Psalms 104

Kaem Biya mel suen biya beteram ale ko sinar taso ko den

Ani Kari Biya nup patawirikkowo!

O Kaem, ni aninga Biya, ni gira nunguningkiri.

Ni King biya, nup biya sokel karogo.

Ni nikinang biya te bagasam.

Ni taiti beterem se baras suen biya te anisan,

mu kawam sel kaloman ale bowa ningi bagara iwitata.

Ni yu biya kualala beterem,

ale ka wonong o kuali biya kalem.

Se taiti nuwi mu nika karis iwita,

se daula ka giso kerak namoso taiso.

Daula mu nika den karogo geraga ko kari ko nunga betesam se namasan.

Se pure biliwilik maso se ko nikinang mu ni ko ura kari ko nunga betesam.

Ni ali imi sokel ago gek am nunguningkiri nungem,

se me namuruk tairukko.

Ni gagi guang iwita te duruk ali lilim la ira murem se aniram,

gagi mu duruk suen la nunga ira muram.

Se aking gagi tagi taukko den aora biya balem se

gagi naguram ale

duruk kulupik la kaparam nama sor gomeng ningi kuwim to to namaram,

ko kuwim ni maingkala nunguru ago namerem mu to to namaram.

Se aking udagi peleruk ali me ira murokko mu ko ni ko tom bita ago namerem.

10 Ni duruk kulupik kulupik yu mutim bita bita ago namerem se,

yu te bulowolok aratoso, ale naguso nama bolala awuso ale yu biya ko aratoso.

11 Se giarum ningi ko mel duap duap suen biya mu yu mutang nasan,

se donki diwang yu ko kuesan mu taisan agotala nasan.

12 Se tam yu mu duap te mu inanganang taisan kuali singir mosan ale kower kower dagi namasan ale wur ilu se anisan.

13 Ni balsam se duruk te tuwik kaposo,

se ali tuagu te mel suen biya nunguning kapa saposo.

14 Ni balsam se sirsir hos bulmakau namonko mu aratoso,

sume galuk mel duap duap ana kariimet no se te ura betenakko mu aratoso.

15 Se tam waen agunak ale te waen nungurnak ale nanak amilmilanakko mu se, tam oliv wel te nungurnak ale namake nangimik te sapanak se palengukko mu se, wit bret te nungurnak ale nanak nangimik guang sail tunakko mutang agotala aratu aratu namoso.

16 Tam sida Lebanon sor te mu tuwik ninguru te kaposo, tam Kari Biya kota balam se aratam borta te kaposo.

17 Se inanganang tam sida mutang kuali singir kalosan,

se malu mu tam saki kelemak mu te woresan ale anisan.

18 Se belelek duruk kalel kalel mu awete anisan.

Se sawang mu duruk ko manga garap kulupik ningi yawarakala anisan.

19 Ni sige suen biya te nunga ikinakko sige beterem.

Se worem mu tom nu te nama kapurukko mu ko ikiso.

20 Ni turom beterem se, giarum ningi ko mel suen la turom ningi geragagilingisan.

21 Se layen mu geraga se nunga inang Kaem balu nungaram mu kupu se niagilingisan.

22 Se sor ukiso mu pelesan nunga nuguwim te nama taga anisan.

23 Asele imikiri barasasan nunga ura sume ko namasan, ura iluwasan la nama baingaso, asele nonoman sapasan.

24 O Biya, ni mel suen biya nunguningkiri nunga nungem!

Ni ka ikia biya, se yawarakala nunga nungem!

Se ali tuagu mel suen biya awete terong ma saparam.

25 Ni gagi beterem, aromemek nunguningkiri se wosasel biya.

Se meltutuk naung ningi anisan, biya te gotek te, mu ana kaunakko me terong mam.

26 Dal awete namasan taisan, se wal bibiya ni balem se arataman mu ningi kolosan tengesan.

27 Kari Biya, nuna suen la mu nunga tom tom te ni na inang nungaruko kimi kisisan.

28 Se ni na nungarsam se nasan,

ni la inang nungarsam se nasan ale nungumik ago terong maso.

29 Tom ni biring gurugu nungarsam, mu nuna nguangasan.

Tom ni marak te bagomonko nungarsam mu tagi kutuwusam, mu nuna kuesan ale ali gege te nunga nungem mu ko geragasan.

30 Bare ni ka Bur ura beteso se aking melmasak ali tuagu ago terong ma saposo.

31 Aninga angamang Kari Biya ko nup biya, ko nikitang, ko sokel am tom suen biya anirukko!

Aninga angamang Kari Biya mel suen biya nungam mu ko ninguru amilmilarukko!

32 Nu ali imi te loagoso mu wanara kaposo,

nu duruk kau taso mu tama bur kelagoso.

33 Tom ani marak bagasam imi mu ani Kari Biya ko wur ilu se lagirikko,

ani tom suen biya aga Kaem ko wur ilu se ko nup patawirikko.

34 Nu aninga amilmil suen la ko duap.

Se aninga angamang nu aninga wur iluwek mu ko amilmilarukko.

35 Aninga angamang kari ikia memek betesan mu ali imi te mena namomonko.

Ani Kari Biya ko nup patawirikko! Aleluya!

Copyright information for `WSK