1 Corinthians 5

Corinth Kris alo kari munan kiaram wore karomonko Paul nunga maonam

Munan memek bo, me ikia alo me betesan, bare nina Kris alo ninga ningi aratam se ko dugu duap imikiri balsan se ani ikiem, mu iwita: kari bo ko nuet ko nuwus tam, ale ilak bagoso. Se awuk se nina am ninimi patawuwasan? Nina mel mu ko dolaral ale nengemang batagukko! Ale kari ninga ningi baga se munan mu bitawoso mu kaoralko! Awukaya ani angimik guang ago mu nengerak me bagasam, bare aninga ikia mu nengerak bagoso. Se ani nengerak bagasam iwitata, ani maingkala kari munan memek mu beteram mu koma memek taukko balem.
1 Cor 5:3-5, 9, 11 Kris alo munan bita paguwusan se ko node iluwa ko den: Mat 18:18-20; 2 Cor 13:10; 1 Tim 1:19-20.
Ale ani iwita balsam: nina Kari Biya Jesus nup te biguwuralko. Se aninga ikia, se Kari Biya Jesus ko sokel nengerak baga se, nina kari umu Kris alo nunga biguwura ningi kaoral se Satan kuting te ikup arigok mu te, giris palaguk se ko dora mu Kari Biya tairukko tom te Kaem aru tauk se yawarakala bagurukko.

Nina ninimi balsan kariimet ningo masan, bare nenenga ninimi patowara sumu me terong! Yis katirta wore plaua negeso se biyala lagoso, mu nina me ikisan e? Kilek munan memek mu yeast iwita. Se patawu saparal ale memek bo mena, laili bagaralko. Mu awuk, Kristus nenenga memek siwuram ale laili ninga awuram. Nu anananga Passover ko sipsip iwita moman se kueram.
1 Cor 5:7 Passover: Exodus 12:15,21; 13:7. Tom mu te Juda alo yeast nunga kawam ningi anikaso mu gikasan ale patawu sapakasan, ale bread yeast mena mu la kamikasan.
Buta se ana Kristus la anananga Pasa inang ko no se te sokel karogo baganakko. Ale kilek munan memek duap duap mu nabiring tunak ale, nangamang motam karur mena, munan nunguning te la baganakko.

Tam gawa bataguru ningarem mu te ani iwita ninga manem: nina kariimet saman katagot bitawara mu arungu me biguwuralko.
1 Cor 5:9-11 Kariimet memek alo arungu me biguwura: Eph 5:3,7; 2 Thes 3:14.
10 Bare ani kariimet Kaem ko me ikia alo munan mu betesan, se kari mel suen biyala ko nomotam nongomang barasoso, se tere daong kari, se kaem kawel nunup patowara ko kari, mu ani me nunga balem. E nina kariimet umutang nunga beteralko negeral, mu nina ali imi beteral mu asele! 11 Den ani batagem mu ko duap iwita: kariimet nunumi balsan Kris kariimet masan, bare nuna saman katagot betesan, ale mel suen la ko nongomang nomotam barasoso, ale kaem kawel nunup patowasan, ale saki alo nunup maguwusan, ale yu biyala nasan ngualasan, ale mel tere gisan, kariimet uwuta mu arungu me nal gial ale arungu me biguwuralko.

Ani saki alo Kris kariimet mena mu me nunga tuterikko. Mu aninga ura mena. Mu Kaem nunga tuterukko. Bare nina Kris alo ninga saki mu am nunga tuteralko. Ale “kari memek ninga ningi baga se munan memek umu bitawoso mu kaoralko.”
1 Cor 5:13 Den imi Old Testament te aniso: Deut 13:5; 17:7,12; 21:21; 22:21-22,24; Judges 20:13.


12 

Copyright information for `WSK