a27:27-29Hib 11:20
b27:29Yen 12:3
d27:36Yen 25:29-34
e27:38Hib 12:17
f27:39-40Hib 11:20
g27:40Yen 36:8; 2Dok 8:20

Genesis 27

Yokobta ya꞉ a Aisekye isikimi mala-atlale

1Epapedeme Aisektapo mo-totoyemala halemama inoma pa꞉po halaiyo. Epapele oloma dla ya꞉tapo ya꞉ maseyemala itapu hamale Iso sisilapame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ maseyemala,” diyo. Epalati asiyama Isotapo epo atlaiyo, “Yao, a, atlane,” diyo.

2Epalati ya꞉ atapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ mo-totoyemala halemama mo-polowe mateka꞉pi dla halapo. Epedeme wa꞉ na꞉ta atlamolowedeme ape yuye woloma dalene. 3Epapedeme wa꞉ to hamtame alinepi hale sumpo daya woloma ka꞉pi ha꞉po na꞉ watle hampuane. Epalati na꞉tapo daya eye depame wa꞉ watle asiyadulo dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye hamilowepo. Adipalati, na꞉ye mo-polowe mateka꞉pi dla halapo,” diyo.

5Epapele dulu dla Aisekta Iso dla yukamhallati Lebeka ma hemele me-dalemhalaiyo. Epapeleye Isota dlowe api ma-tlati ya꞉tapo yami hale Yokob watle epo atlaiyo, “Na꞉ wa꞉ atapo wa꞉ bapa watle atlemama ‘to hamtapame alinepi hale sumpo hampuame ha꞉po hamine. Na꞉ epalati depame wa꞉ watle God mila꞉pi tle elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye hamilowepo,’ dla dale,” diyo. 8Epame Lebekatapo Yokob watle ma epo atlaiyo, “Na꞉ maseyemala, wa꞉ na꞉ta atlamolowedeme ape koko e dalepame koko eye hane. 9Epapedeme wa꞉ wa꞉ aliya kosukulli dla tame gaut aliya kakaliyapele dapiyamteye poyupo puane. Epalati na꞉tapo aliya mo e mate wa꞉ ata solotamale dayaye ha꞉lowepo. 10Epapalati wa꞉ atapo ala popolalo halemama daya eye depame wa꞉ watle itiyamale hamilipe, wa꞉tapo elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhalloweye,” diyo.

11Epalati Yokobtapo asiyama ya꞉ wai watle epo atlaiyo, “Wai wa꞉ natine, na꞉ bapaye kapala dlalo sikemte wokasemana. Asiyama na꞉ tlo kapala dlalo hawa. 12Epapele dulu dla na꞉ atapo na꞉ kapala umpo malanatipame na꞉ta ya꞉ dla mala-atla koko dla adipo malapa꞉? Ya꞉tapo ka꞉dle koko tlo na꞉ dla pohamilalo ma isikimi wotiyalle tlo na꞉ dla hamilala,” diyo.

13Epalati asiyama ya꞉ waitapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ ase malamiya, na꞉ta wotiyalle eye mepele me-halowepo. Epedeme isikimi na꞉ta atlale yu eye dolumama gaut aliya halo poyupo halopo puane,” diyo.

14Epapalati Yokobtapo ya꞉ waita atlale yu eye dolumama aliya halo puyupo pulati ya꞉ waitapo Aisekta solotamale dayaye ha꞉iyo. 15Epame Iso ya꞉ kapala alisisi ka꞉ka꞉dleye ma Yokob dla didiyemeliyo. 16Epame gaut aliya halo kapala olale mape Yokob do dla epo tumuku dla didiyemeliyo. 17Epo gudepame Aisekta solotamale mo opo mate epo daya mate Yokob watle hamiyo. Epalati Yokobtapo Aisek watle hamtame hamimama, a diyo. Epalati ya꞉ atapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Yao na꞉ maseyemala, wa꞉ anata꞉?” diyo.

19Epalati Yokobtapo isikimi ya꞉ a dla mala-atlemama epo atlaiyo, “Na꞉ye wa꞉ maseyemala itapu hamale Isopo. Na꞉tapo wa꞉ta na꞉ watle atlamale kokoye ma-halepo. Epedeme wa꞉ sila꞉time polomama daya iye dene. Epame wa꞉tapo na꞉ watle elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye hamine,” diyo.

20Epalati asiyama Aisekta epo atlaiyo, “Wa꞉ adipo alinepi ma hapele sumpo hampuwo?” diyo.

Amasiyama Yokobtapo ya꞉ a watle epo atlaiyo, “Wa꞉ Lod wa꞉ Godtapo na꞉ gadlepo,” diyo.

21Epapalati Aisektapo Yokob watle epo atlaiyo, “Wa꞉ na꞉ mateka꞉pi dla kulume puane. Epalati na꞉tapo wa꞉ kapala umpame ikadepe Iso mleni dlowepo,” diyo.

22Epalati Yokobtapo ya꞉ a Aisek hala dla kulume tuwame pollati Aisekta ya꞉ kapala umpame epo atlaiyo, “Wa꞉ta yukamale tlo Yokobta yukamale sepena. Amasiyama wa꞉ do u-umamalati tlo Iso do dlalo some halema,” diyo. 23Epapele dulu dla Aisektapo Yokobye woloma pomalanatilalo wekiyo. Adipalati, Yokob do dlalotapo Iso do dlalo some halaiyo. 24Epapele koko tle ya꞉ atapo epo atlaiyo “Wa꞉ye ikadepe Isota꞉?” diyo.

Epalati asiyama Yokobta mamisika꞉ isikimi mala-atlemama epo atlaiyo, “Yao, na꞉ye ikadepe Isopo,” diyo.

25Epalati Aisektapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉tapo na꞉ daya hampualeye na꞉ watle hamine. Epalati na꞉tapo daya e depame wa꞉ watle elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye wa꞉ watle hamilowepo,” diyo. Epalati Yokobtapo daya mate epo wain yú mate halopo puame ya꞉ a watle halopilati ya꞉tapo daya mate epo wain yú mate deiyo.

26Epame Aisektapo Yokob watle epo atlaiyo, “Na꞉ maseyemala, wa꞉ na꞉ mateka꞉pi dla kulume puame polomama na꞉ye hulune,” diyo.

27Epalati Yokobtapo ya꞉ a Aisekta pola mateka꞉pi dla tuwame polomama ya꞉ye huliyo. Ya꞉ye epo me-hulumpollati Aisektapo Iso tluka ullu papame epo malamaiyo, “Yao, iye na꞉ maseyemala ullupo,” diyo. Epammama ya꞉tapo elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye ya꞉ watle hapimama epo atlaiyo,

“Na꞉ maseyemala kapala ullu ka꞉pi pamalati Godta siyemhala osalo ullu ka꞉pi some pama. a 

28Epedeme Godtapo tiyo mate epo ta꞉la ka꞉dle mate wa꞉ dla hapilipe.

Epalati wa꞉ dla alisisi pasataletapo matapame dlowe alisisi ka꞉pita teimelepe.

29Epame mo meyelope meyelope dle dla ha꞉ha꞉lalo opatapo wa꞉ yu dla heodepame salladepo siyamelepe.

Epame wa꞉tapo wa꞉ asiyadulo dulu dla dokopala depo hallati yia꞉tapo wa꞉ hete sitali isili dla heode demha꞉ha꞉lepe.

Epame oplami antapo wa꞉ dla wotiyalle hamilipiye, asiyama Godtapo ya꞉ dla wotiyalle hamilipe.

Epame oplami antapo wa꞉ dla siyele hamilipiye, asiyama Godtapo ya꞉ dla siyele hamilipe,” diyo. b 

30Epapeleye Aisektapo Yokob watle koko hapuloma atlemhalepo gudepo Yokobta ma-tlati alotle Isotapo dlowe api sela꞉leta mo-puaiyo. 31Epame Iso mape dlowe alisisi ka꞉pi ha꞉pame ya꞉ a hala dla hamtame halemama epo atlaiyo, “A, na꞉po. Epedeme wa꞉ sila꞉time polomama daya iye dene. Epame wa꞉tapo elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye na꞉ watle hamine,” diyo.

32Amasiyama ya꞉ a Aisektapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ anata꞉?” diyo. Epalati Isotapo epo atlaiyo, “Na꞉ wa꞉ maseyemala itapu hamale Isopo,” diyo.

33Epalati Aisektapo yu i dalepo sikemte eseselalimama epo atlaiyo, “Ame oplami anta api, wa꞉ ala populalo hallati ya꞉ tatle daya ha꞉pame hampualeye? Na꞉ daya e depame ya꞉ watle elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye ma-hami. Epapedeme na꞉ matle wa꞉ watle pohamilowa,” diyo.

34Epalati Isotapo koko i dalepame sikemte dupa kolle mate ammama epo atlaiyo, “A, na꞉ mape, elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamaleye hamine,” diyo.

35Amasiyama ya꞉ a Aisektapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ eitapo isikimi na꞉ dla mala-atlepame ya꞉tapo wa꞉ta halowe koko patoye ma-ha,” diyo.

36Epalati asiyama Isotapo epo atlaiyo, “Na꞉ ei Yokob
27:36 Yokob hi ya꞉ dulu kokoye elemala natilalo demama apopo.
ya꞉ hi e mate ya꞉ta moto mate koko halë mate natimama ma-ala꞉po. Epedeme ya꞉tapo na꞉ dla mala-atlaleye ma-dapiyamte depo. Epapele dulu dla ya꞉tapo ka꞉yapa na꞉ta na꞉ a elo dla hallowe kokoye kolahauwapo. Epame ma wata oloma hema ya꞉tapo elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe itiyamale mape ya꞉ta ma-halepo,” diyo. Ya꞉ epo atlepame matle ya꞉ a watle epo atlaiyo, “Wa꞉ dla na꞉ watle hapilowe koko opiye me-hutiyema꞉?” diyo. d 

37Amasiyama Aisektapo ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉tapo Yokob watle itiyamale ma-hamilipo, ya꞉tapo wa꞉ye dokopala depo halemama wa꞉ asiyadulo dla mape ya꞉ta dokopala depo hallepe. Epame na꞉tapo na꞉ emale alisisi osalo hapuloma ma ya꞉ dla ma-hapi. Epapedeme na꞉ matle apa kokoye wa꞉ watle hamipa꞉? Na꞉ dla koko opiye ma-hawa,” diyo.

38Epalati Isotapo ya꞉ a dla otele pato himimama epo atlaiyo, “A, na꞉ dla hamilowe koko ma-hawapa? Wa꞉ na꞉ dla ma koko opi hapine,” depame ha꞉ha꞉mama sikemte amaiyo. e 

39Epapalati Aisektapo asiyama epo atlaiyo,

“Wa꞉tapo tiyo pa꞉le mo dla halemama wa꞉ osalo dulu dla dlowe alisisi emaletapo pomatlowa, pallipe. f 

40Epame wa꞉tapo opa mate sikemte nalatimhalemama wa꞉ ei yu dla heodepame salladepo sela꞉lepe.

Amasiyama wa꞉tapo ya꞉ tle alikili a꞉ma gladepo tame mowolo hallepe,” diyo. g 

Yokob mate Iso mate duka gladle

41Epedeme Isotapo ya꞉ ei Yokob watle elle pato himiyo. Adipalati, ya꞉ta elele dulu dla dokopala depo halemama koko hapuloma omhallowe kokoye ya꞉ tle mo-kolahalati. Epame ya꞉ta ya꞉skamu epo malamaiyo, “Na꞉ aye mo-polowe mateka꞉pi dla halema. Epedeme na꞉ ata polati dupa kolemama a꞉lleta tame gudle alotle na꞉tapo Yokobye yumuluwepo,” diyo.

42Epapeleye Lebekata Isota Yokob yumuluwedeme yu himili dalepame Yokob sisilapo epo atlaiyo, “Wa꞉ bapa Isoye wa꞉ yumuluwedeme yu himsela꞉po. 43Epedeme wa꞉ na꞉ta atlama koko i dalepame koko eye hane. Wa꞉ na꞉ bapa Laban, Halan mo dla halaye, edla teletane. 44Epedeme wa꞉ edla halemama wa꞉ bapata ma sadlati na꞉tapo na꞉ oko so watle wa꞉ye salataiya dlowepo. Epapedeme na꞉tapo wa꞉ye po-tane dlalo wekelepiye, wa꞉ bapa Isotapo wa꞉ye yumilipe. Epalati pona꞉malamana, ma asiyama opa opitapo wa꞉ bapaye yumulala. Epedeme na꞉ posolotamasema, wua꞉ta dapiyamteta haohaodloweye,” diyo.

Yokobye ya꞉ awe Laban hala dla tane dle

46Epapele dulu dla Lebekatapo ya꞉wolali Aisek watle epo atlaiyo, “Hitai wola꞉ dapiyamte Isota halomale iwolotapo na꞉ pasakaloye wotiyalle dulu dla semtama. Epedeme na꞉ posolotamasema, Yokobtapo Hitai a꞉ya hale haloweye,” diyo.

Copyright information for `XLA