Acts 4

Pita mate Yon mate koko gladle dla hohopo hetale

1Pita mate Yon mate ala opa alumale dla yu atlamha꞉ha꞉mama epo atlamyaiyo, “Yesuta powale tle sila꞉tilita opa hapuloma mape palli tle sillipe,” demyaiyo. Amasiyama God ka꞉ epo opa ka꞉ duka dla ha꞉ha꞉lalo so mate epo aiyalma aya alikili tle omha꞉ha꞉lalo so yia꞉ dokopala oplami mate epo Sa꞉dusi so mateta puame Pitata palli tle ma silliwe koko dla atlemhallati dalepame sikemte siyalasiyaladiyo. 3Epammama yia꞉ta Pita mate Yon mate hohomaiyo. Amasiyama ma-apomtlati yia꞉ye aseka amtuwale aya dulu dla ka꞉ka꞉timaiyo. Epame ma-alallati Yu so dokopala so dla elemtlowedeme.

4Amasiyama Pita yu dalepo mikadepe dle so mate epo mikadepe dle so opi hapuloma mate hatlo godlati mo-5000 umaiyo.

5Epedeme utulalati Yu so dokopala so hapuloma mate epo aiyalma imalalo so hapuloma mate Yelusalem edla alumaiyo. 6Yia꞉ta alumale dulu edla aiyalma aya dokopala oplami Anas mate ya꞉ asiyadulo Kayapas mate epo Yon mate epo Alesenda mate epo ya꞉ asiyadulo opi mate alumaiyo. 7Epalati Pita mate Yon mateye mo-elempuame ha꞉ha꞉lati dokopala sota yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ adipo akoloyale oplami i ka꞉duwa? Wua꞉ anta itiyamale mate epo ana hi mate ya꞉ ka꞉duwa?” diyo.

8Pita Hela꞉dle Sokota ya꞉ dla pasatepo halemama yia꞉ watle asiyama yu epo atlaiyo, “Dokopala so, wua꞉ na꞉ yu daliya. 9Wua꞉ dita akoloyale oplami gademama ya꞉ ka꞉dlati wua꞉ e natipo di koko gladlowedeme di hohopo matalepa? 10Amasiyama wua꞉ mate epo Isalael so hapuloma mate koko i malamolowe ka꞉pi. Adipalati, Yesu Keliso Nasalet oplami wua꞉ta yumulati Godta ma powale tle pasakalo duwa, ya꞉ hi itiyamale tle di wata wua꞉ta nati oplami iye ka꞉dlepo. 11Epedeme Yesu kokoye God yu buka dla epo atlapo,

‘Aya halalo so wua꞉tapo alumiti alimama
alumiti hamastale etapo ma wata aya duka dla molopa kestale some halapo,’ depo.
12Yao, epapedeme Yesu hatlo ya꞉tapo pasakalo halowe halapo. Epedeme ta꞉lamo pato hema oplami hale hawa ikadepe opata pasakalo hallowe haloweye, hatlo Yesupo.”

13Epalati dokopala sota Pita mate Yon mate yia꞉ta powowota꞉lalo asiyama yu ka꞉pi atlamalati dalepame yia꞉ sikemte yiyeliyo. Adipalati, Pita woloye sukulu yeitamale soyo, isikimi mo dulu dla ha꞉ha꞉lalo soyo. Epammama dokopala sota malamaiyo, opa dapiyamte iwoloye Yesu mate siyamale sopo, diyo. 14Epame akoloyale oplami Pita wolota ka꞉dleta Pita mate Yon mate halla natipame dokopala sota asiyama yu hale atlowe pa꞉iyo. 15Yia꞉ asiyama yu hale atlowe pa꞉lati Pita wolo watle aya alikili dla wowoyapo omha꞉ha꞉iye, diyo. Dokopala sota Pita wolo alikili a꞉ma taiya depame miyelo yia꞉ dulu dla esemaiyo. 16Yia꞉ esemama epo atlaiyo, “Di opa iwolo dla apa koko hapa꞉? Adipalati, Yelusalem so hapulomata yia꞉ta ulugiyemale koko pato hauwaye ma-natiwapo. Epedeme di koko hema isikimi mala-atlowe poka꞉dena. 17Amasiyama di koko ipapeleta ta꞉lala depame opa dapiyamte iwoloye hohopame ma Yesu hi mate opa dla imsiyamiyo dlowepo,” diyo.

18Epame dokopala sota ma Pita woloye sisilapo yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ matle Yesu hi mate imsiyamama koko opi halomsiyamiyo,” diyo.

19Amasiyama Pita mate Yon mate asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Epedeme wua꞉ wuskamu koko iye woloma natiya. Ka꞉deta꞉, God mila꞉pi tle dita wua꞉ yu dla salladepo siyamama God yu dla posalladlalo wekeloweye? 20Adipalati, di bidulo Yesuta koko hamsela꞉la natiwa mate epo Yesuta koko atlamala dlaluwa mate atlamsiyamoloweye pomellowa,” diyo.

21Epalati dokopala sota yia꞉ watle yu itiyamale mate sikemte gogolepame koko gladle aya tle ma-taiya diyo. Adipalati, opa hapulomata akoloyale oplami ka꞉dle dla sikemte sisiyelati dokopala sota Pita wolo dla wotiyalle hamilowe api ponatiyo.

22Epedeme Pita mate Yon mate akoloyale oplami ka꞉dleye 40 sokomoko tla꞉mtame hallati apiyo.

Mikadepe dle sota God dla inoma sumale himili

23Pita mate Yon mate koko gladle aya tle alikili a꞉ma u-ulapo tame mikadepe dle so alumale watle aiyalma aya dokopala so mate epo Yu so dokopala so mateta atlamale kokoye ma yia꞉ watle atlamaiyo. 24Epalati yimkadulo mikadepe dle sota koko i dalepame yimkata inoma sumale yu God dla ta꞉diyo. Yia꞉ta inoma sumama epo atlaiyo, “Lod God, wa꞉tapo ta꞉lamo mate Pepele dimo mate epo kaula mate epame dulu edla ha꞉ha꞉lalo alisisi hapuloma mate mimita꞉puwapo. 25Epapedeme wa꞉ta di mama Deibidi mati tle Hela꞉dle Soko tle ipo atluwapo,

‘Adipapalati po-Yu sota siyalasiyalademdi?
Epo adipapalati opatapo koko pa꞉le batalipo momalamale hatitimama ammdi?
26Ta꞉lamo dokopala sota miyelo yimkata alupame
Lod mate epo ya꞉ta sale oplami mate dla opahale dlowedeme dinapopo ha꞉ha꞉po,’ duwapo.
27Epedeme Deibiditapo ikadepe koko atluwapo. Adipalati, Helod mate epo Pontes Paelet mate epo Isalael so opa mate epo po-Yu so mate yimkata Yelusalem mo hema alupame Yesu Keliso, wa꞉ta sale oko oplami yuluwedeme yu ka꞉demduwapo. 28Amasiyama Lod, yia꞉ta koko halë iye wa꞉ mo-powataliya malapame wa꞉ta itiyamale tle dinapuwapo. 29Epedeme Lod, watapo dokopala so iwolota wa꞉ oko so di watle batalimale yu atlamaleye wa꞉ ma-dallepo. Epedeme di watle itiyamale hamine, ditapo wa꞉ yu atlamsiyamama wota꞉le pa꞉po siyamelepo depame. 30Epame wa꞉ta itiyamale nati-imama esusulumale soye ka꞉ka꞉dene. Epo wa꞉ oko oplami Yesu hi tle ulugiyemale koko patoto nalati-ine.”

31Amasiyama yia꞉ inoma sumaleta tame gudlati yia꞉ta popa꞉le ayaye holuiyo. Epalati Hela꞉dle Sokota yia꞉ dla halati yia꞉tapo wowota꞉le pa꞉po God yu atlamsiyamaiyo.

Mikadepe dle sota ha꞉ha꞉le koko

32Epalati mikadepe dle so alumaletapo yia꞉ dupa dulu tle malamale hatlope depo ha꞉ha꞉mama yia꞉ dulu dla haleta alisisi podatimdiyo. Amasiyama yia꞉ta hapulomata alisisi mate yimkadulo asiyama gade asiyama gade demdiyo. 33Epalati dulu edla Taiya dle sota itiyamale pato mate Yesuta popo sila꞉tili koko atlamsiyamalati Godta yia꞉ta hapuloma dla siyele pato hamimdiyo. 34Epamsiyamama mikadepe dle sota yia꞉ ta꞉la mate aya mate opa watle hapipame asiyama mani halopo puame Taiya dle so opa watle hapimdiyo. Epalati Taiya dle sota mani eye halopo hukulupame mikadepe dle so opi alisisi pa꞉talo so watle hapimdiyo. Epapele koko tle yia꞉ dulu dla haleta alisisi pa꞉le pohalaiyo.

36Epapele dulu dla mikadepe dle oplami hale Libai ya꞉ asiya oplami Yoseptapo ya꞉ ta꞉laye opa watle hamipame asiyama mani tlo hampuame Taiya dle so watle hamiyo. Yosep iye Saiples mo dla hallalo oplamipo. Epeleye Taiya dle sota ya꞉ watle hi hale hamiyo, Banabas. Hi i dulu kokoye ya꞉mkale gadlalo oplami demama apopo.

Copyright information for `XLA