John 15

Jesus mu mayang waen, se olekem mu mayang waen ko kower

Jesus ko olekem nunga maonam, “Ani mayang waen nunguning, se aga Ait mu nu mayang waen nunga burangara ko kotam.
John 15:1 English den te mayang waen mu “vine” masan, mu mayang iwita. Se ko ningam mu “vineyard”, ko nunguning mu “grapes”, se ko yu mu “wine” masan.
Aninga kower nunguning me kaposo, mu nu batutumu warso. Se aninga kower nunguning kaposo, mu nu tuku tuku batutumuso ale nungurso, udagi nunguning te yawarakala kapurukko. Den ani ninga manem se ikiman mu nenenga nengemang nungam se karur mena. Se nina aninga ilukuawural se ani nenenga ilukuawurikko. Kower kota ko nunguning me beteso; mu nu ko luan ilukuawuso mu asele nunguning beteso. Butatala, nina nengeta nunguning beteralko me terong; mu nina aninga ilukuawural mu asele nina nunguning beteralko.

“Ani mayang waen ko duap, se nina ko kower. Awiriya aninga ilukuawuso se ani nu ilukuawusam, mu nu nunguning ninguru kapurukko. Bare nina aninga beteral ale nengeta bagaral, mu nina mel bo beteralko me terong.
John 15:5 Ana nangata mu mel bo betenakko me terong: 2 Cor 3:5; Phil 4:13.
Awiriya ani me aga ilukuawuso, mu nu mayang kower batutumu wara se maraka mu turan. Kower uwutata mu nuna gi tama ningi warsan se kaniso.
John 15:6 Mel tama ningi wara ko: Heb 6:7-8.


“Nina aninga ilukuawural ale aninga den nengemang ningi aniruk, mu nina anapeya mel ko kueral ale ko isal mu talko. Nenenga nunguning ninguru kapuruk, mu nina aninga olekem nunguning wetang te ninimi kausalko, se aninga Ait nup biya taukko.
John 15:8 Nunguning kapuruk mu Kaem nup biya taukko: Mat 5:16.


“Aninga Ait aga kueso turantala ani nina ninga kuesam. Se aninga angamang kua ningarem mu te la bagaralko.
John 15:9 Ana Kari Biya ko gomang kua nangaram mu te sokel ago baganakko: Eph 3:17-19; 1 John 4:16,19; Jude 21.
10 Nina aninga agiring karo tual, mu nina aninga angamang kua ningarem mu te bagaralko, ani Ait ko kuring karosam ale noko gomang kua aisam se te bagasam iwitata. 11 Ani den imi ninga manem mu ko duap iwita: aninga amilmil imi tom suen biya nenengate aniruk ale nengemang ningi ninguru terong maukko ko kuesam.

12 “Aninga den nina karo tualko ningarsam mu iwita: ani ninga kuesam iwitatala ninimi ko kueralko. 13 Kari bo ko sikisaki te yawarakala bagomonko memek taso ale kueso, mu nangamang tuata munan bo noko munan beteram mu kiarukko me terong.
John 15:13 Bo nangamang ninguru tua ko munan: 1 John 3:16.
14 Se nina ani agiring karo tual, mu asele nina aninga sikisaki ko bagaralko. 15 Ani aitak ura kari ko me ninga arusam. Mu awuk, ura kari mel nononga kari biya beteso mu nuna me ko ikisan. Bare ani ninga arusam aga sikisaki masam. Mu awuk, den suen biya ani aga Ait kuring te ikiem mu ani ninga manaru saperem.
John 15:14-15 Jesus ko sikisaki: Mat 12:50.


16 “Nina ani aga aruman se nengete me tairem. Mena. Ani nina ninga aurem, ale ninga manem, mayang miri nunguning beteso iwitata, nina namaral nunguning ninguru beteralko, nunguning tom suen biya anirukko wore beteralko. Se mel nina ko kuesan mu aninga aip te Ba Biya isual se ningarukko. 17 Aninga den karo tualko ningarsam mu iwita: nina ninimi ko kueralko.

Jesus sinar den olekem alo nunga maonam

18 “Ali imi ko kariimet nina nego ko nongomang magoso agi mu, am iwita ikialko, nuna giriman ani angimik te beteman turantala aitak nina te ninga betesan, ma balalko. 19 E nina ali imi ko kari ale, mu asele nuna ninga ikimon nononga sikina mamon ale ninga kuemonko. Bare ani maingkala nina aninga ma balem, se nina aitak ali imi ko kari mena. Nina nononga singsang mena, buta se nuna nego ko nongomang magoso. 20 Se nina den ani ninga manem mu te la ikialko: ‘Ura kari ko kari biya kiara me ikiso.’ Nuna ani memek te aga bita maguwuman. Se nina betelatala memek te ninga bita maguwumonkowo. Bare kariimet aninga agiring karo tuman mu asele nenenga nigiring ago karo tumonko.

21 “Nina aninga, se ali imi ko kariimet ninga bita maguwumonkowo, mu awuk, nuna Kari aga beteram se tairem mu me ko ikisan.h 22 E ani tairem aga den me nunga manem ale mu, nuna me ikiman se nungumik ikup mena ale. Bare ani tairem ale den nunga manem se ikiman. Buta se aitak nuna lage bo te nunumi bataguru tamonko mena.

23 “Awiriya ani ago ko gomang magoso, mu nu aninga Ait ko agotala gomang magoso. 24 Kilek bibiya saki kari sikina ulengkala me beteman mu ani nunga ningi beterem. E ani ura imi me beterem ale mu, nuna ikup mena ale. Bare ani ura imi beterem se aringiman ta wore, nuna am ani ago ko nongomang magoso, se aga Ait ko ago la nongomang magoso. Buta se nuna ikup ago. 25 Bare nononga kilek umu te den bo giriman nononga munan den te bataguru beteman mu ko nunguning aratam, mu iwita: ‘Ani memek bo me beterem, bare nuna am ani ago ko nongomang magaram.’
John 15:25 Psalm 35:19; 69:4.


26 “Bare Saonga Kari mu tairukkowo. Nu Korang Bur, Den Nunguning ko Kari, Nuet ilak bagoso. Bare ani bitirik se nengete tai kapuruk sokel ningarukko. Nu aninga dugu duap balukko. Se nina agotala aninga duap balalko. Mu awuk, tom ani ura duap beterem se tai aitak mu nina agarak la bagasan.

27 

Copyright information for `WSK