a21:2Hib 11:11
b21:4Yen 17:12; Taiya 7:8
c21:10Gal 4:29-30
e21:22Yen 26:26

Genesis 21

Aisek hamale koko

 Godta Selaye sikemte polowamama ya꞉ta yu itiyapo himili kokota ikadepe Sela dla woyamelepe diyo. Epalati Godta sale alila dla Selatapo mopapo polopame A꞉iblaham yami hamaiyo. Amasiyama oloma edla A꞉iblahamye mo-totoyemala ikadepe halaiyo. a  Epalati A꞉iblahamtapo ya꞉ maseyemala hiye Aisek diyo. Aisek hamale alotle alila 8 pololepame A꞉iblahamta Godta atlale yu e dolumama Aisekye kapala kestaiyo. b 

Epele dulu dla A꞉iblahamye 100 sokomoko oloma dla hallati yami Aisek hamaiyo. Epame Selata epo atlaiyo, “Godtapo eimela꞉le sepele kokoye na꞉ dla ma-hauwapo. Epedeme opa hapulomatapo koko i dalemama na꞉ mate eimela꞉lepe. Adipalati, yia꞉tapo na꞉ta maseyemala hamolowe koko dla pomalaha꞉ha꞉na. Amasiyama epele tlope A꞉iblahamta mo-totoyemala ikadepe hallati na꞉tapo ya꞉ maseyemala hamalepo,” diyo.

Selata Hagai mate yami Ismael mate alikili dla ayalemale

Aisekta ta꞉mtamama meme memellati ya꞉ a A꞉iblahamtapo daya dele pato dinapiyo. Amasiyama daya dele oloma edla Selata natilati ya꞉ oko a꞉ya Hagaita himili maseyemala Ismaeltapo Aisekye sikemte tetelemsela꞉iyo. 10 Selata epapele koko natipame A꞉iblaham watle epo atlaiyo, “Na꞉ oko a꞉ya i mate epo yami mate alikili dla tane dene. Adipalati, na꞉ posolotamasema, Isip a꞉ya e yamita na꞉ maseyemala mate wa꞉ elo dla ha꞉ha꞉mama wa꞉ alisisi omha꞉ha꞉loweye,” diyo. c 

11 Epalati A꞉iblahamta koko e dalepame sikemte dupa koliyo. Adipalati, Ismael mape yami ikadepepo. 12 Amasiyama Godta A꞉iblaham watle epo atlaiyo, “Wa꞉ oko a꞉ya Hagai mate epo yami Ismael mate ase sikemte malamiya. Selata apa kokoye wa꞉ dla atellepiye, wa꞉ koko eye halepe. Adipalati, Aisekta hatitimolowe yimlalatapo wa꞉ mamadulo ikadepe depo ha꞉ha꞉lepe,” diyo. d  13 Epame God matle epo atlaiyo, “Na꞉ wa꞉ oko a꞉ya yami ya꞉ mamadulo mape ma a꞉ma selemalliwepo. Adipalati, ya꞉ mape wa꞉ maseyemalapo,” diyo.

14 Epame alila hale utulala ikadepe A꞉iblahamtapo Hagai dla daya mate epo aliya kapala dla yú tili mate ya꞉ maka꞉ dla didiyemelepame ma-taiya diyo. Epalati yia꞉ta madipatata ya꞉ saliyome ma Belseba mo dalupa dulu dla taiyo. 15 Yia꞉ edla tame siyamama yia꞉ta dlalo yúta mo-pokadlati Hagaita yamiye dali yimlala polli tou homale dla pameliyo. 16 Epame ya꞉ meyelo pateka꞉mu tiyama dla tame polomama epo malamaiyo, “Poka꞉dena, na꞉ta na꞉ maseyemala mate polomama ya꞉ta polati natiloweye,” diyo. Ya꞉ epo malamama sikemte amaiyo.

17 Amasiyama Godta maseyemalata amale kokoye daliyo. Epalati pepele di tle God ya꞉ banakaka oplamita Hagai sisilapame epo atlaiyo, “Hagai wa꞉ ase sikemte wota꞉miya, Godta wa꞉ maseyemalata amale kokoye ma-dallepo,” diyo. 18 “Epedeme wa꞉ sila꞉time tame maseyemala dla sadle hamine. Adipalati, na꞉ta ya꞉ mamadulo alotle ha꞉ha꞉loweye pasatepo mellowepo,” diyo. 19 Epame Godta ya꞉ inomaye totowatimalati yú matale natiyo. Epame yú tipo hamtame yami watle hamiyo.

20 Epedeme Ismaelta ta꞉mhetale oloma edla Godta ya꞉ye woloma omhalaiyo. Epame maseyemala etapo dalupa dulu dla halemama aliya sikemte siyomalalo oplami halaiyo. 21 Ismael ala Palan mo dalupa dulu dla hallati ya꞉ wai Hagaitapo ya꞉lluye Isip a꞉ya natiyo.

A꞉iblaham mate Abimelek mate madipatata yu itiyapo himili

22 Alila haleta Abimelek mate epo opahale so dokopala oplami Pikolo mateta puame A꞉iblaham watle epo atlaiyo, “Wa꞉ta halomhala koko hapuloma dulu dla Godtapo wa꞉ mate halapo. e  23 Epedeme wa꞉ wata God hi mate yu itiyapo himine, wa꞉tapo na꞉ dla epo na꞉ yimlala dla epo na꞉ mamadulo dla batalimale koko halala depame. Epele dulu dla na꞉tapo wa꞉ta asepe pulati wa꞉ dla ka꞉dle koko siyapo tlo halomhaluwapo. Epedeme wa꞉ ma asiyama na꞉ dla epo na꞉ mo so dla mape ka꞉dle koko siyapo tlo halomhalane,” diyo. 24 Epalati A꞉iblahamtapo koko edla me-ka꞉pi demama yu itiyapo himiyo.

25 Epame A꞉iblahamta ma Abimelek watle epo atlaiyo, “Wa꞉ oko sotapo na꞉ta yú kolomale haleye uhauwapo. E poka꞉dena,” diyo.

26 Amasiyama Abimelekta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ koko eye podallalo haluwa, isikimi wata me-dalema. Wa꞉ adipalati ma-hapele na꞉ watle po-atlalo wekuwa?” diyo.

27 Epalati A꞉iblahamtapo sipi aliya mate epo bulumkiyawa aliya mate Abimelek watle hohopo imama yia꞉ta madipatata ma namkale diyo. 28 Epame A꞉iblahamta matle ya꞉ halo dulu dla sipi aliya molala 7 amkoteta꞉le tlo alikili dla giligilidiyo, Abimelek watle hapilowedeme. 29 Epalati Abimelekta natipame epo atlaiyo, “Wa꞉ adipalati wa꞉ sipi aliya 7ye alikili dla ipila꞉i? Ya꞉ dulu koko apata꞉?” diyo.

30 Epalati asiyama A꞉iblahamta epo atlaiyo, “Wa꞉ sipi aliya 7 iye hohomane. Adipalati, wa꞉ta aliya i hohomelepiye, eta yú iye ikadepe na꞉ta kolomuwa dlepe,” diyo.

31 Epapedeme yia꞉tapo mo eye semama Belseba
21:31 Belseba hi ya꞉ dulu kokoye yu itiyapo himili yú kolomale demama apopo.
diyo. Adipalati, mo hema opa dapiyamte iwolotapo koko hatlo dla yu itiyapo himpame namkale diyo.
32 Yia꞉ta yu itiyapo himili alotle Abimelek mate epo Pikolo mate Belseba mo saliyome ma Pilisteya mo dla ilame tamalaiyo. 33 Epalati A꞉iblahamta Belseba mo dla dali emomelepame ma kokó halepo hallalo God dla inoma sumama ya꞉ hi di dla ta꞉diyo. 34 Epame A꞉iblahamtapo Pilisteya mo medla alila selemalli halaiyo.

Copyright information for `XLA