1 Timothy 2

Kaem ilak munakara ale ngatangara ko munan

Ani girisam iwita ka manorsam: ni ka Kris kariimet arungu kariimet suen la nunga ninguru ngatangaralko. Ale Kaem gomang nungarukko wore ko aru maonalko. Ale nuna nogo ko Kaem amilmil tualko. Ale uwutatala ali sor supuling alo, se supuling saki saki mu nogo ko Kaem aru ngatongalko. Umutang te asele ana lila yawara te baga se, Kaem ko munan diram karo tui se baganakko.
1 Tim 2:2 Ana ali sor supuling alo nogo ko Kaem aru ngatangornakko: Rom 13:1.
Uwutata mu diram se yawarakala, se anananga Saonga Kari Kaem ko amilmilurukko. Mu awuk, nu kariimet suen biya den nunguning ko ikimon ale giris palagomon se nu nunga giokko ko gomang aniso.
1 Tim 2:4,7 Kaem ko gomang: 2 Peter 3:9. Paul ko ura: Acts 9:15.
Kaem nu kota suwanta. Se aking Kaem se kariimet nunga kusumuri kari bo mu kota suwanta tala, mutang Jesus Kristus. Nu tom Kaem balu beteram mu te kariimet suen la nunga giokko kueram. Se mu te Kaem ko gomang kariimet suen la nunga giokko mu wetang te aratam. Se umutang ko nu ani apostle se kausa kari bagirikko aga balam, ani sor saki ko kariimet Juda ko mena mu den nunguning imitang nunga manik se ikimon ale ko nongomang ningi nunguning arukko. Mu ani den kawel me balsam, ani den nunguning balsam.

Kari se imet nunga den

Buta se aninga angamang mu kari sor suen biya te mu nongomang magara ining munak mena, nongomang ningo nuam te nuguting patawomon ale ngatangomonko.

Se imet mu guang kariimet nomotam te terong mu la nagumonko. Ale nunga nomone bala duap duap me tumonko. Ale nungumik kulolo mel, se guang ko diara kalel biya me nagumonko. Mena.
1 Tim 2:9-12 Imet nunga bala nunguning: 1 Tim 5:10; 1 Peter 3:3-4.
10 Imet nuna nunumi balsan Kaem ko nup patowasan masan, mu kilek ningo ningo la betemonko. Kilek umutang mu Kris imet nunga bala nunguning.

11 Imet mu nunumi patowara mena, kutek mamon ale kari nobowa ningi baga se den ikimonko. 12 Ani mu imet nuna kari nunga kausa kari ko bagomonko agi, nunga supuling ko bagomonko me nunga betesam. Nuna am kutek mamonko. 13 Mu awuk, Kaem giram Adam beteram, asele udagi Eve beteram.
1 Tim 2:13-14 Eve: Gen 2:7,22; 3:6.
14 Se betela Satan Adam me kulam. Nu Eve kulam se Kaem ko kuring batogam. Bare imet nuna nunumi patowara mena, nongomang ningi nunguning te baga se saki alo nunga kua se diram la bagomon, mu nuna kuriang iluwa te Kaem nunga sangukko.

15 

Copyright information for `WSK