1 Corinthians 13

Ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe koko

Wata na꞉tapo wua꞉ watle sikemte ka꞉dle apiye nati-ima.

1Epapedeme na꞉ye opata yuhalalo yu hapuloma mate epame ma banakaka sota yuhalalo yu hapuloma mate malastepo halemama asiyama ya꞉mkale bokotiyapo malamale koko tlo na꞉ dla hawa hallepiye, na꞉ye isikimi koko pa꞉le yu siyapota sisikalemsela꞉mama apopo. 2Epame na꞉ dla God tle yu hapame molo atlowe itiyamale mate epo hemele koko hapuloma mate sikemte malastepo halemama asiyama na꞉ dla ya꞉mkale bokotiyapo malamale koko tlo hawa hallepiye, na꞉ye koko pa꞉le oplamipo. Epame na꞉ dla ka꞉depo malamale mate epo mikadepe dle kokalle koko tle tamali patoto alikili dla dodokatimolowe itiyamale mate hapo halemama asiyama ya꞉mkale bokotiyapo malamale koko tlo pa꞉po hallepiye, na꞉ye koko pa꞉le oplamipo. 3Epame na꞉tapo na꞉ dla hutiyelalo alisisi hapulomaye alisisi pa꞉talo so dla hapipame ma yia꞉ dla pobokotiyapo malamalalo hallepiye, na꞉ koko pa꞉le oplamipo. Epame ka꞉dle koko yilo na꞉tapo na꞉ motoye dlapa mistlowe dla himipame ma na꞉ dla ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe pa꞉le hallepiye, na꞉ ikadepe koko pa꞉le oplamipo.

4Ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe kokoye woloma sadepo hallowe kokopo, epame woloma namkale depo hallowe kokopo. Ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe koko dulu dla ya꞉mkale ellewe kokoye pe-elasema. Epame ya꞉skamu ya꞉ tlo di dla hamhetlowe koko mate epo ya꞉skamu pepemolowe koko mateye pohutiyesema. 5Epame ya꞉mkale dla alli hamilowe koko mate epo ya꞉skamu ya꞉ tlo malamolowe koko mate epo hapele siyaladlowe koko mate pohutiyesema. Epame ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe kokotapo batalimale hapulomaye kokó pomalahallalo isikimi wowelimhalapo. 6Epame ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe kokotapo batalimale koko dla posiyemhalasema. Amasiyama woloma ikadepe koko dla siyemhalapo. 7Epame ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe kokotapo koko hapuloma dla sukalemama po-alimhalasema. Epame ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe kokotapo God dla hitahalemdepo. Epame Godta pasakalo hamilowe alilata puluwe dla sadle mate omhalemdepo. Epame koko hapuloma dulu dla kokalepo hallowe kokoye hampumdepo.

8Ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe koko itapo gudlowe sukulu pa꞉le hallepe. Amasiyama dulu edla God tle yu hapame molo atlamde kokota pa꞉lepe. Epame ulugiyemale yu mate yuhalowe koko mate epo Soko tle ka꞉depo malamale halowe koko mate ma medla pa꞉lepe. 9Adipalati, dia꞉ dla hutiye ka꞉depo malamale mate epo God tle yu hapame molo atlamde koko mateye ala woloma po-ala꞉po halasema. 10Amasiyama woloma ikadepe ala꞉po pustale kokota woyamelepiye, asiyama woloma po-ala꞉lalo wekele kokotapo pa꞉lepe. 11Epame na꞉ta maseyemala haluwa oloma edla na꞉tapo yimka꞉sikilita atlamalalo yuye yukamsela꞉uwapo. Epame oloma edla na꞉tapo maseyemalata malamdiye epamhaluwapo. Amasiyama na꞉ta wata ikadepe mo-oplami duwa oloma edla na꞉ ma maseyemala some koko halomhalloweye memeluwapo. 12Wata oloma hema di inomatapo yú ka꞉le dulu dla natilati amtutuwalemdiye, epapele some halapo. Amasiyama alotle di inomatapo ma woloma gilistlati di ma woloma ka꞉depo natilipe. Epame wata oloma hema ditapo koko opi tlo malastepo ha꞉ha꞉po, amasiyama alotle Godtapo di koko malastepo halaye epammama di mape koko hapulomaye malastlepe.

13Epapedeme mikadepe dle koko mate epo koko dla dalemhalemama omhallowe koko mate epame ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe koko matetapo kokó me-hutiyelepe. Amasiyama dapahatlope koko dulu hema koko ikadepe sikemte patoye ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe kokopo.

Copyright information for `XLA