Hebrews 7

Melchizedek ko den

Melchizedek mu nu Salem wonong ko king, se Kaem Kualala Biya wore ko priest tala.
Heb 7:1-4 Melchizedek mu Jesus Kristus ko koma tata: Gen 14:17-20; Psalm 110:4. Hebrew den te “melech” = king, “zedek” = munan diram, se “salem” = marolila.
Se nu Abraham king saki nongorak kagera laga nunga kiaram ale peleram taiwaram se arigam, ale marak tuam.
Se Abraham kager ningi melmasak giam umutang sang (1/10) pagaru Melchizedek tuam. Nup Melchizedek mu ko nunguning mu “Munan Diram betera ko King”. Ale nu “Marolila ko King” tala, mu awuk, nu Salem wonong ko king, se nup Salem mu ko nunguning “marolila”. Melchizedek mu nuam nuet mena. Se noko nongotak se ko taleng girigir nu te aratam mu betela mena. Nu imet bo kumik ningi me bilangaram ale aking me kueram. Bare am Kaem ko Namar turan nu priest ko tom suen biya bagoso.

Ikialko. Melchizedek mu kari biya nunguningkiri. Ana nanga girigir Abraham kari biya tala, bare nu kager ningi mel giam mu sang paogam Melchizedek tuam. Law Den te mu munan iwita aniso: Levi ko gue te kari priest ko aratasan mu nuna Israel kariimet nongote mel sang (1/10) am gimonko. Nuna Abraham ko gue te launuria suwanta, bare am nongote mel gimonko.
Heb 7:5 Priest mu Israel kariimet nongote mel sang am gimonko: Numbers 18:21.
Bare Melchizedek mu Levi ko gue te mena, bare nu kari Abraham, Kaem ilak den nungam, wore kote mel sang giam, ale marak tuam. Se ana ikisan, kari marak taso mu nu kari marak nu tuso wore ko bowa ningi.

Priest Levi ko gue te melmasak sang gisan, mu nuna priest ko baga kuesan. Bare kari Melchizedek mu mel sang giam, mu batoga te iwita noko balso, nu tom suen biya bagoso. Se ana am iwita balnakko tala: Levi ko gue te kari priest ko aratasan ale kariimet nongote mel gisan, bare tom Abraham mel sang Melchizedek tuam, mu Levi agotala tuam. 10 Mu awuk, tom Melchizedek lage te Abraham arigam, mu tom mu te Levi mu ko girigir Abraham kumik ningi bagakaso.

Priest iru bo priest giringila wore nunga nuguwim te aratam, umutang Jesus

11 Girakala kariimet Law Den taman, se Law Den mu iwita balam, Levi ko gue te asele priest ura ilumonko. Se priest ari umutang nunga ura bitakasan, bare mu kariimet nunga sanguk se Kaem koma te kariimet ningo diram ko aratomonko me terong. E terong ale mu, priest bo iru, Aaron
Heb 7:11 Aaron Moses ilak mu Levi ko gue te arataman. Aaron mu priest ko bagakaso.
ko gue te mena, Melchizedek tuar, mu me tairam ale. Bare nu tairam.
12 Se priest munan iru ago taiso ale te ura duap beteso, mu priest laun laun mu nunga ura se nunga munan mu suen la ago nama ira beteso.
Heb 7:12 Butatala, priest iru Jesus tairam umutang te Law Den giringila ko mu ira muram.


13 Priest iru ana ko baluwasan mu Levi ko gue te mena. Mu nu Judah ko gue te aratam. Se ana ikisan, Judah ko gue te mu priest ura gimonko Moses me balam, se Judah bo ta ura mu me gikaso.

15 Se munan geragam mu ana imi te tala wetang te ikisan: Priest iru aratam mu Melchizedek turan. 16 Nu Law Den te Levi ko gue te priest ko aratomonko balam iwitata, nu priest ko me aratam. Mena. Nu marak sokel tom suen biya te bagurukko mu nukote ago, se nu priest ko aratam. 17 Mu Kaem nu ko iwita balam:

“Ni Melchizedek iwita tom suen biya ko priest bagerko,” mam.
Heb 7:17 Psalm 110:4.

18 Se umutang te Kaem girakala ko Law Den mu menawuram. Mu awuk, mu sokel mena, nanga sangukko me terong se. 19 Mu Law Den te kariimet Kaem koma te kariimet ningo diram ko me arataman. Bare lage kuring kagaru nangaram mu Law Den mu kiaram, se lage ningo umutang te ana Kaem kote pingi namasan.
Heb 7:18-19 Law Den mu nanga sangukko me terong, bare Kaem kota nanga saongam: Rom 8:3-4; Gal 2:16. Jesus mu lage: John 14:6.


20 Kari Levi ko gue te priest ko aratukasan, mu kari bo nunguningta nunguning nina priest ko aratalko ma balam se nuna priest ko me aratukasan. Mena. Bare Jesus priest ko aratam mu Kaem nunguningta nunguning mam. Mu nu iwita Jesus maonam:

“Ani Kari Biya Kaem, ani nunguningta nunguning masam,
ale aga ikia aking me gurugekko,
mu ni tom suen biya ko priest bagerko.”
22 Umutang te ana ikinak, den Kaem Jesus te nungam mu sokel karogo, se den girakala Moses ilak nungam mu kiaram.
Heb 7:22 Den (covenant) ilagala: Rom 10:5,9; 1 Cor 11:25; Gal 4:24,26; Heb 9:15.


23 Girakala ko munan den mu te kari suen biya priest ko bagakasan, mu awuk, nuna kuakasan se kari iru nuguwim te aratukasan. 24 Bare Jesus mu tom suen biya bagoso. Buta se nu tom suen biya priest ko bagurukkowo. 25 Umutang ko, nu mu awiriya noko nup te Kaem kote pingi namasan umutang nunga sangaru taukko terong mam. Mu awuk, nu tom suen biya bagoso, ale nogo ko Kaem aru ngatanguru se bagoso.
Heb 7:25-26 Jesus ana nago ko Kaem aru ngatangarso: Rom 8:34; Heb 4:14-16; 1 John 2:1.


26 Buta se Jesus mu priest supuling yawara, nu nanga sangukko terong mam. Nukote memek bo mena, nu kako nunguningkiri. Nu kariimet memek ago wore nunga ningi bagakaso, bare nu kota memek bo me bitakaso, ale nu aitak kualala biya nunguningkiri duruk wonong te Kaem ilak bagoso. 27 Nu priest supuling saki nunga iwita se tom suen biya nu kota ko memek ko girok Kaem tama tuok ale udagi kariimet saki nunga memek ko Kaem tama tuokko iwita mena. Nu tom suwanta kota ko kumik guang te Kaem tama tuam ale te kariimet nunga memek siwu saparam.

Law Den mu kari priest supuling ko nunga balso mu nuna ali imi ko kari, se nosokel mena. Bare Kaem ko den udagi balam, ale nunguningta nunguning mam, mu kota ko Namar priest ko bagurukko balam. Se nu tom suen biya ko ura mu bitirukko terong mam nunguningkiri.

28 

Copyright information for `WSK