Psalms 148

Mel suen la, duruk te, ali imi te, Kaem nup patawomonko ko den

O aleluya! Kari Biya nup patowaralko!

Taiti kuali mel suen la Kari Biya nup patowaralko:

Nina ko ensel alo duruk wonong te suen biya nunguningkiri, mu nina ko nup patowaralko.

Nina worem sige baras taiti awete nikim kapawasan, nina ko nup patowaralko.

Baras kaniwasan mu ko nup patowaralko.

Yu biya kuali*, se mel suen la taiti kuali aniso, mu noko nup patowaralko.

Mel suen la imi mu nuna Kari Biya ko nup am patawomonko!

Nu balam se nuna arataman.

Nu balam se tala nunga kuwim kuwim te sokel ago bagasan.

Nu balam se nuna tom suen biya butata bagagilingisan.

Ali ewere te mel suen la Kari Biya nup patawomonko:

Wal bibiya se mel suen la gagi du te anisan mu se,

pure nikim se tuwik samamer, se taiti nuwi se, daula bibiya noko kuring karo tusan mu buta noko nup patawomonko.

Se duruk mutingir se duruk bibiya se,

tam nunguning nasan mu se giarum ningi ko tam,

10 se buruk kausik tarak inanganang mel, wonong ko se giarum ningi ko se, makina gawitiru,

mu suen la noko nup patawomonko.

11 Se nina king se, ali lilim la ko kariimet,

12 se ali sor supuling se, kari bibiya,

se imet itiwik se, kari kulak,

se kariimet garuk se, kuriang gotektek,

13 mu nina suen la Kari Biya ko nup patowaralko!

Nu kota suwanta nup biya.

Noko nikim, ko sokel, ko nup biya, mu ali se taiti kia saparam.

14 Noko kariimet Isrel mu noko gomang motam.

Se nu sokel nungaram se ko nup patowasan.

Se Kari Biya ko nup patowanakko! Aleluya!

Copyright information for `WSK