2 Corinthians 2

Se ani agata aking iwita ikiem, ani udagi ningarkikko namirik ale ikup me ningarikko. Ani tairik ikup saki ko balik se nengemang bataguk bore ko ani nengete me tairem.
2 Cor 2:1 Nuna kilek memek saki am bitawomon se Paul tairuk ining nungaruk bore ko, nu giram tam gawa nungaram: 2 Cor 12:21.
Mu awuk, ani nina nengemang ikup tuek, mu awiri ani angamang amilmil tuokko? Mena. Ani nengemang ikup tuek, mu kari bo ani angamang amilmil tuokko mena. Nina sumutang mu ani angamang amilmil tualko kariimet. Se ani nengete namirik ale nego ko angamang batagukko me kuakaso. Borta ko, ani ikup saki ninga ningi aratukaso mu ko girem ale tam gawa bataguru ningarem. Mu awuk, ani iwita ninguru ikisam, tom ani amilmil ago bagasam, mu nina suen la agotala amilmil ago bagasan. Ani tam gawa mu bataguru se, angamang bataga ikup biya se amononge kapa se batagem, mu nina arigal ale nengemang batagukko iwita mena, bare ani ninguru ninga kuesam wore te ko ikialko batagem.

Corinth Kris alo kari memek beteram mu aitak aking nongomang tumonko Paul balam

Kari ninga ningi memek bo beteram
2 Cor 2:5 Kari memek beteram: Paul nu 1 Cor 5:1 ko baluwoso agi, memek bo ko baluwoso mu ana me ikisan.
mu nu ani angamang ikup me tuam, nu nina suen la nengemang ikup tuam. Bare ani den aora nuam noko balik ale nu ikup biyala ningaram ma me balikko.
Nina suen biya nibiring tuman mu te nu ko memek koma ikup tam mu terong mam. Se nu gomang bataga biyala ira murok bore ko, aitak mu am ngual tal, ale ko memek kutuwural, ale gomang sokel tualko. Aninga angamang nina yawarakala ilak beteral, se mu te nu nina noko kuesan mu ko ikiokko.

Ani tam gawa ningarem mu ko duap iwita: ani ninga ira arigek ale nunguningta nina mel suen biya te ani agiring kaoralko bagasan agi wore te ninga ikiekko. 10 Nina bo ko memek siwusan, mu ani agotala kutuwu tusam. Se kari mu ani ikup bo ninguru me aisam, bare ani nina te amilmilaralko Kristus koma te noko memek siwurem. 11 Satan nanga kulok ale nanga kiaruk bore ko ani buta beterem. Mu awuk, ana noko ikia kawel aguwaya mu ana ko ikisan.

Paul Troas baga se Corinth Kris alo nunga ikia moakaso

12 Tom ani nama Troas wonong te Kristus ko den gilalong yawara balikko aratem, mu ani ura te bitirikko Kari Biya lage korang kaogam. 13 Bare aninga angamang motam me kutek makaso. Mu awuk, ani aga bo Titus me arikasam ale ko ikia aga moakaso. Se ani Troas kariimet nunga awurem ale Macedonia namerem.
2 Cor 2:13 Titus tairuk ale Corinth Kris alo aguwaya bagaman mu Paul manukko, ewerete se ko nu ikia moakaso. Asele udagi Titus Corinth nunga den ningo mu nu maonam se nu amilmilakaso: 2 Cor 7:5-7,13. Paul Troas wonong te: Acts 16:8-10.


Kaem sokel nangarso se ko ura te betenakko mu terong mam

14 Bare ana Kaem amilmil tunakko! Nu tom suen biya nanga sangarso se ana Kristus te sail ago la namawasan! Nu ana ura nangaram ale ko Bur te nanga kiti guruguwoso se gureng siring biyala kaposo namoso iwitata, ana Kristus ko den mu wonong wonong balsan se pagam namawoso. 15 Ana kariimet ningi bagasan mu Kaem nangarkoso ana Kristus ko gureng siring yawara kapawoso iwitata. Se awiriya sarenga namawasan, mu nuna siring mu ikisan ale kuera ko siring memek masan. Bare awiriya Kristus kote taimon se nunga sangaru taukko, mu nuna siring mu ikisan ale ko kuesan, ale te marak sokel tasan.
2 Cor 2:15-17 Kariimet den gilalong yawara ikisan mu te paga motam ilagala: 1 Cor 1:18.


Se awiri ura imitang bitirukko terong mam?
Bare ana kari saki betesan iwita manga ta ko geraga se Kaem den me apusan. Mena. Ana mu Kristus te, kari Kaem bala se ura towara iwitata, noko motam te, nangamang ningi nunguning te, ura bitawasan.

17 

Copyright information for `WSK