a2:2Hib 4:4, 10
b2:2-3Eke 20:11
c2:71Kol 15:45
d2:9Bob 2:7, 22:2, 14
e2:24Ma꞉t 19:5; Maka 10:7-8; 1Kol 6:16; Epe 5:31

Genesis 2

1Ta꞉lamo mate epo pepele di mate epo alisisi hapuloma dulu edla ha꞉ha꞉lalo mate mimita꞉mhalaleye medla puame gudiyo. 2Epame alila 7 umuluwedeme hallati Godtapo ya꞉ oko hapulomaye mo-pokadiyo. Epame namba 7 alila dla ya꞉tapo hedepo polaiyo. a , b  3Ya꞉tapo hedepo polomama namba 7 alila eye aiyalma diyo. Adipalati, ya꞉tapo alisisi hapuloma mimita꞉mhalale okota gudlati alila hema hedepo polaiyo.

Iden osalo

4Epedeme ta꞉lamo pato mate epo pepele di mateye ipo mimita꞉piyo. Lod Godtapo ta꞉lamo pato mita꞉pele oloma edla alisisi haletapo ta꞉lamo edla ala pomatlalo halaiyo. Adipalati, Lod Godtapo tiyota hellowe kokoye yipta pohimiyo. Epame ta꞉la muwalepame alisisi emalalo oplamiye ala pohalaiyo. 6Amasiyama matale yútapo ta꞉la dulu tle matame ta꞉la dla delikiyele hamimdiyo. 7Epalati oloma edla Lod Godta ta꞉la polapo oplami mita꞉piyo. Epame pasakalo halemhala hedleye ya꞉ mu opokoko dla hamilati oplamitapo pasakalo hallowe kotiyamaiyo. c 

8Epame Lod Godta Iden mo dla osalo himpame edla ya꞉ta mita꞉pele oplamiye pameliyo. Osalo eye salita matlalo tiyama dla halaiyo. 9Epame ya꞉tapo dali ka꞉ka꞉dleta osalo edla matamama dlomoko dlalo milimilipe diyo. Amasiyama osalo duka edla pasakalo hamilalo dlomoko dali ma halaiyo. Epalati dlomoko dali haleye ka꞉dle malamale hamilalo mate epo batalimale malamale hamilalo mate ma me-halaiyo. d 

10Epalati alomata Iden mo dulu tle yemama osalo dulu dla emale alisisita woloma ka꞉pi matlepo depame ta꞉la dla delikiyele hamimdiyo. Epame aloma ita ma Iden mo tla꞉myemama ma aloma dapiyamte dapiyamte dle tatlamaiyo. 11Ka꞉yapa tladle aloma hiye Pisonpo. Aloma itapo mo pato hale Habila mo duka tle yapo. 12Mo edla gold ewala ka꞉dle mate epo ullu ka꞉dle dakopala mate epo ewala ka꞉ka꞉dle opi mate wokasepo elapo. 13Aloma hale tladle hiye Gihonpo. Gihon aloma itapo mo pato hale Kus duka tle yapo. 14Epame matle aloma hale tladle hiye Tigilispo. Aloma itapo Asul mo tle salita matlalo tiyama dla yapo. Epalati matle aloma hale tladleye Yupalatespo.

15Epame Lod Godtapo oplamiye Iden osalo dulu dla pameliyo, ya꞉tapo osalo eye omhalemama oko hamhallepo depame. 16Epame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Osalo dulu hema dlomoko dali hapulomaye me-demhallepe. 17Amasiyama wa꞉ ka꞉dle malamale mate batalimale malamale mate hapilalo dlomoko dali dla dlomoko hale podoahame dlowa. Adipalati, wa꞉ dlomoko e doahame delepiye, wa꞉ oloma medla polope,” diyo.

Itapu a꞉ya mita꞉pele

18Epedeme Lod Godta ma epo atlaiyo, “Poka꞉dena, oplamitapo meyelo halloweye. Na꞉ matle ka꞉dle gadlalo ya꞉ mate ala꞉leye mita꞉plowepo,” diyo.

19Epame ya꞉tapo ta꞉la polapame alinepi hapuloma mate epo tea hapuloma mate mo-mimita꞉piyo. Epame oplami hala dla elempuwaiyo, ya꞉tapo yia꞉ hi hapilipo depame. Epalati alinepi hapulomaye oplamita yia꞉ hiye halopiyo. 20Oplamitapo tea hapuloma mate epo alinepi hapuloma mate hi halopimtale oloma edla ya꞉ gadlowe ya꞉ mate ala꞉le ponatiyo. 21Epalati Lod Godtapo oplami watle ellele pato hamilati oplamitapo sikemte elaiyo. Ya꞉ ala sikemte me-ellati Godta ya꞉ tiyape elo haleye holahapame mamisika꞉ godiyo. 22Epame tiyape elo e mate a꞉ya mita꞉pame ma oplami hala dla sempuaiyo.

23Epalati oplamita epo atlaiyo, “Wata ma-natima, ya꞉ye na꞉ mate ala꞉na. Ya꞉ye na꞉ elo tle epo na꞉ mo tle mita꞉pelepo. Epedeme ka꞉dena, ya꞉ hiye a꞉ya dlepe. Adipalati, ya꞉ye oplami moto tle holahapame mita꞉pelepo,” diyo.

24Epapele tle oplamitapo ya꞉ a mate epo ya꞉ wai mate salepo tame ma ya꞉ a꞉ya mate hatlope depo hallepe. Epame yia꞉ta madipata ma moto hatlope depo ha꞉ha꞉lepe. e 

25Oplami mate a꞉ya mate madipatata tidali siyapo ha꞉ha꞉iyo. Amasiyama yia꞉ dla kapala sisillita pe-elaiyo.

Copyright information for `XLA