2 Corinthians 8

Kris alo amilmil ago la nuguting munan betemonko ko den

Nanga singsang, Macedonia sor te Kaem Kris alo nunga ningi ura beteso se nunguning aratoso wore ko ninga manornak se ikialko. Nuna ikup biyala nunguningkiri nongote aratukaso, aking nungumik melmasak suen biya mena bagakasan, bare nunga amilmil mu biyala te bagakasan, ale umutang ko Kris sang nunga sangarmonko nuguting munan biya bolala awuman. Ani ninguru ikisam ale balsam, nuna munan ninguru bitakasan. Ale udagi bo agotala betemonko me terong iwita, bare am bo agotala bitakasan.

Bare ana balman se uwutata me bitakasan. Mena.
Mu nuna nongota sail tagiman ale nanga isaru diruwukasan, mu nuna agotala Kris alo Judea sor te mu agotala nunga sangarmonko. Bare mu la mena. Nuna mel betemonko ana me ko giriman ikiman wore beteman mu iwita: nuna giriman nunumi Kari Biya kuting te beteman, asele Kaem ko gomang karo tuman ale nongota nunumi ana nagiting te beteman.

Buta se ana Titus manorman, nu ninga ningi ura yawara umu te akingtala ninga sangukko. Motam motam nu ninga ningi ura mu duap beteram. Se ana nu ura mu eng karogo nama menawurokko manorman. Mu awuk, nina munan suen la te ninguru betesan: nengemang ningi nunguning te, munak te, ikia te, ninimi saonga yawara te, anananga kuera te, mu nina am terong la. Buta se anananga nangamang iwita aniso: nina munan mel saki alo nungaralko mu ninguru beteralko tala.

Ani munan den aora biya ninga manorsam iwita mena. Bare Kris saki alo nuguting munan betemonko sail tagisan. Se nunguningta nina saki alo nunga kuesan agi mena agi wore te ikiekko, ani munan imi ninga kasursam. Mu nina nanga Kari Biya Jesus Kristus ko gomang ningaram mu ko ikiman. Nu kari kumik mel suen biya. Bare nina nego ko nu kari kumik mel mena iwita aratam, nina te ningimik mel ago bagaralko.
2 Cor 8:9 Mat 8:20 se Phil 2:6-7 ago arikko.


10 Se ani nigiting munan ko iwita ikia ningarsam: nenenga nengemang butata se yar namaram mu te nina ura umutang yawarakala duap beteman. 11 Se aninga angamang nina butata beteral eng nama menawuralko. Nina amilmil ago duap beteman, ale eng amilmil ago la nama menawuralko. Nengeta ninimi ko iki se beteralko. 12 Mu awuk, kari amilmil ago la ko saki nunga sangarso ale mel nungarso, mu Kaem noko munan mu ko amilmiloso. Bare kari bo mel mena agi mu, Kaem maingkala nu ko ikiwoso, se kuting munan biyala bitirukko me ko balso.
2 Cor 8:12 Manga mel Kaem tua: Mark 12:43.


13 Ani nina saki alo nunga saongal se yawarakala bagomon, se nina nengeta mu ikup karogo bagaralko mu me balsam. Bare aitak tom imi te nina ninga mel terong la. Se nina kariimet saki mel ko tukunang asan mu nunga saongalko terong mam. Se tom bo te nina tukunang aral, se nuna nungumik mel ago bagomon, mu nuna ninga sangarmonko. Umutang te nina munan bagara koma suwanta te bagaralko, tarigira kapara mena. 15 Kaem ko batoga te iwita aniso wore ko ikialko: “Kari inang suen biya gi bolala awukaso, mu nukote mena namakaso. Se aking kari inang ilagalata gi bolala awukaso, bare nukote mu inang am terong ma la anikaso.”
2 Cor 8:15 Nuna inang manna gikasan: Exo 16:18.


Titus ko ura suwan saki arungu Corinth namomonko

16 Ani Kaem amilmil tusam, mu awuk, nu Titus ikia tuam se aninga turan ninga sangukko gomang biyala aniso iwitata. 17 Ana ura nu tuman mu amilmil ago bitirukko balam. Bare mu la mena. Noko gomang ura mu bitirukko aniram, se kota ko ikia te nengete namoso.

18 Se anananga Kris launuria bo Titus ilak namurukko balman tala. Sor suen biya ko Kris alo noko den gilalong yawara apura ko nup patowasan. 19 Se mu la mena. Nuna nongota nu balman, nu ana nangarak geraguk se, Kris alo nuguting munan bolala awura ko ura bitawasan mu nangarak bitiruk, ale ginak ale karogo Jerusalem namanakko.

Ana ura imi betesan mu Kari Biya te nup biya taukko betesan. Ale sang alo te ikimonko, ana kariimet nunga sangornakko nangamang biyala aniso mu te ko ikimonko ana ura imi betesan.
20 Buta se ana ninguru sinar tasan, kariimet saki balmon ana munan mel biya bolala awusan ewere ninguru me bitarsan ma balmon bore ko, ana ninguru sinar tasan. 21 Ana Kari Biya koma te ura diram la betenakko karogo kaesan. Bare Kari Biya koma te la mena, kariimet nomotam te ago la.
2 Cor 8:21 Proverbs 3:4 ago arikko.


22 Se nanga Kris launuria bo tala kari ilagala nongorak namurukko. Nu Kristus ko ura ko ninguru sail tagiso se ana aringiman. Ale nu nina yawarakala beteralko mu ko gomang ningi nunguning aram, se nu nengete namuruk ale ura bitirukko gomang biyala aniso. 23 Se Titus ko mu nina iwita ko ikialko: nu aninga ura suwan, ani ilak nina nego ko ura ilusan. Se nanga Kris launuria ilagala ko nunga balem, mu nuna Kris alo wonong wonong imi te anisan mu nunga nongoma tata. Ale nuna Kristus nup biya tusan. 24 Buta se, nina nunga kuesan mu wetang te beteral se aringimonko. Se Kris alo suen la mu karogotala ko aringimon ale ko ikimon, ale ana nina nego ko amilmilasan mu ko duap agotala ikimonko.

Copyright information for `WSK