Ephesians 6

Kuriang se nuamnuet nunga den

Nina kuriang alo, nina Biya nup te ninga ninam nenet nuguring kaoralko. Munan umutang diram. Kaem ko munan den balam, “Ni niamniet nuguring karo tuiko,” mam. Se munan den 4 imi mu ko ningo nuam karogo balam: “Ni niam niet nuguring karo tui, mu ni yawarakala tom maiya biya ali imi te marak bagerko,” mam. Munan saki giram balam mu uwuta mena.
Eph 6:1-3 Kuriang nunga den: Mat 15:4; Col 3:20.


Se nina nuamnuet alo, nina ninga kuriang nongomang motam me maguwuralko. Mena. Nina nunga ninguru sinar talko. Memek betemon mu ko lage ningo wore la nunga kausalko. Ale Kari Biya ko munan te la nunga diruwuralko.
Eph 6:4 Nuamnuet nunga den: Gen 18:19; Col 3:21.


Ura kari dungan se nunga gira kari nunga den

Nina ura dungan kariimet, nina Kristus ko kuring karo tusan iwitata, ninga kari gira nunga nobowa ningi baga se nunga nguangaral ale nuguring karo tualko. Ale nengemang suwanta te ura beteralko, nengemang ilagala te mena. Tom nuna ningarkiwasan mu te la ninga kuemonko ura me iluwalko. Mena. Nina Kristus ko ura dungan baga se nengemang ningi nunguning te Kaem ko kuring karo tusan iwitatala, nengemang ningi nunguning te ninga kari gira nuguring karo tualko. Nina nengemang ningo la te ura to nungaralko, kari yam nongote ura iluwasan iwita mena, Kari Biya ko ura iluwasan iwitata. Mu awuk, nina ikisan, kari bo ura ninguru iluso, mu Kaem ko koma yawara tuokko. Ura dungan kari agi, ura dungan kari mena agi, mu munan koma suwanta tala nungarukko.
Eph 6:5-8 Ura dungan kariimet nunga den: 1 Cor 7:21-23; Col 3:22-25; Titus 2:9-10; 1 Peter 2:18.


Se nina ura dungan kariimet nunga kari gira, mu munan koma suwanta tala ninga ura dungan kariimet nungumik te beteralko. Den nguangara me nunga maonalko. Mu awuk, nina ikisan, nina, se ninga ura dungan kariimet mu ninga Biya suwanta duruk te bagoso. Nu kariimet suen biya, ura dungan kariimet agi, ura dungan kariimet mena agi, bare nu nunga ura se nunga bagara te diram la nunga tuterukkowo.
Eph 6:9 Ura kari nunga kari gira nunga den: John 13:13-14; Col 3:25; Philemon.


Kris alo mu kager kari iwitata

10 Se den nukum balsam mu nina Kristus ilukuawural ale noko sokel te sail karogo bagaralko. 11 Nina kager ko mel Kaem ningaram mu suen la tugu saparal ale te sokel ago sanamaral ale, Satan ko ikia kawel te biriruwuralko.
Eph 6:10-17 Ana Satan ko ikia kawel biriruwunakko: James 4:7; 1 Peter 5:8-9.
12 Mu awuk, ana ali ewere ko kariimet arungak me kagersan! Mena. Mu ana bur memek nunga supuling bibiya, kualala se aliti anisan ale tiromorom ko munan lagurukko ko sail tagisan, wore nongorak kagersan. 13 Buta se, nina kager ko mel Kaem ningaram mu gial ale tugumalko, mu asele tom memek te nina sokel ago kageraral, ale nama nunga kiaral ale sail ago sanami se bagaralko.

14 Buta se gek am sanamaralko! Den nunguning mayang iwita nululan te kaolalko. Ale munan diram guang aora iwita nekokosa te kaolalko. 15 Ale den gilalong yawara, kariimet Kaem ilak te nongomang suwanta, den umutang ilukuawural, nisiwik tuagu tugusan iwita tugumal ale te aora la sanamaralko. 16 Tom suen biya nenenga nengemang ningi nunguning karem iwita iluwalko. Ale karem umu te Satan ko gatu tama kuamili ago mu biriruwuralko. 17 Kaem nunguningta nenenga giam mu ko den lilo patunga iwita nisipiling tugumalko. Ale Korang Bur den ningarso mu saenang iwita iluwalko. 18 Ale tom suen biya ngatang duap duap Korang Bur te Kari Biya aru maonalko, me bita talko. Am sinar ago baga se, tom suen biya Kris suen la nogo ko ngatangaralko.

19 Ale betela ani ago ko Kaem ngatongalko, nu ko den ani agiring te bitiruk se ani nguangara mena den gilalong yawara yumura la aniram mu balu pagikko. 20 Ani den umu balukasam mu ko ani talipara kawam ningi bagasam. Bare aninga ura am aniso. Se nina ani ago ko Kaem aru ngatongal se ani nguangara mena sokel ago la den apurekko.

Den nukum saki

21 Ani aga bo Tychicus bitirik se nengete namuruk ale ani aguwaya bagasam ale anapeya ura betesam mu ko duap ninga manukko. Nu nanga launuria yawara, nu Biya ko ura kari ningo. Se ana aguwaya bagasan mu baluk se nanga ikialko. Ale nu nengemang sokel tuokko.

23 Aga sikisaki, Ba Kaem, se nanga Biya Jesus Kristus ilak nunga lila, nunga nongomang motam ningarmon se nengemang ningi nunguning te bagaralko. 24 Kaem ko marak, ko sokel, se ko lila yawara mu nina awiriya nanga Biya Jesus Kristus ko nunguningta kuesan mu nengerak bagurukko. Nunguning.

Copyright information for `WSK