Revelation of John 3

Den Sardis Kris alo nongote namaram

“Den imi bataguru Sardis Kris alo nunga engel tuiko:

 • Imi Kari Kaem ko Korang Bur 7, se baras 7 tala ago nunga iluwoso wore ko den:
 • Ani nika betera kaora ninguru ko ikisam. Saki balsan mu ni marak bagasam, bare ni kuerem.
  Rev 3:1 Sardis Kris alo: 1 Thes 5:2-3, 6; 1 Tim 5:6.
Buta se maragerko! Ka ikia karogo bagasam mu menaruk bore ko, sail tuiko. Mu awuk, munan ni bitakasam wore bo ta aninga Kaem koma te diram nunguning iwita me arigem. Den nika kasurman se ikiem mu ilukuawur ale giris palage ale karo tuiko. Ni me marager, mu ni tom me ko iki se ani tere kari iwita kete tairik se biririkerko.
 • Bare Sardis wonong ningi nika kariimet suwan suwan nunga guang ko sinar taman se karur mena. Mu kariimet umutang ani balik se guang siraram nagumon ale ani agarak geragomonko. Mu awuk, nononga bagara aolak terong.
Kariimet sokel ago sanamiwomon, mu nuna nunga iwitatala nuna guang siraram mu nagumonko. Se ani nononga nunup, batoga bo Kaem ko kariimet nunga nunup te aniso, mu me siwurekko. Mena. Se nuna tom suen biya ani agarak bagomonko. Ani nononga nunup aninga Ait koma te, se ko engel alo nomokete balik, ale nuna aninga ma nunga balikko. Awiriya dogowa ago, mu den imi Korang Bur Kris alo nunga manaruwoso mu ninguru ikiokko!

Den Philadelphia Kris alo nongote namaram

“Den imi bataguru Philadelphia Kris alo nunga engel tuiko:

 • Imi Kari kako se nunguningta, nu David ko songkuring te kaoga ko bugu mu iluwoso, wore ko den. Nu songkuring kaguk, mu kariimet bagumonko me terong. Nu songkuring baguruk, mu kariimet kagarmonko me terong. Nu iwita balso:
 • Ani nika betera kaora ninguru ko ikisam. Arikko, ani ni kema dugu te songkuring kagaru beterem, mu kariimet bo bagurukko me terong.
  Rev 3:7-8 Jesus mu King Biya, David ko songkuring te kaoga ko bugu iluwoso: Isaiah 22:22; Mat 22:41-45.
  Ani ikisam, nika sokel katirta. Bare ni aninga agiring karo tuem, ale aga aip kaluwurem ale me ko ikisam ma me balem.
Ikiko! Juda saki kawelasan ale nunumi balsan, Kaem ko kariimet ma balsan, bare nuna Satan ko kariimet. Bare ani balik se ni siwik duap ningi dagulomon ale balmon, ‘Jesus nika kueso,’ mamonko.
Rev 3:9 Juda saki mu Kris alo nunga bita maguwukasan. Umutang ko Jesus nunga balam, nuna Satan ko kari mam: John 8:44; Rev 2:9.
10 Ni aninga agiring karokasam ale ikup kete taikaso wore ni sokel ago sanamikasam. Buta se ani nika sinar taikko. Se tom memek tai aratuk, ale ali lilim la ko kariimet nunga ira arigokko, mu ni ikup mu nikate me tai aratukko. 11 
 • Ani tairikko tom pingi aram. Se mel ni iluwasam mu ninguru ilukuawurko, mu ko koma ningo toko. Bare kari bo ka kulok se me to bore ko, ninguru sinar toko.
12 Kariimet sokel ago sanamiwomon, mu ani balik se aninga Kaem ko temple ningi ngatalek aora iwita ko sanamiwomonko. Ale udagi te kawam mu betemon ale matangi me aratomonko. Ani aga Kaem ko nup, se aga Kaem ko wonong nup, Jerusalem iru, duruk wonong te aninga Kaem kote wore tai kapawuruk, mu nup ilagala umutang nunga nungumik te batagikko. Ale aninga aip iru mu agotala nungumik te batagikko. 13 Awiriya dogowa ago, mu den imi Korang Bur Kris alo nunga manaruwoso mu ninguru ikiokko!

Den Laodicea Kris alo nongote namaram

14 “Den imi bataguru Laodicea Kris alo nunga engel tuiko:

 • Imi Kari den nunguning ko duap, tom suen biya den nunguning diram la balso, mel suen biya Kaem nungam ko duap, wore ko den:
15 
 • Ani nika betera kaora ninguru ko ikisam, mu ni ninguru ani me karo aisisam, katir la karo aisisam, aking biring aisisam. Mu ni yu kowar mena, se ipi mena, am ko kusumuri, na ko me terong wore iwitata. Aninga angamang ni yu kowar agi mu, eng kowar la diram bagerko. Agi ipi agi mu, eng ipi la diram bagerko! Bare mena. Buta se ni aninga agiring ningi wore ka kapi sapirikko!
  Rev 3:15-18 Laodicea Kris alo nunga munan: Mat 5:13; Rom 12:11.
17 
 • Ni balsam, ‘Ani aga manga biya, aga mel suen biya, mel bo ko me dagulasam,’ uwutata balsam. Bare mena. Ni memek biya bagasam, nika ariga te kariimet nongomang batagukko. Mu ni kimik mel mena, se motam mena, se guang mena, nunguning la bagasam. Bare ni me ko ikisam.
18 Se ani ka manorsam, aninga gold tama te kaiman se nikitang kapawoso umutang dier, asele ni kari kimik mel ago ko aratuko. Ale guang siraram mu ago agate dier, ale kimik guang nunguning la ago baga se dolawasam, mu guang umutang nagur ale te nimi kaluwurko. Ale te ninguru loagerko mu, yu gureng ago agate dier ale motam te saparko. 19 
 • Awiriya ani nunga kuesam mu ani ining nungarsam, ale te ikimonko yaman nungarsam.
  Rev 3:19-20 Jesus ana te ikinakko yaman nangarso: 1 Cor 11:32; Heb 12:5-6. Ana songkuring kagornak mu Jesus kasu nagurokko: John 14:23.
  Buta se ninguru giris palage ale ani la agowom karoko.
20 Ikiko! Ani songkuring ago sanamerem ale songkuring moawasam. Awiriya ani agiring ikiok ale songkuring kaguk, mu ani kasu nagurik, ale nu ilak wete na inang nanakko. 21 
 • Kariimet sokel ago sanamiwomon, mu ani sokel ago sanamerem ko ani aga Ba ko daiga kuwim nup ago mu te ilak daigem iwitata, ani balik se kariimet umutang aninga daiga kuwim nup ago mu te agarak dagimonko.
22 Awiriya dogowa ago, mu den imi Korang Bur Kris alo nunga manaruwoso mu ninguru ikiokko!”
Copyright information for `WSK