1 Corinthians 1

Den gira

Ani Paul, Kaem kota ko ikia te Jesus Kristus ko apostle ko aga beteram, se nanga bo Sosthenes ilak, tam gawa imi bataguru nina Kaem ko kariimet Corinth ningi mu ningarsan. Kaem ninga auram, nina Jesus Kristus te noko kariimet kako bagaralko, nina se sor suen biya te awiriya nanga Biya Jesus Kristus ko nongomang ningi nunguning aram se arusan. Kristus mu nononga Kari Biya, se anananga Kari Biya.

Anananga Nainet Kaem, nanga Biya Jesus Kristus ilak, nunga nongomang yawara, se nunga lila ningarmon se te bagaralko.

Paul Kaem amilmil tuikaso

Kaem Jesus Kristus te marak sokel ningaram mu ko ani pempem nina nego ko nu amilmil tusam. Nu Kristus te nina munan duap duap suen biya te yawarakala ninga saongam, ale munak te, se ikia te betelatala. Kristus ko dugu duap ninga manorman se ikiman mu nenenga nengemang ningi sokel ago auram aniso. Buta se nina Korang Bur ko munan bo me ninga kiaso, se nina nanga Biya Jesus Kristus numi wetang te bitirukko mu ko kimi bita se bagasan. Kaem kota sokel ningaruwuruk nama tom nukum te, se nanga Biya Jesus Kristus peleruk tairukko tom mu te nina memek ikup bo mena bagaralko. Kaem, nina ko Namar nanga Biya Jesus Kristus ilak bagaralko ninga auram, mu nu Kaem ningo, tom suen biya butata nengerak bagurukko.

Corinth Kris alo nunga ningi bala ngual ngual aratam

10 Bare aga singsang, ani nanga Biya Jesus Kristus ko nup te ninga manorsam, nina suen la ninimi nengemang suwan awural ale bagaralko, paogal motam kirker beteral ale ninimi karogo den me tagiralko. Mena. Nina ninga ikia se ninga nengemang ninguru suwan awuralko. 11 Aga singsang, Chloe ko kariimet sang iwita aga manorman, ninga ningi den tagi gurumuwakasan. 12 Ale bo balso, “Ani Paul ko”. Se bo balso, ani Apollos ko”.
1 Cor 1:12 Apollos: Acts 18:24-28.
Se bo balso, “Ani Peter ko”. Se aking bo balso “Ani Kristus ko”.

13 Se Kristus papak mam kirker e? Agi Paul nina nego ko tam kangono te tagiman e? Agi nina Paul ko nup te anuwa taman e? 14 Ani ninga ningi Krispas se Gaius mu la nunga anuwem umutang ko ani Kaem amilmil tusam. 15 Se kari bo baluk ale nina aninga aip te anuwa taman ma balukko me terong. 16 (A ikiem, ani Stephanas ko kuriang imet arungu nunga anuwem tala. Bare saki ago agila, bare ani me ko ikisam.) 17 Kristus ani anuwa ura bitirikko me aga balam, ani den gilalong yawara apurekko ko aga balam. Bare ani den mu ali imi ko kariimet nunga ikia te me apurekko, Kristus tam kangono te tagiman wore ko dugu duap sokel menaruk bore ko.

Kristus mu nu Kaem ko ikia nunguning, se ko sokelel

18 Kariimet sarenga namawasan, mu nuna ikisan tam kangono ko dugu duap mu ngualara ko den ma balsan. Bare ana kariimet Kaem nanga sangaru towoso, mu ana tam kangono ko dugu duap mu Kaem ko sokel ma balsan. 19 Kaem ko batoga te iwita balam se aniso,

“Ani kariimet ikia ago mu nunga ikia menawurikko.
Ale kariimet ikia duap duap tagiwara mu nunga ikia parasuwurikko.”
20 Se ikia kari mu awuk a? Se kari ikia duap duap tagiwara mu ya? Se ali imi te ko den tagira ko kari yawara mu apoko? Ali imi ko ikia mu ngualara, se Kaem wetang te beteram!

21 Kaem ko ikia nunguning mu te iwita beteram: kariimet nongota nunga ikia te nu me ko ikimonko. Mena. Bare den gilalong yawara ana apusan, se ali imi ko kariimet balsan den ngualara masan, mu te nu kariimet den umutang ko nongomang ningi nunguning aso mu nunga sangaru taukko.

22 Juda alo kilek bibiya sokel ago mu aringimonko kuesan. Se Greek alo mu ikia duap duap mu kupusan. 23 Bare ana mu Kristus tam kangono te kueram mu balsan, se den umutang Juda alo iki paguwusan dagulasan, se sor saki ko kariimet mu den mu balsan ngualara den masan.
1 Cor 1:22-25 Juda alo: Mat 12:38; John 6:30; Rom 9:32; Gal 3:13. Greek alo: Acts 17:18, 21.
24 Bare Juda ningi se Greek ningi kariimet Kaem nunga auram, mu nuna ikisan, Kristus mu Kaem ko ikia nunguning, se ko sokel. 25 Mu awuk, Kaem ko ikia ngualara ma balsan bare ikia umutang kariimet nunga ikia kiaram. Se Kaem sokel mena ma balsan bare sokel umutang kariimet nunga nosokel mu kiaram tala.
1 Cor 1:25 English den te nuna den iwitata mu balsan “paradox” masan. Ana den ninguru ko ikia tanak asele ko nunguning ikinakko.


26 Aga singsang, tom Kaem ninga auram ale ninga giam wore ko ikia talko. Tom mu te nina ningi ilagalata ali imi ko ikia biya nengete anikaso, ilagalata sail karogo, ilagalata nunup bibiya.
1 Cor 1:26-28 Kaem kariimet kutuwura nunup mena mu nunga giam: Mat 11:25; James 2:5.
27 Bare kariimet ikia bibiya wore te dolomonko, Kaem kariimet ali imi ko ikia biyala nongote mena mu nunga auram ale nunga giam. Aking kariimet nosokelel ago mu te dolomonko, Kaem kariimet nosokelel mena mu nunga auram ale nunga giam. 28 Ale kariimet ali imi ko kariimet nunga ikisan kariimet nunup bibiya masan wore te nunga ira kututuwu arungu kapurukko, Kaem kariimet kituwura nunup mena, ali imi ko kariimet nunga ari maguwusan, mu nunga auram ale nunga giam. 29 Butata se kari bo Kaem koma te kota numi patawurukko me terong. 30 Kaem kota te se nina Jesus Kristus ilak bagasan. Nu Kristus mu anananga ikia nunguning ko beteram: mu ana nu te la Kaem koma te kariimet ningo diram ko arataman, nu te la ana Kaem ko kariimet laili bagasan, ale nu te la nanga bataguru tam.

Umutang ko, Kaem ko batoga te iwita balso: “Awiriya amilmilurukko, mu Kari Biya ko la amilmilurukko.”

31 

Copyright information for `WSK