Romans 7

Kari kueso mu mel bo nu me kaloso

Aga singsang, nina law den ko ikisan. Se ani den imi balsam mu nina ikiwasan. Tom kari marak bagoso tom, mu nu den mu bowa ningi bagoso. Bare nu kueso mu, den mu udagi nu me kaloso.

Se ko kausa bo mu nuwus-kuari ko munan te balikko. Imet kari taso, se ko kuari me kueso, am marak bagoso, mu nuwus-kuari ko munan mu nu ko kuari ilak nunga kaloso se bagasan. Bare ko kuari kueso umutang mu, nuwus-kuari ko munan nu ko kuari ilak nunga kaolam se te bagaman mu menaram, udagi nu me kalokko. Se noko kuari am marak baguruk se nu kari bo tauk, mu ko bala mu “imet nuwus-kuari ko munan kiawara” ko balmonko. Bare ko kuari kueruk se nu kari bo tauk, mu nu nuwus-kuari ko munan me maguwuso, mu awuk, noko kari laun maingkala kueram ale nuwus-kuari ko munan menawuram.

Se aga singsang, mu turantala, nina Law Den aitak me ninga kaloso. Mena. Mu awuk, nina Kristus ilak kueman mu nina te noko kariimet ko bagaralko. Nu kueram ale barasam, umutang te ana ilak baga se munan ningo nunguning Kaem ko kueso mu betenakko.
Rom 7:4-6 Law Den aitak me nanga kaloso: Rom 8:2-4; Gal 2:19-21.


Tom ana ikia memek nangamang te anikaso mu karo tuikasan, mu Law Den mu nangamin kiti kau pagarukaso, se kilek memek memek te nama kuenakko mu ninguru tala bitakasan. Bare aitak ana kueman ale Law Den nanga kalowaram mu beteman, ale Korang Bur ko sokel te munan iru karo tusan ale te Kaem nup patowasan. Bare den maingkala bataguru beteman se aniso mu karo tua te mena.

Kaem ko Law Den mu ningo, bare mu nanga sanguk se munan ningo te baganakko me terong

Se ana awuk balnak? Law Den borta memek e? Mena nunguning! Bare mu iwita: Den borta kilek memek mu aguwaya mu aninga kausam se ikiem.

Law Den mu balso, “Ni bo ko mel ko motam gemang me barasukko,” maso,
Rom 7:7 Munan den 10: Exo 20:17; Deut 5:21.
se umutang te ani mel suen biya ko amatam angamang barasoso. E law den bo uwuta me baluk, mu anapeya munan namatam nangamang barasa mu ani me ko ikiekko.
Bare kilek memek mu den mu te nu lage arigam, ale negakaso, se ani mel suen biya ko amatam angamang barasukaso. E Law Den bo me aniruk, mu kilek memek mu sokel mena.

Tom ani Law Den ninguru me ko ikikasam mu ani marak bagakasam. Bare tom ani den mu ikiem, mu kilek memek mu sokel tam se ani te kuerem.
Rom 7:9-11 Kilek memek se Law Den: Gen 3:1-7; 1 Cor 15:56.
10 Den nanga sanguk se marak ningo aringinakko borta kuera tagiram se ani te kuerem. 11 Mu awuk, kilek memek mu den mu ningi lage arigam, ale te aga kulam, ale te aga moram se kuerem.

12 Buta se ana ikisan, Kaem ko Law Den mu laili kako. Se ko den suen biya mu laili kako nunguningkiri, se diram, se yawarakala tala. 13 Se mel ningo umutang aninga moram se kuerem e? Mena! Mu kilek memek mel ningo umutang tam ale te aninga moram se kuerem, se umutang te numi wetang te beteram, mu nu mel memek nunguningkiri. Den umutang te ani ikiem, kilek memek mu am mel memek nunguningkiri!

14 Ana ikisan, Law Den mu Kaem kote tairam. Bare ani mu aliti kari, kilek memek aga ira muram se bagasam. 15 Ani kilek betesam ko duap me ikisam! Mu awuk, kilek ani bitirikko kuesam wore ani me betesam! Aking kilek ani bitirikko mesam nunguningkiri borta ani betesam!
Rom 7:14-15 Kager bo nangamang ningi aniso: Gal 5:17. Galatians 5:16-18 ago arikko.


16 Se ani agata aga bagara aolak uwutata tutesam ale ko balsam me terong masam, mu ko ikia, ko ariga, mu ani Law Den ko balsam mu diram baluwoso wore balsam. 17 Buta se ani iwita ikisam, ani agata memek imi me betesam. Mena. Ikia memek aninga angamang ningi aniso mu aga diruwuso se memek imi betesam.

18 Ani ikisam, munan ningo bo ani angamang te me aniso. Mena. Mu awuk, ani munan ningo bitirikko kuesam, bare ani me betesam. 19 Munan ningo ani bitirikko nunguning, bare ani me betesam. Mena. Kilek memek ani me bitirikko kuesam umutang ani betesam. 20 Buta se kilek memek ani bitirikko mesam wore ani betesam mu te ani ikisam, ani agata me betesam. Mena. Bare ikia memek angamang te aniso borta beteso.

21 Se munan imi pempem iwitata aningate aratoso se ikisam: ani munan ningo bitirikko negesam, mu kilek memek mu pingita la ani agarak bagoso. 22 Ani aga ikia mu te ani Kaem ko Law Den ko amilmilasam. 23 Bare ani munan bo kelemak angimik te aratoso se ikisam, mu iwita: kilek memek nu pempem angimik ningi ura taso, ale Kaem ko Law Den aga ikia te ko kuesam mu ilak kagerso, ale aga kaloso.

24 O ani o, ani memek biya bagasam! Se awiri ani aga bataguru taukko? 25 Umutang ko ani Kaem ninguru amilmil tuekkowo! Mu awuk, nu nanga Biya Jesus Kristus te aga bataguru tam!

Se ana iwita ikiman: Ani agata aga ikia te mu ani Kaem ko Law Den ko kuesam, ale karo tuekko. Bare ani ikia memek angamang te aniso mu te, ani kilek memek ko sokel bowa ningi bagasam.

/ Se butata. Ani iwita ikiem: ...

Copyright information for `WSK