1 John 3

1Di A Godta dia꞉ye sikemte bokotiyapo malamuwaye woloma malamaiya. Ya꞉ta bokotiyapo malamale tle dia꞉ye ya꞉tapo ya꞉ akimlala demdepo. Epapedeme dia꞉ye ikadepe ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉po. Epapele koko tle ta꞉lamo solotamalalo sotapo di kokoye poyia꞉malamana. Adipalati, yia꞉ye God koko poyia꞉malamana. 2Epedeme namkadulo, di watapo God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉po. Amasiyama di ala podimalamana, dita alotle adipo ha꞉ha꞉pa꞉ dle kokoye. Epapele tlope dimalamana, Kelisota pulupiye, di ma ya꞉ some ha꞉ha꞉lepe. Adipalati, ditapo ya꞉ mila꞉pi ikadepeye natilipe. 3Epedeme koko hema opa anawolotapo dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉ma꞉, ka꞉dena, yia꞉ta ullu pa꞉po Keliso some ha꞉ha꞉loweye.

4Oplami antapo batalimale dulu dla sela꞉ma꞉, ya꞉tapo Godta aiyalma hatitimaleye hauwokokomhalapo. Adipalati, batalimale kokotapo aiyalma hauwokokomhalapo. 5Wua꞉ mo-wua꞉malamana, Kelisota puwaye opa hapuloma batalimaleye howahapo welilowedeme puwapo. Adipalati, ya꞉ dla batalimale hale hawa. 6Oplami antapo Keliso dulu dla halema꞉, ya꞉ matle batalimale koko dulu dla posela꞉lowa. Amasiyama oplami antapo batalimale koko dulu medla sela꞉ma꞉, ya꞉ye Keliso kokoye woloma natipame pomalamana.

7Na꞉ mamadulo namkadulo, wua꞉ wolomape, opa opita imale tle wua꞉ye alikili dla elemtulu demiya. Ka꞉ka꞉dle koko tlo halomhallalo oplamiye, ya꞉ God mila꞉pi tle ka꞉dle oplami depo halapo. Epedeme ya꞉tapo Kelisota God mila꞉pi tle ka꞉dle oplami depo halaye ya꞉ ma epo hallepe. 8Amasiyama oplami antapo batalimale koko dulu dla sela꞉lepiye, ya꞉ye Saiten ya꞉ oplamipo. Adipalati, Saitenye ka꞉yapa kotiyamama batalimale oplami depo haluwata ala me-halapo. Epapele koko tle God Yamita Saiten ya꞉ oko yumuluwedeme puwapo.

9Epedeme opa anawolotapo mo-God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉ma꞉, yia꞉ matle batalimale koko dulu dla posiyamolowa. Adipalati, Godta hallalo pasakalo ikadepeye yia꞉ dulu dla halapo. Epedeme yia꞉tapo ma batalimale koko dulu dla siyamoloweye po-ala꞉lowa. 10Epapedeme ipapele koko tle ditapo God ya꞉ akimlala mate Saiten ya꞉ akimlala mate malanatimha꞉ha꞉po. Oplami antapo ka꞉ka꞉dle koko pohalomalalo halemama ya꞉mkale mikadepe dle oplamiye pobokotiyapo malamalalo hallepiye, ya꞉ye po-God yami.

Ya꞉mkale sikemte bokotiyapo malamolowe

11Wua꞉ta ka꞉yapa imale koko daluwaye ipo. Ka꞉dena, dita hapulomatapo ya꞉mkale asiyama bokotiyapo malama ya꞉mkale asiyama bokotiyapo malama demha꞉ha꞉loweye. 12Wua꞉ye ipapele koko dulu dla ha꞉ha꞉mama Kein some ha꞉ha꞉miya. Adipalati, ya꞉ye Saiten yu dla salladepo sela꞉mama ya꞉ ei yumuwapo. Epedeme wua꞉ natiya, adipalati Keinta ya꞉ ei yumuwa? Eye ya꞉ natiwapo, ya꞉ta koko halomhalale hapulomaye bobtalimale siyapo. Amasiyama ya꞉ eita koko halomhalale hapulomaye isikimi ka꞉ka꞉dle siyapo. 13Ipapele koko tle wua꞉ malamelepe, ta꞉la sotapo wua꞉ dla elle pato himilipiye, ase sikemte malamiya.

14Di dita diamkadulo mikadepe dle soye bokotiyapo malamha꞉ha꞉ koko tle ditapo polowe tle ma pasakalo dla ulumtame ha꞉ha꞉ye natipo. Oplami antapo ya꞉ dla ya꞉mkale bokotiyapo malamale hawa hallepiye, ya꞉ye ala polowe dulu dla me-halapo. 15Oplami antapo ya꞉mkale mikadepe dle oplami dla elle mate hallepiye, ya꞉ye ya꞉mkale yumulalo oplamipo. Epapedeme wua꞉ mo-wua꞉malamana, oplami antapo ya꞉mkale yumulalo hallepiye, ya꞉ dulu dla halepo halepo pasakalo hawa halapo.

16Epapedeme di ipapele koko tle ikadepe bokotiyapo malamolowe kokoye malamapo. Yesu Kelisotapo dia꞉ yilo ya꞉ pasakaloye polowe dla himiwapo. Epedeme di ma ka꞉dena, dita diamkadulo mikadepe dle so yilo di pasakaloye alikili dla hatitimoloweye. 17Epapedeme oplami hale alisisi pasataletapo ya꞉mkale mikadepe dle oplami alisisi pa꞉le hallati natipame ya꞉ gadlowe allipiye, ya꞉ dupa dulu dla God sikemte malamaleye hawa ikadepepo. 18Na꞉ mamadulo namkadulo, poka꞉dena, ditapo isikimi di mati tle ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe kokoye atlamha꞉ha꞉loweye. Amasiyama ka꞉dena, ditapo ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe koko ikadepeye moto mate nati-imha꞉ha꞉loweye.

God mila꞉pi tle wota꞉le pa꞉po itiyamale mate ha꞉ha꞉lowe

19Di diamkaduloye ikadepe sikemte bokotiyapo malamha꞉ha꞉lepiye, eta dita ikadepe God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉ye malamelepe. Amasiyama dita ikadepe God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉ dulu dla di dupa malamaleta di bobtalimaleye nati-ilipiye, di koko edla powowota꞉lowa. Amasiyama di mepele God mila꞉pi tle wowota꞉le pa꞉po itiyamale mate ha꞉ha꞉lowepo. Adipalati, Godta pato halemama di dupa dulu malamaleye tla꞉mtamhalemama koko hapulomaye malastepo halapo.

21Epapedeme mikadepe dle so namkadulo, di dupa dulu malamaleta dia꞉ye pobatalimale so dlepiye, eta di wowota꞉le pa꞉po God mila꞉pi tle ha꞉ha꞉lowepo. 22Epele dulu dla di apa kokoye ya꞉ dla atlanatilipiye, di koko eye ya꞉ tle halepe. Adipalati, ditapo ya꞉ta molo atlale yu dolumha꞉ha꞉mama ya꞉ta solotamale koko halomha꞉ha꞉po. 23Epedeme ya꞉ta molo atlale yuta ipo atlapo, “Wua꞉ God Yami Yesu Keliso hi dla mikadepe diya. Epame ya꞉ta imale dolumama ya꞉mkale asiyama bokotiyapo malama ya꞉mkale asiyama bokotiyapo malama demha꞉ha꞉iya,” depo. 24Opa anawolotapo Godta molo atlale yu dolumha꞉ha꞉ma꞉, yia꞉ye ya꞉ mate hatlope depo ha꞉ha꞉po. Epame asiyama ya꞉ye yia꞉ mate hatlope depo halapo. Di ma dimalamana, Godye dia꞉ mate hatlope depo halapo. Adipalati, ya꞉tapo ya꞉ Hela꞉dle Sokoye di watle hamiwapo.

Copyright information for `XLA