1 John 3

Ana kilek memek nabiring tunakko

Ikialko! Anananga Ba duruk te ninguru nanga kueso! Mu awuk, nu anananga balso noko kuriang ko nanga balso! Se nunguningta ana noko kuriang. Bare ali imi ko kariimet me nanga ikisan mu ko duap iwita, nuna Kaem ko me ikisan ale.

O aga singsang, aitak ana Kaem ko kuriang bagasan. Se tom udagi te ana aguwaya baganakko imitang ana ninguru me ko ikisan. Bare ana ikisan, tom Kristus tairuk mu ana nu diram aringinak ale ana nu iwitatala aratanakko.
1 John 3:2 Ana Kristus iwitatala aratanakko: 1 Cor 2:9; 2 Cor 3:18; Phil 3:21.
Se kariimet noko kimi betesan, mu nuna nongomang tuagu nungursan, nuna Kristus bagoso iwitatala karur mena bagomonko.

Kariimet memek betesan, mu nuna Kaem ko kuring batagorsan. Mu awuk, ikup memek betesan mu munan den batoga ko kilek. Bare nina ikisan, Kristus mu nu anananga memek siwurokko aratam, ale memek bo nu kumik te me aniso. Se kariimet Kristus ilak bagasan, mu memek me betesan. Bare kariimet memek betesan, mu nuna Kristus me aringiman ale me ko ikisan.

O aga kariimet, sinar talko! Kari bo ninga kulok bore ko! Kariimet munan diram betesan, mu Kristus mu kari diram iwitatala, nuna kariimet diram. Bare kariimet memek betesan ale ago nama lagasan mu nuna Satan ko kariimet.
1 John 3:8-9 Satan ko kariimet: John 8:44. Kaem ko kuriang: John 1:12-13; 1 John 5:18.
Mu duap te nunguningkiri Satan memek beteram ale eng te taiwoso. Se umutang ko Kaem ko Namar tairam, mu nu Satan ko ura menawurokko.

Kariimet Kaem ko kuriang bagasan, mu nuna kilek memek ko munan betesan ale me ago nama lagasan. Mu awuk, Kaem ko marak nongomang ningi aniso. Nuna memek bita lagomonko me terong. Mena. Mu awuk, nuna Kaem ko kuriang ko arataman bagasan. 10 Se ana ikinak awiriya Kaem ko kari, se awiriya Satan ko kari, mu ana iwita te ikinakko: kari awiriya munan diram me beteso, ale saki alo me nunga kueso, mu nu Kaem ko kuriang mena.

Ana nainimi ko kuenakko

11 Duap te nunguningkiri nina den ikiman mu iwita: ana nainimi ko kuenakko. 12 Ana Cain bagaram iwita me baganakko. Nu kari memek Satan ko kari, ale nu kota ko uria Abel moram se kueram. Mu awuk se nu ko uria moram se kueram? Ko duap mu nu kota ko munan mu memek, se ko uria ko munan mu ningo.
1 John 3:12 Cain ko munan: Gen 4; Heb 11:4; Jude 11.


13 Se aga launuria, ali imi ko kariimet nina nengerak memek betemon, mu nina mu ko me biririkiralko.
1 John 3:13 Ali imi ko kariimet Kris alo nunga bita maguwumonko: John 15:18-19.
14 Ana nanga Kris launuria nunga kuesan mu te ana ikisan, kua namara ko lage mu ana beteman, ale marak nunguning mu ko lage te kapaman te bagasan. Bare kari awiriya ko sikisaki me nunga kueso, mu nu kua namara ko lage te am bagoso. 15 Kari awiriya ko bo ko gomang magoso, mu nu kari moruk se kuerukko kari. Se nina ikisan, kari moruk se kuerukko kari mu nu Kaem ko marak nunguning tom suen biya te bagara ko mu nukote mena.
1 John 3:15 Bo ko gomang magara: Mat 5:22; Rev 21:8.


16 Jesus Kristus anananga sangukko kota ko kumik guang memek te beteram, umutang te ana nainimi ko kuera ko munan aguwaya mu ko ikiman. Se ana betela nanga sang alo nunga saonga ko ikup am ginakko. 17 Bare awiriya kumik mel ago, se nu ko bo mel ko tukunang aram ale bagoso mu arigiso bare gomang me tuso, ale me sangarso, mu nu awuk ta baluk, “Ani Kaem ko kuesam,” ma baluk? Mena.
1 John 3:16-17 Bo ko kuera ale saonga: John 13:1; 1 Thes 2:8; James 2:15-16.


18 Se aga kuriang alo, ana nagiring te se den te la balnak, “Ana nanga launuria nunga kuesan,” ma me balnakko. Ana nunguningta nunga kuenak ale kilek ningo nungumik te betenakko. 19 Ana munan mu betenak, mu ana te ikinak ana den nunguning ko kariimet, se ana Kaem koma te me nguanganakko. 20 E ana nangata nanga ikia te nainimi ko iki maguwunak agi, bare ana me nguanganakko. Mu awuk, ana ikinak Kaem ko ikia mu anananga ikia kiaram, se nu mel suen biya ko ikiso.

21 Se aga singsang, ana nangamang nguangara bo mena, nangamang lila te baganak, mu ana Kaem koma te me nguanganakko. 22 Ale ana mel bo ko nu manornak, mu nu ana nangarukko. Mu awuk, ana noko kuring karo tusan, ale munan nu ko kueso mu betesan.
1 John 3:21-22 Ngatang ko munan: Heb 4:16.
23 Se noko kuring ana karo tunakko kueso mu iwita: ana ko Namar Jesus Kristus ko nangamang ningi nunguning aruk, se nu nanga maonam iwitata nainimi ko kuenakko.
1 John 3:23-24 Ana Jesus ko nangamang ningi nunguning arukko: John 6:29. Korang Bur: Rom 8:9.
Kariimet Kaem kuring karo tusan, mu nuna Kaem ilak bagasan, se Kaem nuna nongorak bagoso. Kaem Korang Bur nangaram, se ana Kari borta te ikisan, Kaem ana nangarak bagoso.

24 

Copyright information for `WSK