1 Corinthians 13

Nanga sikisaki nangamang ningi nunguning te nunga kuenakko

Ani ali imi ko den saki ani me ko ikia wore te munakirik, ale engel alo nunga den te munakirik, bare ani saki alo angamang me nungarik, umutang mu aninga den mu goyak nirung diwang kaposo iwitata. Se ani Kaem kuring taik balikko terong maik, ale ko ikia suen biya yumura te mu ko ikiek, ale mel suen biya ko ikiek, ale angamang ningi nunguning te balik se duruk tagi taukko terong maik, bare ani saki alo angamang me nungarik, mu ani mel yam iwita. Ale aga mel suen biya kariimet nungumik mel mena nu nungarik, ale agata angimik guang tama kanirukko bitirik, bare ani bo ko kuera mena, mu mel mu suen la ani me aga sangukko.

Awiriya ko saki nunga kueso, mu nu kilek memek nu kumik te betesan mu nu me ko balso. Nu kariimet suen biya nunga kueso ale nunga sangarso. Ale kariimet nungumik mel suen biya mu nogo ko me gomang magoso. Nu kota ko nup me patawoso. Nu numi ikiso ikia biya ma me balso. Awiriya ko saki nunga kueso mu nu supuling lagoso ale tuer tuer te me geragoso. Nu kota numi ko ikia tawun biya me taso, nu saki alo ago nunga ikia taso. Nu gomang tairate me magoso. Aking nu memek nu kumik te beteman mu ko ikia bo kuamin te me aniso. Kari ko saki nunga kueso mu nu kilek memek ko me amilmiloso. Mena. Nu den nunguning se kilek ningo mu ko la amilmiloso. Ale nu anapeya ikup mu am giso, tom suen biya nu gomang ningi nunguning te bagoso, gomang lila te Kaem nu sangukko kimi bita se bagoso, ale ikup suen biya te sokel ago sanamoso.

Nainimi ko kuera ko munan mu me ta menarukkowo! Mel mel udagi aratukko mu ko den bala mu menarukko. Den duap duap te munakara mu menarukko. Ikia tata mu menarukkowo. Ana aitak sang la ikisan. Ale ana mel udagi aratukko betela katir katir la ikiwasan ale balsan. 10 Bare maingte, Kaem mel suen biya ningo diram la bita karogo namurukko tom mu te, anapeya ana ninguru me ko ikiwasan mu tagi taukko.

11 Tom ani kuriang gotek la baga se mu, ani kuriang gotek iwita munakakasam, ale kuriang gotek iwita mel ikikasam, ale kuriang gotek iwitatala mel ko ikia tokasam. Bare tom ani garukerem, mu ani kuriang gotek nunga ikia mu patawu saperem.
1 Cor 13:11 Uwutatala, ana munan Korang Bur nangarso mu ninguru ko sinar anakko, ale nainimi ko kuera ko munan ilukuawunakko.


12 Ana aitak mel bo ninguru me arigisan, tama bur namotam kaola wore iwita. Bare udagi te mu ana mel suen biya ari sapanakko. Aitak ani katir katir ko ikisam, bare udagi mu ani ninguru ko ikiekkowo, Kaem ani ninguru aga ikiso iwitatala.
1 Cor 13:12 Ana aitak nangamang ningi nunguning te aolak ilusan: 2 Cor 5:7. Bare udagi ana Kari Biya aringinakko: 1 John 3:2.


Bare munan tom suen biya anirukko mu nangamang ningi nunguning, se Kaem nanga sangukko kimi tuata, se nainimi ko kuera, mel ilagala suwan butata. Bare nononga ningi mel gira nunguningkiri mu nainimi ko kuera ko munan.

13 

Copyright information for `WSK