2 Corinthians 5

1Epedeme dita ta꞉lamo hema ha꞉ha꞉mama moto halopo ha꞉ha꞉ye kimna꞉ya epapele some ha꞉ha꞉po. Epame dimalamana, di moto itapo kimna꞉ya some kutulostlepiye, Godtapo Pepele dimo dla di watle aya amkoye hapilipe. Aya eye kokó halepo hallowe motopo. Epapele dulu dla aya eye dlopi dota pohana, amasiyama Godtapo hauwapo. 2Epapedeme ditapo ta꞉lamo hema upiyele dulu dla susukalle mate ha꞉ha꞉mama Pepele dimo dla hutiye moto halomolowe tlo sikemte solotamale mate omha꞉ha꞉po. 3Epame ditapo moto amkoye tluka some didiyelepiye, oloma edla di matle tidali siyapo posiyamolowa. 4Yao ikadepe, di kimna꞉ya dulu hema ha꞉ha꞉mama wotiyalle mate epo upiyele mate natimha꞉ha꞉po. Epele dulu dla di palliwe wowota꞉mde tlope, di solotama, moto amkoye halomolowedeme. Eye di solotamapo, di ta꞉lamo motoye me-melepame ma kokó halepo hallalo moto tlo halomolowedeme. 5Epedeme Godtapo dia꞉ye mimita꞉puwapo, ditapo Pepele dimo dla moto amko hutiyeye halomelepo depame. Epame ya꞉tapo di watle Hela꞉dle Sokoye ma-hamiwapo, Soko etapo dita Pepele dimo dla moto amko halomoloweye ikadepe demama ulu himili halapo.

6Epapedeme ditapo alila hapuloma wota꞉le pa꞉po itiyamale mate ha꞉ha꞉po. Epapele dulu dla dimalamana, di ta꞉lamo moto i mate ha꞉ha꞉mama Lod mate ala poha꞉ha꞉sema. 7Epedeme dia꞉ye dita di inomata tlamde kokotapo di pe-elemtasema. Amasiyama mikadepe dle kokotapo dia꞉ye elemtapo. 8Yao ikadepe, di wota꞉le pa꞉po itiyamale mate ha꞉ha꞉po. Epame di solotama, di moto iye medla pomelepame ma Lod mate tame ha꞉ha꞉lowedeme. 9Epapedeme di ala me-ha꞉ha꞉mama Lod dla siyele hamilowe tlo solotama. Epame ma Lod mate tame ha꞉ha꞉mama mepo ya꞉ dla siyele hamilowe ma solotama. 10Adipalati, dita hapulomatapo Keliso mila꞉pi tle ya꞉ta koko gladle dla ha꞉ha꞉lepe, ya꞉tapo dita ta꞉lamo hema koko halomha꞉ha꞉le ya꞉ asiyama mate ala꞉pame di kokoye gladlepe. Epapele dulu dla ka꞉ka꞉dle koko halomha꞉ha꞉le sotapo yia꞉ asiyama halomelepe. Amasiyama batalimale koko halomha꞉ha꞉le sotapo yia꞉ batalimale asiyama halomelepe.

God mate namkale depo hallowe koko

11Epedeme di Lod dla wota꞉lowe kokoye dimalamana. Epapedeme opatapo di kokoye malastlepo depame yia꞉ gadlowedeme amma. Adipalati, God me-ya꞉malamana, dia꞉ye ikadepe ya꞉ oko sopo. Epapedeme di solotama, wua꞉ ma epo malamelepo depame. 12Epapele dulu dla di diskamu di koko tlo di dla hamhetlowedeme po-apesema. Amasiyama wua꞉tapo dia꞉ye di dla halopo hetlepo depame ditapo di kokoye wua꞉ watle atlamsiyamapo. Epapelepiye, etapo opatapo yia꞉ dupa dulu koko tlo pomalamalalo ma isikimi yia꞉ kapala di koko tlo halopo hetlati natimama wua꞉ta edla yia꞉ watle asiyama yu atlamoloweye ala꞉lepe. 13Epedeme wua꞉ta di koko natipame atlemama, ikadepe yiyilamale so dlepiye, dita ikadepe God yilo oko halati apopo. Amasiyama wua꞉tapo di koko natipame atlemama, ka꞉dle koko hama dlepiye, dita ikadepe wua꞉ yilo oko halati apopo. 14Adipalati, Kelisota bokotiyapo malamaletapo dia꞉ye elemsiyamapo. Ame adipalati, dimalamana, oplami hatlopetapo opa hapuloma yilo pouwapo. Epapele koko tle dita hapulomatapo mo-paliwapo. 15Epedeme Kelisotapo dia꞉ yilo mo-pouwapo, ditapo bidulo solotamale koko tlo podolumsiyamalalo ma isikimi Kelisota solotamale koko tlo dolumsiyamelepo depame. Adipalati, Kelisotapo dia꞉ yilo popame ma pasakalo dla ta꞉duwapo.

16Epapedeme di wata oloma itle oplami haleye ta꞉lamo malamale tle ponatisema. Amasiyama di ka꞉yapa Yesu Keliso kokoye ta꞉lamo sota malamduwa epo malamduwapo. Epapele tlope di wata oloma hema ya꞉ kokoye epo pomalaha꞉ha꞉sema. 17Epedeme oplami antapo Yesu Keliso dla mikadepe dlepiye, ya꞉ye ma-oplami amko depo. Ya꞉ta ka꞉yapa haluwa pasakalo takalaye ma-hamastlati ma asiyama pasakalo amkota ya꞉ dla mo-puwapo. 18Ipapele kokoye Godtapo dia꞉ dla hauwapo. Epame Yesu Kelisota powale koko tle Godtapo ya꞉ta siyaladle pustamama dia꞉ mate namkale duwapo. Epame Godtapo dia꞉ye taiya duwapo, ditapo ka꞉dle yuye atlamsiyamama opa hapulomatapo adipo God mate namkale depo ha꞉ha꞉pa꞉ dle kokoye atlamsiyamelepo depame. Epedeme ka꞉dle yuye ipo. Godtapo Keliso tle opa hapuloma yia꞉ bobtalimaleye posesa꞉na, asiyama ya꞉tapo isikimi yia꞉ mate namkale dlowe tlo solotamuwapo. 20Epapele koko tle Godtapo Keliso okoye ma dita halepo depame di watle hamiwapo. Epedeme Godtapo dia꞉ tle wua꞉ye sisilamhalapo. Epedeme di Keliso kokoye atlamsiyamama wua꞉tapo God hala dla pulati asiyama Godtapo wua꞉ mate namkale depo hallepo depame otele himha꞉ha꞉po. 21Epapedeme Kelisotapo batalimale koko hale pohana. Amasiyama Godtapo ya꞉ye di batalimale asiyama dla ya꞉ta halepo duwapo, ditapo God mila꞉pi tle ullu pa꞉po ha꞉ha꞉lepo depame.

Copyright information for `XLA