a20:4-5Eke 34:17; Leb 19:4, 26:1; Dit 4:15-18, 27:15
b20:5-6Eke 34:6-7; Nam 14:18; Dit 7:9-10
c20:7Leb 19:12
d20:8Eke 16:23-30, 31:12-14
e20:9-10Eke 23:12, 31:15, 34:21, 35:2; Leb 23:3
g20:18-19Hib 12:18-19

Exodus 20

Godta aiyalma 10 hapili

1Epame Godtapo epo atlaiyo,

2
 • “Na꞉ye wa꞉ Lod Godpo. Na꞉tapo wa꞉ta Isip mo dla asiyama pa꞉le oko pato hamhallati seme alikili a꞉ma woyamuwapo.
3Epedeme wa꞉ Godye hatlo na꞉ta halapo. Wa꞉ god hale dla pomikadepe dlowa. 4
 • Epame biskapa godye dlopi dota mita꞉pmiyo. Epedeme wa꞉ pepele di dla ha꞉ha꞉lalo mila꞉pi mate epo ta꞉lamo dla ha꞉ha꞉lalo mila꞉pi mate epo yú dulu dla ha꞉ha꞉lalo mila꞉pi mate dla tlapame wa꞉ dota dlopi mimita꞉pame edla heodepo siyemama wa꞉ god demhalemiya. a 
 • 5Adipalati, na꞉tapo wa꞉ta epammhallati wa꞉ yilo siyaladle mate hahamhalapo. Epapele dulu dla oplami antapo na꞉ye alimhallepiye, asiyama na꞉tapo ya꞉ mate epo ya꞉ yimlala mate epo ya꞉ mamadulo mate dla ya꞉ batalimale asiyama hamilowepo. b  6Amasiyama oplami antapo na꞉ye sikemte malahalemama na꞉ yu dla dalepame salladepo sela꞉lepiye, asiyama na꞉tapo ya꞉ mate epo ya꞉ mamadulo alotle ha꞉ha꞉mpuluwe so dla na꞉ta bokotiyapo malamale patoye yia꞉ dla himhallowepo. 7
 • Epedeme wa꞉ Lod God hiye isikimi posolowa. Adipalati, na꞉tapo epapalalo oplami dla wotiyalle hamilipe.
 • c 
 • 8Epame wa꞉ta inoma sumalalo alilaye woloma aiyalma depo halane. d  9Adipalati, wa꞉ dla alila 6 me-hutiyepo, wa꞉tapo alila edla wa꞉ta solotamale oko halomoloweye. e  10Amasiyama 7 alila dla oko hala aiyalmapo. Adipalati, alila eye na꞉ hi di dla ta꞉demha꞉ha꞉mama na꞉ dla inoma sumha꞉ha꞉lowe alilapo. Epapele dulu dla alila oloma edla wa꞉ mate epo wa꞉ yimlala mate epame wa꞉ oko so mate epame wa꞉ aliya matetapo oko pohalomha꞉ha꞉lowa. Epame asepe so wa꞉ mate ha꞉ha꞉ mape oko pohalomha꞉ha꞉lowa. 11Adipalati, alila 6 dulu dla na꞉ta omapla mate epo ta꞉lamo mate epo kaula mate epame dulu edla ha꞉ha꞉lalo alisisi hapulomaye mimita꞉puwapo. Epame 7 alila dla na꞉ta hedepo poluwapo. Epapele koko tle na꞉ta 7 alila iye aiyalma duwapo. 20:11 Yen 2:1-3; Eke 31:17 12Epame wa꞉ a yu mate epo wa꞉ wai yu mate dla heodepo salladepo sela꞉ne. Wa꞉ta epapelepiye, etapo na꞉ta wa꞉ watle ta꞉la hami hema kokó hallepe. 20:12 Dit 27:16; Ma꞉t 15:4, 19:19; Maka 7:10 , 10:19 ; Luk 18:20 ; Epe 6:2 , 3 13Epame ya꞉mkale yumula aiyalma. 20:13 Yen 9:6; Leb 24:17; Ma꞉t 5:21, 19:18; Maka 10:19 ; Luk 18:20 ; Loum 13:9 ; Yei 2:11 14Epame upo opa mate epo upo wola꞉ mate uhala aiyalma. 20:14 Leb 20:10; Ma꞉t 5:27, 19:18; Maka 10:19 ; Luk 18:20 ; Loum 13:9 ; Yei 2:11 15Epame ya꞉mkale alisisi uhala aiyalma. 20:15 Leb 19:11; Ma꞉t 19:18; Maka 10:19 ; Luk 18:20 ; Loum 13:9 16Epame ya꞉mkale hi mate isikimi mala-atla aiyalma. 20:16 Eke 23:1; Ma꞉t 19:18; Maka 10:19 ; Luk 18:20 17Epame ya꞉mkale alisisi natipame etlo na꞉ta꞉ halowo depame solotamale himila aiyalma. Epapele dulu dla ya꞉mkale aya mate epo ya꞉mkale ya꞉llu mate epo ya꞉ oko so mate epo ya꞉ halo mate epo ya꞉ alisisi hapuloma mateye na꞉ta halomolowo depame solotamale himila aiyalma.” f  18Epalati opatapo omapla yu mate epo hulu yu mate dalemama omaplata hela꞉hela꞉dle mate epo namile patota tamali di dla bulamhetamhallati natiyo. Epalati yia꞉tapo sikemte wowota꞉le mate eseselalalimama pateka꞉mu tle omha꞉ha꞉iyo. g  19Epammama yia꞉tapo Moses watle epo atlamyaiyo, “Wa꞉tapo dia꞉ dla yukapo ilipiye, eta di dallowepo. Amasiyama Godta dia꞉ dla yukapo ilipiye dia꞉ palliwe sepena,” demyaiyo.

  20Epalati asiyama Mosesta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Ase sikemte wowota꞉miya. Godtapo ya꞉ta itiyamale nati-iliwedeme ipapele api tle dia꞉ dla mo-malalepo. Epapedeme wowota꞉le mate ya꞉ yu dla salladepo siyamama batalimale koko halomiya,” diyo.

  21Amasiyama opatapo ala me-pateka꞉mu dla ha꞉ha꞉lati Mosesta meyelope namile amtuwale dulu dla God mateka꞉pi dla kulume hetaiyo.

  Copyright information for `XLA