Romans 10

Israel lage supuman

Aga singsang, aninga angamang biyala Kaem Israel nunga sangaru taukko, se tom suen biya ani umutang ko Kaem aru ngatanguru lagasam. Ani ninguru nunga ikiem ale ani balsam, nuna Kaem karo tumonko ninguru sail tagisan, bare ko lage nunguning me te karo tusan.
Rom 10:2 Paul me giris palagakaso tom te mu nu nunga turan bagakaso: Acts 22:3. Rom 9:31-32 ago arikko.
Kaem kariimet nunga nongomang ningi nunguning te nunga balso kariimet ningo diram ma nunga balso. Bare Israel alo lage nunguning umutang nubiring tuman. Ale nuna nongota nunga sail te kariimet ningo diram ko aratomonko karogo kaesan. Bare Kristus Law Den karo tua ko lage umutang siruwuram. Se awiriya noko nongomang ningi nunguning, mu Kaem nunga baluk nuna kariimet ningo diram ma nunga balukko.
Rom 10:4 Kristus kumik te Law Den ko nunguning aratu saparam: Mat 5:17. Nu kota lage: John 3:18; 14:6.


Law Den karo tua ko lage te kariimet ningo diram ko aratomonko mu ko, Moses iwita balam: “Kari awiriya law den karo tui sapuruk, mu kari mu marak yawara taukko.”
Rom 10:5 Leviticus 18:5. Law Den karo tua ko lage: Rom 7:10; Gal 3:12.
Bare kariimet nunga nongomang ningi nunguning te Kaem nuna kariimet ningo diram ko ma nunga balam, mu nuna iwita balsan: “Ni keta gemang ningi la iwita me isako, ‘Awiri duruk wonong te nama tarigiruk' (ale Kristus ilak nangate tai kapurukko ya?) 'Awiri kuera nunga nuguwim te nama kapuruk' (ale Kristus ilak nangate basu tarigirukko ya?) Uwuta me isako.”
Rom 10:6-8 Paul Deuteronomy 30:11-14 ko iki se den imi baluwoso. Kristus maingkala anananga sangukko tairam kueram, ale aking barasam.
Mu awuk, Kaem ko batoga te iwita aniso: “Kaem ko den nikerak pingi bagoso, ni gemang motam ningi se ka kiring kamili awete aniso.” Se nangamang ningi nunguning ko den umutang ana pempem balsan.

Mu iwita: ni ka kiring kamili te balu Jesus mu Kari Biya me, ale kueram bare Kaem mumam se barasam mu ko gemang ningi nunguning aruk, mu Kaem ka sangaru taukko. 10 Mu awuk, ana nangamang ningi nunguning te Kaem kariimet ningo diram ko nanga balso. Se nagiring te nanga nangamang ningi nunguning balsan se Kaem nanga sangaru taso. 11 Se Kaem ko batoga te iwitata aniso: “Awiriya noko gomang ningi nunguning aruk, mu me dolurukko.”
Rom 10:11 Isaiah 28:16.
12 Juda alo se sor saki ko kariimet mu koma suwanta. Ana suen la nanga Kari Biya suwanta, Jesus Kristus. Se kariimet awiriya nu arusan mu nu marak sokel nungarso.
Rom 10:12 Lage ilagala mena, lage suwanta: Acts 15:9-11; Rom 3:28-30; Gal 3:28; Col 3:11.
13 Mu awuk, “Awiriya Kari Biya nup te nu aurok, mu nu sangaru taukko.”
Rom 10:13 Joel 2:32.


14 Bare kariimet noko nongomang ningi nunguning mena, mu nuna nu nunga sangukko mu awuk ta arumon i? Se nuna noko dugu duap me ikimon, mu nuna awuk ta noko nongomang ningi nunguning arukko ya? Se noko dugu duap kari bo me nunga manuk, mu nuna awuk ta noko ikimonko? Mu mena! 15 Se Kaem Kristus ko dugu duap balmonko kari mu me nunga awurok, mu nuna awuk ta noko dugu duap balmonko? Mena tala! Se umutang ko batoga bo te iwita aniso: “Amilmil biya kari den gilalong yawara ago taisan mu nongote namoso!”
Rom 10:15 Isaiah 52:7.


16 Bare kariimet den ikiman mu saki la karo tuman. Se saki mu nubiring tuman. Prophet Isaiah iwita balam:

“Kari Biya, arika ana nagiring te den ikiman mu ko nongomang ningi nunguning aram? Mena.”
Rom 10:16 Isaiah 53:1.

17 Mu ana den gilalong yawara ikisan mu te asele nangamang ningi nunguning aso. Se saki alo Kristus ko dugu duap nanga manorsan mu te asele ana den gilalong yawara ikisan.

18 Se ani isesam, nuna den (gilalong yawara) mu me ikiman e? Mena. Mu nuna ikiman. Kaem ko batoga te iwita aniso:

“Nunga nuguring ali lilim te geraga saparam.
Nunga den mu sor suen la te geragam.”
Rom 10:18,19 Psalm 19:4; Deuteronomy 32:21.

19 Se ani aking isesam, Israel alo den imi ko ninguru me ikiman e? Mena. Nuna ko ikiman. Mu Kaem Moses kuring te iwita ko balso:

“Ani kariimet saki, nina motam suwanta bagasan iwita me bagasan, wore nunga giek mu te nina nengemang maguwurikko;
kariimet ikia mena alo nunga giek mu te nengemang maguwurikko.”
20 Se aking Prophet Isaiah Kaem kuring tam ale nguangara bo mena iwita balam:

“Kariimet ani me aga kupukasan wore aga aringiman,
kariimet ani me aga kupukasan wore ani nongote aimi wetang te beterem.”
Rom 10:20,21 Isaiah 65:1-2.

Bare nu Israel nunga iwita balam:

“Kariimet nongomang aora biya, agiring me ikia, wore tom suen biya agiting garukukasam ale nunga arukasam.”
21 
Copyright information for `WSK