1 Timothy 3

Sos dokopala so

1Epedeme na꞉ta atla yu iye ikadepepo. Oplamitapo sos dokopala oplami halli dlepiye, ya꞉ ka꞉dle oko halowedeme solotamapo. 2Epapedeme ka꞉dena, sos dokopala oplamitapo ka꞉depo hallalo oplami halemama a꞉ya hatlope tlo hamhallepe. Epame ya꞉ye ya꞉skamu ya꞉ moto hamalalo oplami hallepe. Epame ya꞉ye sadle oplami hallepe. Epame asepe so dla namkale dlalo oplami hallepe. Epame ka꞉dle yuye ka꞉pi imalalo oplami hallepe. 3Epame ya꞉ kawata yú depame poyiyilamhallowa. Epame pakasiyamalalo posiyalademhallowa. Epame ya꞉ye mani sikemte posolotamhallowa. 4Epame ya꞉ye ya꞉llu mate epo ya꞉ yimlala mate woloma ka꞉pi natilalo oplami hallepe. Epame ya꞉ yimlala mape ya꞉ yu dalepame salladlalo ha꞉ha꞉lepe. 5Amasiyama ya꞉tapo ya꞉llu mate epo ya꞉ yimlala mate batalipo omhallepiye, ya꞉ ma mikadepe dle so sos dulu dla ha꞉ha꞉ye adipo omhalepa꞉?

6Epame mikadepe dle ala amko oplamitapo sos dokopala oplami hallowe poka꞉dena, ya꞉tapo ya꞉skamu di dla hamhetale koko tle teyulala depame. Adipalati, Saitentapo amka꞉yapa ya꞉skamu di dla hamhetale koko tle teyupame wotiyalle hauwapo. 7Epapedeme ka꞉dena, mikadepe dle so mate epo alikili so mateta dokopala oplami i natipame ka꞉dena dloweye. Epapelepiye, opatapo ya꞉ hi dla batalimale yu hale po-atlowa. Epame ya꞉tapo Saitenta elemala natili koko dla poteyuluwa.

Dikon so

8Dikon so mape ka꞉ka꞉dle so opata ha꞉ha꞉lowe ka꞉pi, opatapo yia꞉ natipame ka꞉dena dlepo depame. Epapedeme yia꞉ ka꞉dena, alila hapuloma dulu dla woloma ikadepe koko tlo atlamha꞉ha꞉loweye. Epame yia꞉ poka꞉dena, kawata yú dlopo yiyilamha꞉ha꞉loweye. Epame yia꞉ poka꞉dena, mani ma sikemte solotamha꞉ha꞉loweye. 9Epame yia꞉ poka꞉dena, dupa malamale tatlamale mate ha꞉ha꞉loweye. Amasiyama ka꞉dena, yia꞉tapo mikadepe koko tlo sikemte kikitilata hamame ha꞉ha꞉loweye. 10Epedeme opa anawolotapo dikon so ha꞉ha꞉lowa dlepiye, ka꞉dena, mikadepe dle sotapo ka꞉yapa opa ewolo koko tatle woloma tlamelepe. Epele dulu dla yia꞉ koko hapuloma ka꞉ka꞉pi ha꞉ha꞉la tlamelepiye, ka꞉dena, opa ewolota dikon so opa ha꞉ha꞉lepe.

11Epapedeme dikon so wola꞉ hohomolowe mape koko hatlo mepapena. Yia꞉ mape opa opita yia꞉ natipame ka꞉ka꞉dle so wola꞉ dlalota ha꞉ha꞉lepe. Epame yimkadulo yu poballalo wekelalo so wola꞉ta ha꞉ha꞉lepe. Epame yia꞉ mape yiskamu yia꞉ moto hohomalalo so wola꞉ta ha꞉ha꞉lepe. Epame yia꞉ta oko halë dulu dla yia꞉ woloma oko ka꞉pi hutulli mate halalo sota ha꞉ha꞉lepe.

12Epapele dulu dla dikon so opaye ka꞉dena, wola꞉ hatlo halopo ha꞉ha꞉loweye. Epame yia꞉ ka꞉dena, yia꞉ wola꞉ mate epo yia꞉ yimlala mate woloma ka꞉pi omha꞉ha꞉loweye. 13Epapedeme dikon so opatapo oko woloma ka꞉pi hutulli mate halepiye, opata e natimama opa ewoloye ka꞉pi dlepe. Epela dalemama yia꞉tapo mikadepe dle dulu dla yia꞉ta itiyamale mate kokalalipo ha꞉ha꞉lepe.

Dita God malamolowe ya꞉ dulu koko

14Na꞉ ma solotama, wa꞉ta hala dla puluwedeme. Amasiyama na꞉ ma isikimi yu ilimale iye wa꞉ watle hamima. 15Adipalati, na꞉ta hapele populalo wekelepiye, yu ilimale ita mikadepe dle sotapo halowe kokoye wa꞉ dla imelepe. Adipalati, mikadepe dle so iwoloye pasakalo halemhala God ya꞉ sospo. Epedeme God ya꞉ sos itapo ikadepe koko ya꞉ sitali halapo. 16Epedeme dita Yesu Keliso dla mikadepe depo ta kokoye pta koko pato. Adipalati,

Ya꞉tapo oplami ikadepe moto hamsela꞉lati
opata ya꞉ natiwapo.
Epame Hela꞉dle Sokota ya꞉ye ka꞉dle oplami duwapo.
Epame banakaka sota ya꞉ natiwapo.
Epame opatapo ta꞉lamo hapuloma dla ya꞉ kokoye atlamsiyamalati
opata ya꞉ dla mikadepe duwapo.
Epame Godtapo ya꞉ye Pepele dimo dla ta꞉duwapo.
Copyright information for `XLA