1 Corinthians 11

Se ani Kristus ko molak karosam iwitatala, nina ani amolak kaoralko.

Imet nusupuling guang te ira ko munan

Aga singsang, ani ninip patowasam. Mu awuk, nina ani ago ko ningamin tugu se, munan den karo tualko ninga kausem mu karo tui se lagasan. Bare nina den ewere ikialko ani ninga manorsam: Kristus mu kari nunga supuling, se kari mu nunga imet nunga supuling, se Kaem mu Kristus ko supuling.
1 Cor 11:3-8 Tom mu te kari nunga munan mu iwita: kari mu nusupuling guang te me irakasan, bare imet nugari ago mu asele nusupuling guang te irakasan. Paul ko ikia mu iwita: Mel suen la ko munan te diram la betemonko nunga manarukaso: 1 Cor 14:40.
Buta se kari awiriya Kris biguwura ningi Kaem aru ngatangarso agi, Kaem kuring taso ale balso agi mu, nu supuling guang mel bo te me irokko. E nu uwuta bitiruk, mu nu Kristus noko Biya bagoso wore nu me ko nguangoso doloso. Bare imet awiriya Kaem aru ngatangarso agi, Kaem kuring taso ale balso agi mu, nu supuling guang te irokko. E nu uwuta me bitiruk, mu nu ko kuari noko supuling bagoso wore nu me ko nguangoso doloso. Mu nu imet nomone duap ningi batoga ale turuwura wore nunga turan! Se imet ko supuling guang te me kalokko mu, nu am ngual mone duap ningi batagukko! Bare imet mone duap ningi batoga agi turuwura mu ko dolara biyala. Se nu guang te supuling kalokko.
1 Cor 11:5-6 Tom mu te imet memek beteram mu ko kausa ko mone bataguru turuwu warukasan.


Kari ko supuling guang te me irokko. Mu awuk, nu Kaem nup biya wore ko turantala nu bagoso. Bare imet mu ko supuling guang te irokko. Mu awuk, kari nup karogo, se nu nup biya ko kuari tuso. Mu kari giram aratam, se kari kumik dun sang te imet aratam. Imet kumik dun sang te kari me aratam. Mena. Betelatala, Kaem kari ko ikia tam ale ko saonga mu imet beteram. Nu imet ko ikia tam ale kari me beteram. 10 Se umutang ko, imet mu nunga nusupuling guang te eremonko. Mu ko ikia nuna nunga nugari nobowa ningi bagasan. Se engel alo agotala te nunga ikimonko.
1 Cor 11:10 Engel alo mel ariwasan: 1 Cor 4:9; 6:3.


11 Bare Kari Biya Kristus ko munan te, mu imet mu kigilik se kari mu kigilik me bagasan, mu nuna nunumi sangaru se bagasan. 12 Imet mu kari kumik dun sang te aratam. Mu turantala, kari mu imet nungumik ningi aratasan. Bare Kaem mu mel suen biya ko duap.

13 Nengeta tuteral ikialko. Imet guang te supuling me kalok ale Kaem ngatanguk mu terong e? Mena. 14 Ana kari nanga munan te kari mone kapa kekeso mu me terong. 15 Bare imet mone maiyuk ale kapa kekeruk mu yawarakala. Nu mone umutang te supuling irokko Kaem nu tuam. 16 Bare awiriya munan mu ko den tagirokko bare ani iwita balsam, munan ani balem karogo namerem mu ana karo tusan, se Kris alo suen la betelatala karo tusan, ale munan bo kigilik me betesan.

Kari Biya ko yu inang

17 Aitak ani munan saki agotala ko balikko. Bare munan nina betesan mu ko ninip me patawirikko. Mu awuk, nina tai biguwusan, bare yawarakala mena, memek biya. 18 Ani girek mel imi ko balikko: tom nina Kris kariimet tai biguwusan, mu ninga ningi paoga kirker, se bala kirker aniso mu ani ko den ikiem. Ale ani den mu ko angamang ningi amakinta nunguning aram. 19 Ikialko. Ninga ningi kilek sumu aniso mu me terong. Bare kariimet awuk bore den nunguning se kilek nunguning bita se anisan mu wetang te aratomon se nunga ikinakko.

20 Tom nina tai bolala awusan, mu nina Kari Biya ko yu inang na ko munan te me nasan! Mena! 21 Nina saki uririkisan ale ninga na gisan nasan. Se saki na ko kua se am bagasan. Se saki yu waen biyala nasan ale ngualasan. 22 Bare nina nengeta ninga kawam te na yu nalko mu mena e? Mu Kaem ko Kris alo nunga biguwura, bare nina mu ko me nguangasan agila, ale munan sumu betesan se kariimet nungumik mel mena mu te dolasan e?
1 Cor 11:20-22 Saki nungumik mel ago mu saki nungumik mel mena mu me nunga ikia tokasan agila: James 2:5-6.
Ani awuk ninga manikko? Se ani munan sumu ko ninip patawirik i? Mena! Ani munan sumu ko ninip me patawirikko!

23 Na inang na ko munan Kari Biya aga kausam se ninga manem mu iwita: Kari Biya Jesus, tom Judas nu kager kari nuguting te beteram, turom umutang te nu inang tam, 24 ale ko Kaem amilmil tuam ale pakokaram, ale balam, “Imi ani angimik nunguning, nina sokel ningarukko ningarsam. Tal nal ale imitang te ani ago ko ningamin ares ma se lagaralko,” mam. 25 Se inang no kutuwuman se aking yu bagun ago mu tam ale balam, “Imi ani angimik gue,” mam, “Kaem nina nengerak den iru nungam wore te sokel tuam. Tom nina nal mu, ani ago ko ningamin ares ma se lagaralko,” ma balam.
1 Cor 11:25 Kaem den iru nangarak nungam: Luke 22:20; Heb 8:8-13; 9:15.


26 Ikialko. Tom nina yu inang imi nasan mu te nina Kari Biya nego ko kueram umutang wetang te betesan. Nina uwutata bita se bagaral se aking peleruk tairukko.

27 Bare awiriya ninguru me ikia tauk ale Kari Biya ko yu inang mel yam iwita nauk, mu nu Kari Biya ko kumik nunguning se ko gue mel yam iwita beteso, ale umutang te mu nu memek beteso. 28 Buta se giral ale nengeta ninga bagara aolak ko ninguru ikial ale tuteral asele Kari Biya ko yu inang nalko. 29 Mu awuk, awiriya Kari Biya ko yu inang naso, bare nu Kari Biya ko kumik nunguning, ko gue ko ikia me taso, am kumik guang te naso, mu Kaem koma memek tuokko. 30 Umutang te nenenga ningi saki nosokel mena kuera ikes ago bagasan, se saki kua gilingiman.

31 E ana nangata nanga bagara aolak tutenak, ale kilek memek nabiring tunak, mu ana memek uwutata me tanakko. 32 Bare Kari Biya nanga bagara tuteso ale ikup nangarso, mu nu ana te giris palaganak ale diram la baganakko butata beteso, ana udagi ali imi ko kariimet arungu memek tanak bore ko.

33 Buta se aga singsang, tom nina Kari Biya ko yu inang nalko tai biguwural, mu ninimi ko kimi beteralko. 34 Awiriya na ko ninguru kueruk agi mu, girok kota ko kawam te na yu naukko, nina bolala awural ale munan maguwural ale koma memek tal bore ko.

Den sang agotala aniso, bare ani nengete tairik ale asele ninga manikko.

Copyright information for `WSK