom orogar aba git goan borusi mom uter igab igoai. Ubuemi qobug orogora uter gas ende. Inaun 5-ende qanambig orogarer eng isi yarab umub pisiamirei. Umun qamb misir igari usai eng wuriwaga uberburemirei.

Qubusemsai eng ye ibagam eng wuri bur os munon orogarub at igamau gas ende at igurei. Mebir bugamsiamir eng gagam aib. Menman eng munangit gas ende. Tari im eng yamangar wurinou tari im degen gas ende. Nan qur eng iau aib laion nan gas ende. Togum qer eng tabi aib qumuriamirei. Wuri bu im toaubig igoar eng bur os yogoraut gar irou ubumot uyab isa toau gas ende. 10 Wuri ibisei im eng gagam aib, ubuemi qobug ibisei munon wurugumara uyeriri igab igo gas ende. Ibisei end munon song-song wurugumar igama inaun 5-ende umiba. 11 Qubusemsai eng wurinou baraitari ger igo oroar igoai. Baraitari eng wo enger tumun aib durum ue eng wonou qoat igoai. Enger eng Hibru qobt ‘Abadon,’ qamb igour. Unum eng qanam eng ete: ‘Munon mi gugum gumutumaimau tari.’

12 Qugurau gigit sig aib yarer eng mom ubura. Ne bo qugurau qanam ombur igo eng se yariba.

9:13-21 Ne bo enger 6 eng wonou ain mer gusiamorei

13 Ne bo enger 6-eng bo wonou ain mer eng gusima igom eng Qenu menmant qob ger end mian yab igour nam qab sui ig-ig end ne sui ig-ig end qob ger qamarari toau igomei. 14 Qob eng enger ain mer gusiamor eng nob qamar: “Enger 4-ende ya Yupretis end uyort igour eng wuriimurima qoounor.” 15 Ende qamara enger 4-eng wuriimurima qoamirei. Iua munon mindigar qob ten eng yurau ombur gari ende wuriqerei ne yurau tau gari ende igarambour. End ne igarambour qen eng ne inaun eng ne togun eng yar qamb urumet igour. 16 Ne yogorau munon yurau bur ost bugomour eng qangang 200 milion ende qamarari igumei. 17 Ne wap-wap inig gaum eng munon bur os erer bugab ten yorour eng tabi qumuriamirei. Tabi eng qei mut mian gas ende, ne qei goarnob, ne qei gunainob. Bur os tari qer eng iau uter laion tari gas ende sisinam. Wurinou qabarit end mut nomon salpa eng oab tubub bunumban isorei. 18 Wuri munon yurau bubur ombur gari ende wuriqerei ne yurau gari qas mi boru ombur gari eng, mut nanau bur os qabarit di der tubub bunumban isuor eng nob, mut git iap nob, ne nomon qenenginob eng, ende oroar uburerei. 19 Bur os wuri uter munon wuriirigara umb igour eng qabarit end, ne bur qeret end igoai. Wuri bur eng mani gas ende, tarinob.

20 Munon boru qomon biisitet igour yurau qei me umau eng wuri qomon boru bais me mogirt wab wogub igour. Wuri me qib, a asi mi me gab, qob me qamb igour eng gagar, ai tenen qamb, a mi qei wurinou ubent nomon qugur barsi qiyo, a nam siri qiyo, mi eng gagar at wurit oabig uberet uru wab igour. 21 Munon yurau eng qei der munon igaramb qiyo, a wurirumi qiyo, a qarigir yamangar qo munon song-song nob qib, a mi urim ba, ende at igour. Munon yurau eng wuri gor qomon eng bais me wogub igour.

Copyright information for `WNU