a2:2Hib 4:4, 10
b2:2-3Eke 20:11
c2:71Kol 15:45
d2:9Bob 2:7, 22:2, 14
e2:24Ma꞉t 19:5; Maka 10:7-8; 1Kol 6:16; Epe 5:31

Genesis 2

Ta꞉lamo mate epo pepele di mate epo alisisi hapuloma dulu edla ha꞉ha꞉lalo mate mimita꞉mhalaleye medla puame gudiyo. Epame alila 7 umuluwedeme hallati Godtapo ya꞉ oko hapulomaye mo-pokadiyo. Epame namba 7 alila dla ya꞉tapo hedepo polaiyo. a, b  Ya꞉tapo hedepo polomama namba 7 alila eye aiyalma diyo. Adipalati, ya꞉tapo alisisi hapuloma mimita꞉mhalale okota gudlati alila hema hedepo polaiyo.

Iden osalo

Epedeme ta꞉lamo pato mate epo pepele di mateye ipo mimita꞉piyo. Lod Godtapo ta꞉lamo pato mita꞉pele oloma edla alisisi haletapo ta꞉lamo edla ala pomatlalo halaiyo. Adipalati, Lod Godtapo tiyota hellowe kokoye yipta pohimiyo. Epame ta꞉la muwalepame alisisi emalalo oplamiye ala pohalaiyo. Amasiyama matale yútapo ta꞉la dulu tle matame ta꞉la dla delikiyele hamimdiyo. Epalati oloma edla Lod Godta ta꞉la polapo oplami mita꞉piyo. Epame pasakalo halemhala hedleye ya꞉ mu opokoko dla hamilati oplamitapo pasakalo hallowe kotiyamaiyo. c 

Epame Lod Godta Iden mo dla osalo himpame edla ya꞉ta mita꞉pele oplamiye pameliyo. Osalo eye salita matlalo tiyama dla halaiyo. Epame ya꞉tapo dali ka꞉ka꞉dleta osalo edla matamama dlomoko dlalo milimilipe diyo. Amasiyama osalo duka edla pasakalo hamilalo dlomoko dali ma halaiyo. Epalati dlomoko dali haleye ka꞉dle malamale hamilalo mate epo batalimale malamale hamilalo mate ma me-halaiyo. d 

10 Epalati alomata Iden mo dulu tle yemama osalo dulu dla emale alisisita woloma ka꞉pi matlepo depame ta꞉la dla delikiyele hamimdiyo. Epame aloma ita ma Iden mo tla꞉myemama ma aloma dapiyamte dapiyamte dle tatlamaiyo. 11 Ka꞉yapa tladle aloma hiye Pisonpo. Aloma itapo mo pato hale Habila mo duka tle yapo. 12 Mo edla gold ewala ka꞉dle mate epo ullu ka꞉dle dakopala mate epo ewala ka꞉ka꞉dle opi mate wokasepo elapo. 13 Aloma hale tladle hiye Gihonpo. Gihon aloma itapo mo pato hale Kus duka tle yapo. 14 Epame matle aloma hale tladle hiye Tigilispo. Aloma itapo Asul mo tle salita matlalo tiyama dla yapo. Epalati matle aloma hale tladleye Yupalatespo.

15 Epame Lod Godtapo oplamiye Iden osalo dulu dla pameliyo, ya꞉tapo osalo eye omhalemama oko hamhallepo depame. 16 Epame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Osalo dulu hema dlomoko dali hapulomaye me-demhallepe. 17 Amasiyama wa꞉ ka꞉dle malamale mate batalimale malamale mate hapilalo dlomoko dali dla dlomoko hale podoahame dlowa. Adipalati, wa꞉ dlomoko e doahame delepiye, wa꞉ oloma medla polope,” diyo.

Itapu a꞉ya mita꞉pele

18 Epedeme Lod Godta ma epo atlaiyo, “Poka꞉dena, oplamitapo meyelo halloweye. Na꞉ matle ka꞉dle gadlalo ya꞉ mate ala꞉leye mita꞉plowepo,” diyo.

19 Epame ya꞉tapo ta꞉la polapame alinepi hapuloma mate epo tea hapuloma mate mo-mimita꞉piyo. Epame oplami hala dla elempuwaiyo, ya꞉tapo yia꞉ hi hapilipo depame. Epalati alinepi hapulomaye oplamita yia꞉ hiye halopiyo. 20 Oplamitapo tea hapuloma mate epo alinepi hapuloma mate hi halopimtale oloma edla ya꞉ gadlowe ya꞉ mate ala꞉le ponatiyo. 21 Epalati Lod Godtapo oplami watle ellele pato hamilati oplamitapo sikemte elaiyo. Ya꞉ ala sikemte me-ellati Godta ya꞉ tiyape elo haleye holahapame mamisika꞉ godiyo. 22 Epame tiyape elo e mate a꞉ya mita꞉pame ma oplami hala dla sempuaiyo.

23 Epalati oplamita epo atlaiyo, “Wata ma-natima, ya꞉ye na꞉ mate ala꞉na. Ya꞉ye na꞉ elo tle epo na꞉ mo tle mita꞉pelepo. Epedeme ka꞉dena, ya꞉ hiye a꞉ya dlepe. Adipalati, ya꞉ye oplami moto tle holahapame mita꞉pelepo,” diyo.

24 Epapele tle oplamitapo ya꞉ a mate epo ya꞉ wai mate salepo tame ma ya꞉ a꞉ya mate hatlope depo hallepe. Epame yia꞉ta madipata ma moto hatlope depo ha꞉ha꞉lepe. e 

25 Oplami mate a꞉ya mate madipatata tidali siyapo ha꞉ha꞉iyo. Amasiyama yia꞉ dla kapala sisillita pe-elaiyo.

Copyright information for `XLA