Galatians 5

Ana Kristus ko kariimet, se ana munan aora ko dungan mena

Kristus nanga bataguru tam, se aitak ana yawarakala bagasan.
Gal 5:1 Jesus nanga bataguru tam se ana yawarakala ilak bagasan: John 8:32, 36; Acts 15:10; Gal 2:3-4.
Buta se nina sail ago la sanami se bagaralko. Kari sang am nunga ariwaral se taimon Law Den te me ninga talipomonko.
Ikialko. Ani Paul iwita ninga manorsam, nina kawel kari nunga den ikial ale ningimik guang batogal agi, bare sumu te Kristus ko ura nago ko beteram mu ko munan bo me ta ninga sangukko. Mena. Ani aking wetang te tala ninga manorsam, nina ningimik guang batogal mu, nina munan mu se, Law Den suen biya ko bowa ningi bagaralko. Umutang ko sinar talko! Nina arikaya Law Den te kariimet ningo diram ko aratalko ago kaesan, mu nina Kristus nibiring tuman. Ale nina Kaem ko gomang nangara se ko lila yawara umu ko buring ko bagasan.

Bare ana mu Korang Bur nanga sangarso se ana mel imi ko nangamang ningi nunguning, Kaem Kristus te ana kariimet ningo diram ko nanga balukko. Ana Jesus Kristus ilak bagasan. Se nangimik guang batutumura agi mena agi, bare mu mel gotektir. Bare nangamang ningi nunguning umutang te nainimi ko kuenakko mu asele mel biya nunguningkiri.
Gal 5:6 Nangimik guang batutumura ko den: 1 Cor 7:19; Gal 6:15.


Motam la nina yawarakala aolak ilukasan. Se awiri ninga ikia ngualuwuram se nina aitak den nunguning me karo tusan? Kari nina nengemang kulukursan mu Kaem ninga aruwoso mu ko kuring te ikia sumu me betesan. Sinar talko! “Yis katirta wore plaua ningi ura taso se biyala lagoso.”
Gal 5:9 Paul yeast te iki se den tuaturum imi balam, kari sikina nunga ikia kawel wore kariimet lilim te nunga maguwusan wore ko balam.
10 Bare ani Kari Biya ko angamang ningi nunguning, nu ninga sanguk se nina ikia kawel nibiring tual ale ikia ani balsam mu nina karo tualko. Ani kari ninga ngualuwuso mu ani me ko ikisam. Bare maingte Kaem kota ko memek koma tuokko.

11 Aga singsang, kariimet sang iwita balsan, ani kari nungumik guang batoga ko munan mu am baluwasam, ma balsan. Bare mu den kawel. E nunga den sumu nunguning ale mu, kari sang ani iwita me aga bita maguwusan ale. Bare ani tam kangono ko dugu duap balsam wore ko nuna nongomang magoso se aga bita maguwu gilingisan. 12 Se kari nenenga ikia ngualuwusan mu am ngual nongota nunga nungumik guang batoga ko balsan mu likilim la am batutumu sapomonko!

Ana nainimi ko kuenakko

13 Aga singsang, Kaem ninga giam, nina te yawarakala bagaralko. Bare nina iwita balal, “Ana munan aora bo bowa ningi me bagasan. Se anapeya ikia nangamang te aniso mu ko kaola bo mena, am betenakko pa!” ma me balalko. Mena. Nina ninimi ko kueral ale ninimi saongalko.
Gal 5:13 Ana kilek memek ko ura dungan ko iwita me baganakko: 1 Peter 2:16.
14 Law Den suen biya batoga imi te la ani saposo: “Ni keta nimi ko kuesam turantala, ni kariimet sang nunga kuarko.” 15 Buta se sinar talko! Nina ninimi singi kager tui tui, ninimi mora kaura te nengeta ninimi maguwural bore ko!

Korang Bur ko munan, se ali imi ko munan

16 Aninga den mu iwita: nina Korang Bur ko sokel te baga se ko ikia karo tualko.

Umutang te nina ali ewere ko ikia memek nengemang te aniso mu me karo tualko.
17 Mu awuk, ikia memek nangamang ningi mu Korang Bur ko munan nangamang ningi wore sokel menawurokko ago kaeso. Se Korang Bur mu ikia memek umutang sokel menawurokko ago kaeso. Se nuna ilagala nunumi karogo kagersan. Umutang te kilek nina beteralko kuesan mu nina me betesan. 18 Bare nina Korang Bur ko ikia karo tual mu asele nina Law Den bowa ningi me bagaralko.
Gal 5:16-18 Ana kilek ningo me betesan ko duap: Rom 7:15-23. Ana Korang Bur ko sokel te baganakko: Rom 8:4; 6:12-14.


19 Ana ikia memek nangamang te aniso se betera kaora te aratoso mu maingkala ko ikiman. Mu iwita: imet kari katagot betera, se ikia memek, namatam nangamang barasa, se kilek memek sikina alo nomotam te betera bare ko dolara mena. 20 Se kaem kawel karo tua, se dawur. Se nangamang magara, singi kager, nainimi mora. Se bo ko mel ariga ale nangamang magara, nangata nainimi patowara, se biguwura suwanta mena motam kirker bagara. 21 Se yu nana ngualara, biguwu yu no se ikia memek betera, se kilek memek duap duap uwutata. Ulengkala ninga manem bare aking nede ilusam, kariimet kilek umutang betesan mu Kaem ko kingdom ningi me kasu nagumonko.

22 Bare Korang Bur nangamang ningi aniruk, mu nu nanga sanguk se ana munan imi te baganakko: nangamang tua ko munan, se amilmil, nangamang lila, saki nanga bita maguwura mu ana am ko iki nungara, bo ko kuera ale ko saonga ko munan, aolak ningo diram, den bala ale diram karo tuata, 23 bagara aolak ekes te, se nangata nanga bagara aolak ko sinar tata ale nainimi kiti guruga. Munan den bo ta ana me nanga kaloso, munan ningo ningo imitang ana am karo tui sapanakko. 24 Kariimet / Awiriya Jesus Kristus ko kariimet bagasan, mu nuna ikia memek suen la nongomang te aniso mu tam kangono te tagiman. 25 Korang Bur ana marak sokel ningo nangaram. Buta se ana noko kuring la karo tunakko. Ale ana nangata nainimi me patowanakko. Ale nanga launuria me nongomang maguwunakko. Ale nononga mel ko me namatam nangamang barasukko.

26 

Copyright information for `WSK