a4:23Eke 12:29

Exodus 4

Godtapo Mosesta ulugiyemale koko halomolowe dla itiyamale hamili

1Mosesta asiyama God watle epo atlaiyo, “Ame opatapo na꞉ yu dla dalepame pomikadepe dlalo wekelati na꞉ adipapopa꞉? Epame ma yia꞉ta atlemama Godta wa꞉ dla powoyamana dlati na꞉ ma adipo atlepa꞉?” diyo.

2Amasiyama epalati Godtapo Moses watle epo atlaiyo, “Wa꞉ apa alisisiye wa꞉ dota hamhalema꞉?” diyo. Epalati Mosestapo asiyama epo atlaiyo, “Iye na꞉ dali kupo,” diyo.

3Epalati Godtapo epo atlaiyo, “Ta꞉la dla hamastane,” diyo. Epalati Mosestapo ya꞉ dali kuye ta꞉la dla hamastlati ilama yieiyo. Epela natipame Mosesta ilama natipo wota꞉mama alikili dla pesta taiyo.

4Amasiyama Godtapo Moses watle epo atlaiyo, “Tila꞉ dla hamame ta꞉dene,” diyo. Epalati Mosestapo ilamaye tila꞉ dla hamame ta꞉dlati ilamatapo ma ya꞉ dali ku yieiyo.

5Epalati Godtapo epo atlaiyo, “Dali ku i mate Isalael so opa mila꞉pi tle ipapele koko halepe. Epalati yia꞉tapo ikadepe na꞉tapo wa꞉ dla woyamana depame mikadepe dlepe. Ame adipalati, na꞉ye yia꞉ mamadulo A꞉iblaham mate epo Aisek mate epo Yokob mate yia꞉ Godpo.”

6Epame Godta mamisika꞉ Moses watle epo atlaiyo, “Wa꞉ doye wa꞉ kapumale tluka dulu dla hamatipame holahane,” diyo. Epalati Mosestapo ya꞉ doye ya꞉ kapumale tluka dulu dla hamatipo holahalati ya꞉ do dla heheyapata demama kamkamyaiyo.

7Epame ma Godtapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ doye mamisika꞉ tluka dulu dla hamatipame holahane,” diyo. Epalati ya꞉tapo ya꞉ doye tluka dulu dla ma hamatipo holahalati ya꞉ dotapo ma ka꞉pi halemama ma meyelo hallalo epo halaiyo. 8Epame Godtapo ma epo atlaiyo, “Isalael sotapo wa꞉ yu dalepame ma wa꞉ta koko e halomale dla pomikadepe dlalo wekelepiye, wa꞉ ma Nael aloma dla yú tipame ta꞉la dla olostane. Epalati yútapo pakasiyamalalo omali yielepe,” diyo.

10Amasiyama Mosestapo God watle epo atlaiyo, “Na꞉ opa mila꞉pi tle yu woloma ka꞉pi po-atlasemde. Epame wata na꞉ta wa꞉ mate yukamhalepo alotle ma adipo ka꞉pi yukamalalo halepa꞉? Adipalati, na꞉ ala me-yu olopo yukamhalapo,” diyo.

11Amasiyama Godtapo asiyama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Anta opa dla yukamolowe hamimdi? Epame anta opa dla yu pa꞉le mate molo pa꞉le mate hamimdi? Epame anta opa dla inoma pa꞉le hamimdi? Epame inoma kokowelalimale so dla anta ma natilowe hamimdi? Koko hapuloma eye God na꞉tapo hapimhalapo. 12Epapedeme wa꞉ Isip mo dla tane. Edla na꞉tapo wa꞉ gademama wa꞉ta yukamolowe yuye hamilowepo,” diyo.

13Amasiyama Mosestapo God dla otele himimama epo atlaiyo, “Lod, wa꞉ na꞉ye tane demiya. Amasiyama wa꞉ oplami hale tlo tane dene,” diyo.

14Epalati Godtapo Mosesta atlale yu dalepame ya꞉ mate siyalademama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Ame wa꞉ bapa A꞉lon adipapeta꞉? Ya꞉ye opa mila꞉pi tle pta ka꞉pi yukamde. Epapedeme ya꞉ye api duka dla wa꞉ye umuluwedeme mo-pumhalapo. Ya꞉tapo wa꞉ye natipame siyelepe. 15Epedeme A꞉lontapo wa꞉ta atlamolowe yuye opa dla atlamelepe. Wa꞉tapo na꞉ some halemama A꞉lon watle koko hapulomaye atlamhallati ma ya꞉tapo opa hapuloma dla atlamhallepe. Epapedeme na꞉tapo wua꞉ta madipatata yuhalowe koko dla gadle pato himilowepo. Epame wua꞉ta halomolowe kokoye imolowepo. 17Epedeme wa꞉ dali ku mate hamtane. Eta wa꞉tapo e mate ulugiyemale kokoye halomelepe,” diyo.

Mosesta ma Isip mo dla ilame tale koko

18Epapeleye koko ita gudlati Moses ma ilame tame ya꞉ doko Yetlo watle epo atlaiyo, “Ka꞉deta꞉, na꞉ta ma Isip mo dla ilame tame na꞉ asiyaduloye ala me-woloma ka꞉depo ha꞉ha꞉ma꞉ depo natiloweye?” diyo.

Epalati Yetlotapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Yao ka꞉pi, woloma tane,” diyo.

19Epapeleye Moses ala Midiya mo dla hallati Godtapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ Isip mo dla ma ilame tane. Adipalati, opa wa꞉ye yumuluwedeme yu himha꞉ha꞉le soye mo-palina,” diyo. 20Epapalati Mosestapo ya꞉llu mate epo ya꞉ akimlala mate donki aliya di dla ipila꞉pame Isip mo dla tamalaiyo. Yia꞉ tamalemama Godta hamtane dle dali ku mate hamtamalaiyo.

21Epame Godtapo Moses watle epo atlaiyo, “Wa꞉ Isip mo dla tame dokopala oplami Pelo mila꞉pi tle na꞉ta wa꞉ watle ulugiyemale koko halomolowe nati-iwaye e halomane. Amasiyama epapele dulu dla na꞉tapo ya꞉ dupaye kokalepo mellowepo. Epalati ya꞉ta na꞉ opaye yipta alikili a꞉ma powoyamaiya dlowa. 22Epalati wa꞉ta ma Pelo watle ipo atellepe, Isalael soye na꞉ itapu himili maseyemala epapele some halapo. 23Epapedeme Pelotapo na꞉ maseyemalaye hapele alikili a꞉ma woyamane dlepo. Epalati na꞉ maseyemalatapo tame na꞉ hi di dla ta꞉dlepo. Amasiyama Pelota ya꞉ye alikili a꞉ma powoyamane dlalo wekelepiye, asiyama na꞉tapo ya꞉ maseyemala itapu hamaleye yumuluwama,” diyo. a 

24Epapeleye Mosestapo Isip mo dla tamama ya꞉llu mate epo ya꞉ yimlala mate duka dla hutiyeiyo. Yia꞉ duka edla hutiyelati Godtapo Mosesye yumula yakomaiyo. 25Amasiyama ya꞉llu Sipolatapo ya꞉ maseyemala kapala kestapame kapala eye hame Moses hete dla gudemama epo atlaiyo, “Na꞉ maseyemala kapala kestale omali itapo wa꞉ pasakaloye gadlepe,” diyo. Epapele dulu dla Godtapo Mosesye poyumina.

27Epapele oloma edla Godtapo A꞉lon watle epo atlaiyo, “Wa꞉ tame dalupa dulu dla Mosesye umane,” diyo. Epalati A꞉lontapo yu e dalepame tame Mosesye God ya꞉ aiyalma tamali kikiwi isili dla halla natipame ya꞉ye poposila꞉lepo huliyo. 28Epame Mosestapo Godta ya꞉ta Isip mo dla tame atlamelepo depo yu halopili hapuloma mate epo ya꞉ta ulugiyemale koko halomelepo depo atlamale koko hapuloma mateye ma A꞉lon watle atlamaiyo.

29Epame Moses mate epo A꞉lon mate Isip mo dla tame Isalael so dokopala so hapuloma elepame yimkata puame alumaiyo. 30Epapele oloma edla A꞉lontapo Godta Moses watle atlamale koko hapulomaye ma yia꞉ watle atlamaiyo. Epame Mosestapo opa hapuloma mila꞉pi tle ulugiyemale koko halomalati opatapo koko e natipame mikadepe diyo. 31Epedeme Godtapo yia꞉ta wotiyalle dulu dla ha꞉ha꞉leye natipo gadlepe depame, yia꞉tapo God dla heodepo sisiyemama ya꞉ hi di dla ta꞉diyo.

Copyright information for `XLA