1 Corinthians 12

Korang Bur munan duap duap nangarso

Aga singsang, ani Korang Bur munan nangarso mu ko nina ninguru ikialko ninga manorsam. Nina ikisan, tom nina Kaem me ko ikikasan, mu Satan ninga kulurukaso se nina kaem kawel nuguring mena wore nunup patawukasan. Bare aitak mu nina Kris kariimet, se ani nina mel imi ko ikialko ninga manorsam, kari bo Korang Bur te munakawa Jesus am memek te namurukko ma me balukko. Mena. Aking kari bo am ipi kumik yam te baluk ale Jesus mu Kari Biya ma me balukko. Nu Korang Bur ilak mu asele.
1 Cor 12:3 1 John 4:2-3 ago arikko.


Korang Bur ko munan nangarso mu duap duap, bare mu Korang Bur suwanta. Se Kari Biya ko ura duap duap betesan, bare mu Kari Biya suwanta. Se noko ura ko lage duap duap, bare Kaem suwanta kariimet sokel nungarso se lage duap duap umutang te ura betesan.
1 Cor 12:4-6,28 Korang Bur ko munan sokel nangarso: Rom 12:4-8; Eph 4:11.


Korang Bur ko munan ana Kris kariimet suwan suwan nangarso, mu ana te nainimi sangornakko. Korang Bur kari bo ikia tuso se te den nunguning yawarakala balso. Se aking Korang Bur bortatala kari bo mel nu me ko ikiokko wore manarso se balso.
1 Cor 12:8 Korang Bur ikia nangarso: Mat 10:19-20; Mat 22:21 (Jesus); Acts 6:10 (Stephen). Korang Bur mel ana me ko ikinakko wore nanga manarso: John 4:18 (Jesus); Acts 5:3 (Peter).
Ale Korang Bur bortatala kari bo sangarso se ko gomang ningi nunguning sokel ago. Ale Korang Bur bortatala kari bo sangarso se nu kariimet kuera ikes ago mu nunga nungurso. 10 Korang Bur munan sokel duap duap kariimet nungarso. Kari bo mu kilek bibiya beteso. Bo mu Kaem kuring taso ale balso. Bo mu den kari bo baluwoso mu tuteso ale Korang Bur ko sokel te baluwoso agi, bur memek bo ko sokel te baluwoso agi mu nu tuteso ale ko ikiso.
1 Cor 12:10 Kaem kuring ta ale bala: Acts 11:28; 21:10 (Agabus). Kari bo den baluwoso se ko tutera: Mat 16:22; 22:18 (Jesus); Acts 16:16-18 (Paul); 1 Thes 5:19-22; 1 John 4:1-3. Den saki me ko ikia wore te munakara: Acts 2:4; 10:46; 19:6.
Bo mu den saki nu me te munaka ariga mu te munakoso. Se bo mu den nu me ko ikia wore ikiso ale aking ko den te guruguso ale balso.
11 Bare Korang Bur suwanta borta mel suen biya imi beteso. Am noko ikia te la, nu kari bo munan bo tuso, ale aking bo munan bo tala tuso.

Korang Bur ura kirker nangarso, bare Kristus te ana biguwura suwanta

12 Anananga nangimik nuamur suen biya, bare biguwura mu nangimik guang suwanta iwitatala, ana Kris kariimet mu nanga ura kirker, bare Kristus te ana motam suwanta. 13 Mu awuk, ana saki Juda se saki Greek, se saki ura dungan kariimet se saki ura dungan kariimet mena, bare ana suen la Korang Bur suwanta te anuwa taman ale te motam suwanta bagasan. Ale Korang Bur suwanta mu te tala yu marak nangarso se nasan.

14 Bare nangimik guang ko nuamur tutuk nunga ura koma suwanta mena, kirker. Mu turantala, ana Kristus te biguwura suwanta, bare anananga ura koma suwanta mena, kirker. 15 Se doleng numi baluk ale, “Ani kuting mena,” mauk, “buta se ani kumik guang lilim ko dun sang mena,” ma uwuta baluk, bare mena, nu kumik guang ko dun sang bagoso. 16 Se aking dogowa numi baluk ale, “Ani motam mena,” mauk, “buta se ani kumik guang lilim ko dun sang mena,” ma uwuta baluk, bare mena tala, nu kumik guang ko dun sang bagoso. 17 Se kumik guang mu motam la, mu awuk ta den ikiokko? Ito kumik guang mu dogowa la, mu awuk ta mel siring ikiokko? 18 Bare kumik guang mu uwuta mena. Kaem kumik guang nuamur tutuk suen la nu ko kueram mu te diram la ko kuwim te awu awu ago namaram. 19 Se nuamur suen biya mu am doleng la, mu kumik guang lilim mu awuk ta ko! 20 Bare mu buta mena. Kumik guang ko nuamur tutuk suen biya, bare biguwura mu kumik guang lilim suwanta. Mu turantala, ana ura kirker ilusan, bare ana Kristus te biguwura suwanta.

Kris alo nunumi sangaru se motam suwanta bagomonko

21 Se motam barasuk kuting iwita me manukko, “Ni agarak me bager agi, wore ani agata am yawarakala bagirikko.” Se aking supuling barasuk doleng iwita me manukko, “Ni agarak me bager bare ani agata mu terong,” ma me balukko. Mena. 22 Nangimik ko nuamur sang ana balsan sokel mena masan, bare nangimik nuamur umu suen la mena mu ana yawarakala me baganakko. 23 Se nangimik dun saki ana ikisan memek nuam, mu ana ninguru ko sinar tasan. Ale nangimik nuamur saki ko ariga me terong, mu ana saki alo nunga nomotam ko kaluwusan. 24 Ale nangimik nuamur saki ko ariga terong, mu ana me kaluwusan. Bare Kaem kota nangimik nuamur tutuk gi gi ko kuwim kuwim te diram awuram. Ale nangimik dun saki nunup bibiya mena, mu nunup ago awuram. 25 Umutang te, nangimik guang ningi mu numi paoga kirker mena, se nuamur tutuk suen la am koma suwantala nunumi ko sinar tamonko. 26 Nangimik nuamur bo ikup arigok ale yaman moruk, mu nangimik nuamur tutuk suen la karogo la yaman ikimonko. Se nangimik nuamur bo nup biya tauk, mu suen la amilmilomonko.

27 Buta se, nangimik guang suwanta bare ko nuamur tutuk ura duap duap ilusan iwitatala, nina suen la Kristus te biguwura suwanta bagasan, bare ninga ura kirker kirker. 28 Kaem ana Kris alo nanga ningi ura kari iwita nunga awuram: motam motam ana apostle alo. Se udagi prophet alo, Kaem kuring ta ale bala ko kari. Se ko udagitala mu kausa kari alo. Asele kilek bibiya betera ko kari, se kuera ikes nungurmonko kari, saki nunga sangarmonko kari, se saki mu ura lingalong suen la ko sinar ta ta kari, se den saki me ko ikia mu te munakomonko kari.

29 Agi ana suen la apostle e? Agi Kaem kuring ta ale bala ko kari e? Agi kausa kari e? Mena. Agi ana suen la kilek bibiya betera ko kari e? 30 Agi kuera ikes nungurmonko kari e? Agi suen la den saki me ikia wore te munakomonko kari e? Mena tala. Agi ana suen la den ana me ko ikisan bare bo balso se ikisan ale nanga den te ko nunguning balsan e? Mena. Anananga ura koma koma tasan. Bare nina munan saki gira nunguningkiri mu talko ninguru sail tagiralko.

Bare aitak munan lage bo gira nunguningkiri mu ninga kausekko.

31 

Copyright information for `WSK