Galatians 3

Kaem ko marak yawara mu nangamang ningi nunguning te taiso

Nina Galatia kariimet, nina ninga ikia sinar mena! Jesus Kristus tam kangono te kueram mu ko dugu duap ana ninguru ninga manorman se ikiman. Se arika aking ninga ikia ngualuwusan a? Ani isa suwanta imi ningarsam: nina Law Den karo tuman mu te Korang Bur taman e? Mu mena. Nina Kristus ko den ikiman, ale noko nengemang ningi nunguning aram, mu te Korang Bur taman. Awuk se nina ngualasan! Motam la nina Korang Bur te Kaem ko kuriang ko arataman. Se aitak nengeta ninga sokel te kariimet ningo diram ko aratalko e? Nina den gilalong yawara ko ikup giman mu koma mena yam ipi namurukko e? Mena agila! Nina awuk ikisan? Kaem Korang Bur ningarso ale te kilek kilek ninga ningi beteso, mu nina Law Den karo tusan wore ko nu butata beteso e? Mena! Mu nina Kaem ko den ikiman ale ko nengemang ningi nunguning aram se butata beteso.

Abraham te ikialko. “Nu Kaem ko gomang ningi nunguning aram, se mu ko Kaem nu kari ningo diram ko balam.”
Gal 3:6-8 Abraham: Gen 15:6; 12:3.
Buta se nina te ikialko, kariimet nongomang ningi nunguning umutang Abraham ko taleng girigir. Kaem ali sor sang ko kariimet mu nononga nongomang ningi nunguning te nunga sangukko mu ko den noko batoga te girakala batagorman se aniso. Mu awuk, Kaem iwita Abraham maonam, “Ni te ali sor suen biya ko kariimet ani marak ningo nungarikkowo,” mam. Abraham gomang ningi nunguning se Kaem marak sokel tuam. Se nu turantala, kariimet nongomang ningi nunguning mu betela Kaem marak sokel nungarso.

10 Bare kariimet awiriya ikisan nuna Law Den karo tumon mu te Kaem nunga baluk nuna kariimet ningo diram ko ma nunga balukko masan, mu kariimet umutang memek tamonko. Mu awuk, Kaem ko batoga te iwita aniso:

“Kariimet awiriya Kaem ko den suen biya karo tua ko aniso mu bo kiaruk, mu nu koma memek taukkowo.”
Gal 3:10-11 Deuteronomy 27:26.

11 Se ana aitak wetang te ko ikiman, kari bo ta Law Den karo tuok se Kaem baluk nu kari ningo diram ko ma balukko mena. Mu awuk, Kaem ko batoga bo iwita balso:

“Kari gomang ningi nunguning, mu Kaem baluk nu kari ningo diram ko ma baluk, se nu marak bagurukkowo.”
Gal 3:11 Habakkuk 2:1.

12 Law Den karo tua ko munan mu nangamang ningi nunguning ko munan ago koma suwanta mena. Mu awuk, Law Den mu iwitata baluwoso: “Kari Kaem ko den imi suen la karo tui sapuruk, bo me kiaruk, mu te nu marak taukko.”
Gal 3:12 Lev 18:5.
13 Ana Law Den me karo tuman, ale mu ko koma memek tanakko bagaman. Bare Kristus nanga dia taukko tairam, memek ko koma ana tanakko mu nu kota giam, ale kueram. Mu Kaem ko batoga te iwita aniso, “Kari tam kuali nunga tagiman, mu nunga memek koma taman.”
Gal 3:13 Juda alo girakala iwita bitakasan: kari kilek memek bitakasan mu manga te nunga usagukasan se kuakasan asele nunga gi tam kuali nunga itutuwu awukasan: Deut 21:23. 2 Cor 5:21 arikko.
14 Buta se Jesus Kristus tam kangono te tagiman se kueram. Mu te Kaem marak yawara Abraham tuam mu Jesus Kristus te ali sor saki ko kariimet nungarukko. Mu ana te nangamang ningi nunguning aruk se Korang Bur Kaem nago ko balam mu tanakko.

Law Den mu Kaem ko den ningo Abraham ilak nungam mu me menawuram

15 O aga singsang alo, ana ali imi ko kari munan te ko ikinakko. Kariimet mel bo ko den nungursan ale den aora biya tala balsan, mu menawumonko me terong, aking gurugumon se kelemak aratukko me terong. 16 Mu turantala, Kaem noko den Abraham ko kuriang ilak nungam mu aora biya tala balam, se me menarukko. Ko batoga te “kuriang” maso mu Abraham ko kuriang suen biya me nunga balso, mu kuriang suwanta Jesus Kristus ko balso.
Gal 3:16 Genesis 12:7.
17 Aninga ikia balsam mu iwita: Kaem girakala biya den mu Abraham ilak nungam. Se yar 430 namaram asele nu ko Law Den Moses tuam se Juda alo nungaram. Buta se Law Den mu Kaem ko den Abraham ilak balam mu me biriruwuram ale menawuram. Mena. Mu den mu aora biya aniso. 18 E ana Law Den karo tunak ale te marak yawara tanak, mu Kaem ko den Abraham maonam mu nunguning mena. Bare ko nunguning karogo. Mu awuk, Kaem Abraham gomang tuam ale ilak den nungam, mu Abraham munan karo tuikaso mu ko me ilak den nungam. Se ana nangamang ningi nunguning te den mu ko nunguning arigisan.

19 Se anape ko Law Den aniso?

Mu iwita: mu ana kariimet memek betesan wore te wetang te aratomonko / aratukko, umutang ko Law Den aniso. Se Law Den mu aniruk la, Abraham ko Kuriang Kaem ulengkala ko nu ilak den nungam mu tai aratukko, asele Law Den mu ko ura mena namurukko. Kaem Law Den imi engel nunga maonam, se Moses balu tuman, se nu Juda kariimet nungaram.
20 Bare tom Kaem Abraham ilak den nungam, mu nu kota suwanta ilak munakaram. Mu engel agi kari kusumuri bo agi me maonam.

21 Se Law Den mu Kaem ko den Abraham maonam se aniso umu menawurokko ago kaeso agi mena e? Mena! E Law Den marak nunguning nangarukko terong ale mu, ana te Kaem koma te kariimet ningo diram ko aratasan ale te marak nunguning tasan ale. 22 Bare mu uwuta mena. Kaem ko batoga te iwita aniso: “Ali likilim biyala ko kariimet nongota nunga memek nunga taliparam se anisan.”
Gal 3:19,22,24 Law Den aniso ko duap: Rom 5:20; 11:32. Ana Law Den bowa ningi me bagasan: Rom 10:4.
Buta se Kaem ko marak nunguning nangarukko balam mu kariimet Jesus Kristus ko nongomang ningi nunguning umutang la nungarukko.

23 Tom Kristus me taikaso la, Law Den la nanga taliparam se te bagakasan, eng nama tom nu aratam ale nangamang ningi nunguning ko lage wetang te beteram. 24 Law Den mu anananga nainet iwita, nanga bituok, nama Kristus tai aratuk se ana ko nangamang ningi nunguning aruk se Kaem ana kariimet ningo diram ko ma nanga balukko. 25 Se Kristus tairam se ana ko nangamang ningi nunguning aram. Buta se aitak ana Law Den bowa ningi me bagasan. Mena.

26 Nina Jesus Kristus ko nengemang ningi nunguning aram se te nina suen la Kaem ko kuriang alo bagasan. 27 Mu awuk, nina anuwa taman mu te nina nama Jesus ilak kapetaman, ale noko munan mu nina guang iwita kataman.
Gal 3:26-27 Ana Jesus te Kaem ko kuriang bagasan: John 1:12; Rom 6:3-4; 13:14.
28 Nina aitak saki Juda kariimet se saki sor bo ko kariimet iwita mena. Se saki kari supuling se saki ura dungan iwita mena. Se saki kari se saki imet iwita mena. Mu nina Jesus Kristus te bagara suwanta.
Gal 3:28 Ana Jesus te bagara suwanta: Rom 10:12; 1 Cor 12:13.
Nina Kristus ko kariimet, se nina Abraham ko gotek alo. Se mel Kaem Abraham tuokko maonam mu ningarukkowo.

29 

Copyright information for `WSK