Colossians 1

1Na꞉ye Polopo. Godta na꞉ye sauwapo, na꞉tapo Yesu Keliso ya꞉ Taiya dle oko halepo depame. Epedeme na꞉tapo di ei Timoti mate yu iye Kolosi dla ha꞉ha꞉lalo Keliso dla mikadepe dle so wua꞉ dla hamima. Adipalati, wua꞉ye God ya꞉ opapo. Epedeme di A Godta bokotiyapo malamale mate epo sadle mateta wua꞉ mate hallepe.

Polota siyele yu mate inoma sumale yu mate atlale

3Ditapo wua꞉ yilo inoma sumha꞉ha꞉mama di Lod Yesu Keliso ya꞉ A God dla siyele yu atlemde. 4Adipalati, wua꞉ta Yesu Keliso dla mikadepe dle koko mate epame wua꞉ta God ya꞉ opa dla bokotiyapo malamha꞉ha꞉ koko mateye di me-daluwa. 5Epedeme ka꞉dle yutapo wua꞉ dla puwa oloma etle pua dla wua꞉tapo Pepele dimo dla ela pasakaloye halowedeme dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉uwapo. Epapele koko tle wua꞉ dulu dla mikadepe dle koko mate ya꞉mkale bokotiyapo malamolowe koko mateta hutiyepo. 6Wua꞉ta ka꞉yapa ka꞉dle yu dalepame Godta bokotiyapo malamaleye ikadepe dlati ka꞉dle yutapo wua꞉ dulu dla dlomoko some mimama pasatauwapo. Epele dulu dla koko eta hatlo wua꞉ dulu dla powoyamana. Amasiyama mo hapuloma dulu dla wowoyamuwapo. 7Epedeme wua꞉tapo ka꞉dle yuye dita sikemte malamalalo oplami Epaplas tle ma-daluwapo. Oplami itapo yimkata dia꞉ mate Lod okoye hamdepo. Epedeme ya꞉tapo wua꞉ gadlowedeme wua꞉ dulu dla Keliso okoye ka꞉pi hauwapo. 8Epame wua꞉ta Soko dulu tle ha꞉ha꞉mama ya꞉mkale bokotiyapo malamha꞉ha꞉ kokoye di watle atluwapo.

9Epedeme dita wua꞉ koko daluwa oloma etle dita wua꞉ yilo God dla inoma sumoloweye poka꞉limdena. Adipalati, di solotama, Godtapo ya꞉ta solotamale kokoye Soko tle wua꞉ dla imalati ma wua꞉ta malastlepo depo amma. Epame Godtapo ya꞉ Soko tle wua꞉ dla malamale ka꞉dleye hamilipo depo amma. 10Epedeme ditapo wua꞉ yilo inoma sumha꞉ha꞉ye, wua꞉ta ka꞉depo ha꞉ha꞉le pasakalo tle Lod dla siyele hamilipo depo amma. Epame wua꞉tapo ka꞉ka꞉dle koko tlo halomha꞉ha꞉mama dlomoko some milimelepo depo amma. Epame wua꞉ta God koko malamoloweta ta꞉lepo depo amma. 11Di ma inoma sumale yu hale himima, Godtapo ya꞉ta itiyamale pato mate wua꞉ dla itiyamale hamilipo depame wua꞉tapo kokalle koko hapuloma dulu dla kokalepo dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉lepo depame. 12Epedeme siyele mate A God hi di dla ta꞉demha꞉ha꞉iya. Adipalati, ya꞉tapo hela꞉dle mo dla ya꞉ta sesalemale so watle hamilowedeme dinapele kokoye ma dita halowe ala꞉na duwapo. 13Adipalati, ya꞉tapo dia꞉ye amtuwale itiyamale dulu tle ma eleme ya꞉ta malamale Maseyemalata itiyamale dulu dla ipila꞉uwapo. 14Epedeme Maseyemalatapo di batalimale asiyamaye ya꞉ta himiwapo. Epapedeme ya꞉tapo di batalimale hapulomaye mo-howahalomuwapo.

Kelisota koko hapuloma dulu dla pato halapo

15Epedeme Kelisoye opata ponatilalo wekemde God mila꞉pi himhalapo. Epame Godta alisisi hapuloma mimita꞉ple dulu dla ya꞉tapo itapu halemama omhallalo halapo. 16Adipalati, Godtapo hatlo Keliso ya꞉ tle alisisi hapuloma ta꞉lamo dla ha꞉ha꞉lalo mate epo pepele di dla ha꞉ha꞉lalo mate mimita꞉puwapo. Ya꞉tapo epo mimita꞉pomama dita tlamde alisisi hapuloma mate epo dita potlamalalo wekemde alisisi hapuloma mate mimita꞉puwapo. Epammama ya꞉tapo itiyamale soko hapuloma mate epo yia꞉ta omha꞉ha꞉lalo mo hapuloma mate mimita꞉puwapo. Epapedeme Godtapo koko hapulomaye Keliso tete depame Keliso tle mimita꞉puwapo. 17Epedeme alisisi hapuloma ala poha꞉ha꞉lalo hallati Keliso ya꞉ tatle haluwapo. Epapedeme ya꞉ta mimita꞉ple alisisi hapulomata dokostepo tullala depame woloma hamame hallalo halapo. 18Epedeme Kelisota sos dokopala halapo. Epapedeme sos eye ya꞉ motopo. Ya꞉ye kotiyamalepo. Epame ya꞉ye powale tle ka꞉yapa itapu sila꞉tili oplamipo, ya꞉tapo koko hapuloma dulu dla itapu hallepo depame. 19Adipalati, Godtapo solotamuwapo, ya꞉ koko hapulomatapo Keliso dulu dla pasatepo hallepo depame. 20Epame Godtapo Kelisota dali yekelemhimili di dla powale koko tle alisisi hapuloma ta꞉lamo dla ha꞉ha꞉lalo mate epo pepele di dla ha꞉ha꞉lalo mateye ma ilame ya꞉ hala dla elempuwapo. Adipalati, ya꞉tapo Keliso omali tle sadle kokoye hampuwapo.

21Wua꞉ye ka꞉yapa God tle pateka꞉mu dla ha꞉ha꞉uwapo. Adipalati, wua꞉ta malamale tle epame wua꞉ta batalimale koko halomduwa koko tle wua꞉ye God mate opahale demha꞉ha꞉uwapo. 22Amasiyama ma watapo Yami Yesu Kelisota oplami moto hapame powale koko tle Godtapo wua꞉ye ya꞉ hala dla me-elempuwapo, wua꞉tapo ya꞉ mila꞉pi tle ullu pa꞉po ha꞉ha꞉mama batalimale pa꞉po ha꞉ha꞉lepo depame. 23Epedeme wua꞉ ka꞉dena, mikadepe dle dulu dla woloma kokalepo ha꞉ha꞉iya. Epame wua꞉ta ka꞉dle yu dalepame mikadepe depo ha꞉ha꞉mama Godta wua꞉ pasakalo gadlowe dla dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉ye melemiya. Ka꞉dle yu iye ta꞉lamo pato dla ma-atlampuwapo. Epedeme Godtapo na꞉ dla oko i hamilati na꞉tapo ka꞉dle yu iye hame sela꞉lalo halapo.

Polotapo sos yilo oko halë koko

24Na꞉tapo wua꞉ yilo wotiyalle hamama siyema. Adipalati, Kelisota hauwa wotiyalle ipiye ma na꞉tapo na꞉ moto mate Keliso ya꞉ sos yilo wotiyalle hapo. Ame adipalati, sosye Keliso ya꞉ motopo. 25Epame Godtapo sos yilo na꞉ye ya꞉ oko oplami duwapo. Epedeme ya꞉tapo na꞉ watle oko hamiwaye, na꞉tapo wua꞉ gademama God yuye woloma haliyamale dla bobotimatimsela꞉lepo depame hamiwapo. 26Adipalati, ka꞉dle yu iye ka꞉yapa opa hapulomata dallala depame hemele hatiyomeleme eluwapo. Amasiyama ma wata oloma hema Godtapo ya꞉ opa dla mo-botomastauwapo. 27Epedeme hemele hatiyomeleme elale koko eye ipo, Kelisota wua꞉ dulu dla halapo. Epapedeme ya꞉tapo wua꞉ta God hala dla hetloweye api dlepe. Epapedeme Godtapo solotamale tle hemele hatiyomeleme elale ka꞉dle yu iye ma po-Yu so wua꞉ dla mo-botomastauwapo.

28Epedeme ditapo malamale ka꞉dle mate Keliso kokoye opa hapuloma dla imsiyamama molo atlamsiyamapo, yia꞉tapo Keliso dulu dla ikadepe opa depo ha꞉ha꞉lepo depame. 29Epapele koko tle Kelisota itiyamale patota na꞉ dulu dla hallati na꞉tapo God okoye sikemte hapo.

Copyright information for `XLA