Acts 12

Helodta mikadepe dle so watle wotiyalle hamili

1Alila oloma edla Yu so dokopala oplami Helodta ma mikadepe dle so opi watle wotiyalle hapimhalaiyo. 2Epammama ya꞉tapo Taiya dle oplami hale, Yon ya꞉ bapa Yeimsye hampame ya꞉ opa watle aipa꞉ya mate yumiya diyo. Epalati yia꞉ta Yeims mo-yumiyo. 3Epapalati Yu sota koko i natipame sisiyemama ka꞉dena dlati Helodta matle Pita yumuluwedeme hamaiyo. Koko i woyamaleye Isip mo tle alikili dla woyamale malamale daya dele alila oloma edla apiyo. 4Helod ya꞉ solotamaiyo, Godta Namilatale daya dele alilata gudlati opa inoma dali dla Pitaye yumuluwedeme. Epammama Pitaye aseka amtuwale aya dulu dla ka꞉staiyo. Epame ya꞉ opahale so 16 hohopame Pitaye woloma omha꞉ha꞉iye diyo. 5Amasiyama Pitaye amtuwale aya dulu dla hallati mikadepe dle sota ya꞉ yilo God dla inoma sumale pato himha꞉ha꞉iyo.

6Pita mosukulu utula꞉la dla ipo momalamelaiyo, “Iyela Helodta na꞉ye yumilipe,” demelaiyo. Epame utula꞉la edla opahale so dapiyamteta Pita semhutiyemama yia꞉ doye Pita do mate oli deata keketipoliyepo hutiyeiyo. Epapalati opahale so opita kokoloma dla omha꞉ha꞉iyo. 7Epalati pakasiyamalalo Lod ya꞉ banakakata yia꞉ mateka꞉pi dla woyapo hallati hela꞉dleta amtuwale aya duluye haiyo. Epo God ya꞉ banakaka oplamita Pita esesa꞉mama epo atlaiyo, “Pita, wa꞉ hapele sila꞉tine,” diyo. Epalati oloma edla oli deatapo miyelo Pita do tle totowatimaiyo.

8Epame banakaka oplamita ya꞉ watle ma epo atlaiyo, “Wa꞉ sila꞉time wa꞉ tluka alisisi mate hete alisisi mate didiyepo na꞉ mate puane,” diyo. Epalati Pitata banakaka oplami yu dalepame koko eye haiyo. 9Amasiyama Pita ya꞉ koko i natimama semte ya꞉ta malamaleta Godta ya꞉ inoma meyelope dlati koko tlamapo diyo. 10Ya꞉ epo malapame banakaka oplami mate kokoloma omha꞉ha꞉lalo so alumale dapiyamteta me-omha꞉ha꞉mtulati tetla꞉mtuwaiyo. Epamtuwame kokoloma mosukulu pato dla ha꞉ha꞉lati kokolomata meyelo gowaladiyo. Epalati yia꞉tapo amtuwale aya dulu tle u-ulapo tamha꞉ha꞉lati God ya꞉ banakaka oplamita meyelo me-pa꞉iyo.

11Epapele oloma dla Pitata edla malamaiyo, “Yao, koko iye ikadepe haliyamale dla apotepo,” diyo. “Epedeme na꞉ wata malama, Lodta ya꞉ banakaka oplamiye na꞉ dla tulune dlepo, ya꞉tapo na꞉ye Helod do tle alikili dla hamame woyamelepo depame. Epedeme watapo Helodta Yu so opa mila꞉pi tle na꞉ye poyumuluwa,” diyo.

12Ya꞉ epo momalamale mate tame Yon Maka ya꞉ wai Meli aya dla hetaiyo. Aya dulu hema opa hapulomata alupo inoma sumpopa꞉iyo. 13Pitata tame kokoloma dla heyulumalati aya dulu edla oko halalo a꞉ya Lodata kokoloma gowaladla matiyo. 14Ya꞉ kokoloma gowaladla matimama daletepo Pita yu maladalepame sikemte siyemama kokoloma gowaladlowe welipame ma matime opa watle epo atlaiyo, “Pitaye kokoloma tala dla puame halema,” demhalaiyo.

15Amasiyama opata yu e dalepame asiyama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ yiyilamama amma꞉?” diyo. Amasiyama ya꞉ koko i atloweye poka꞉liyo. Epalati opa opita epo atlaiyo, “Podimalamana, Pita ya꞉nasama mle?” diyo.

16Pita ya꞉ ala alikili dla me-halemama kokoloma me-heyulumhalaiyo. Epalati opata kokoloma gowaladepo natitepo Pita natipame sikemte yiyeliyo. 17Epalati Pitata yia꞉ta yuhamyaleye do yu mate keka꞉lipo yia꞉ watle Lodta ya꞉ye amtuwale aya dulu tle alikili dla hamame woyamale kokoye atlamaiyo. Ya꞉ epame epo atlaiyo, “Sos dokopala oplami Yeims mate epo mikadepe dle so opi mate dla na꞉ koko atlamaiye,” diyo. Pita yu i atlepame ma mo hale dla taiyo.

18Utulalati opahale so Pita omha꞉ha꞉leta Pitata hawa hallati sikemte yiyelepame wowota꞉iyo. 19Epalati Helodta ya꞉ opa mate Pitaye sikemte totamaiyo. Amasiyama yia꞉ Pita ponatilalo wekelati ma i-ilapo tame Pita omha꞉ha꞉lalo so dla koko woloma dlaliyo. Epame ya꞉ opa opi watle, “Pita omha꞉ha꞉lalo soye potimaiya,” diyo.

Helodta powale koko

Koko eta tame gudlati alotle Helodta Yudiya mo tle ma Kasaliya mo dla halla taiyo.
20Helod ya꞉ Kasaliya dla halemama Taya so mate epo Saidon so mate dla sikemte siyaladepo halaiyo. Epalati Taya so mate Saidon so mate sadepo ha꞉ha꞉lowedeme yimkata Helod mate esemala taiyo. Adipalati, yia꞉ Helod mo tle daya halomha꞉ha꞉mdiyo. Epapeleye Helodta yia꞉ mate siyaladepo halemama yia꞉ta daya halomha꞉ha꞉lowe api himomellala depame Helod mate yu ka꞉dla puaiyo. Epammama yia꞉ta puame Helod aya omhallalo oplami Balastus mate namkale diyo, ya꞉tapo yia꞉ tiyama tle halemama yia꞉ kokoye Helod mate ka꞉dlepo depame.

21Epame Helodta yia꞉ mate esemolowedeme alila himiyo. Epo alila edla Helodta yia꞉ mate esemolowedeme ya꞉tapo dokopala sota didiyelalo tluka alisisi ka꞉ka꞉dle didiyepo dokopala oplamita pollalo dla polaiyo. Epo polomama opa hapuloma watle yu atlaiyo. 22Ya꞉tapo yu atlepo gudlati opa hapulomata yu teta꞉le mate ya꞉ watle epo atlamyaiyo, “Wa꞉ye ikadepe godpo, po-oplami ikadepe,” demyaiyo. 23Amasiyama koko itle Helodta God hi di dla pota꞉dena, ya꞉skamu ya꞉ hi tlo di dla ta꞉diyo. Epapedeme God ya꞉ banakaka oplamita pakasiyamalalo ya꞉ watle esiyele hamiyo. Epalati oseseta ya꞉ moto dlati powaiyo.

24Amasiyama God yuta opa dulu dla ellati mikadepe dle sota pasatamtaiyo.

25Banabas mate Sol mate Antiyoka sota mani kolumaleye hampuame Yelusalem sos dokopala so dla hamipame ma i-ilapo Antiyoka dla tamalemama Yon Maka semtamalaiyo.

Copyright information for `XLA