a28:4Yen 17:4-8
c28:13Yen 13:14-15
d28:14Yen 12:3, 22:18

Genesis 28

1Epalati Aisektapo Yokob sisilapame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ Keinan mo dla hallalo a꞉ya hale pohalowa. 2Amasiyama wa꞉ mama Betuwel, Padan Alam mo dla halaye, edla tane. Wa꞉ edla tame wa꞉ awe Laban ya꞉ utukaka dulu dla yoti hale hane. 3Epalati itiyamale Godtapo wa꞉ gademama wa꞉ watle yimlala pasataleye hapilipe, epame wa꞉ mamaduloye pasatepo mellepe. Epalati ta꞉lamo meyelope meyelope dle sotapo hatlo wa꞉ watle yia꞉ mama dlepe. 4Epame Godtapo A꞉iblaham watle ta꞉la i hamilowedeme yu itiyapo himiwaye ma alotle wa꞉ watle hamilipe. Amasiyama ditapo ta꞉la hema watapo asepe so some ha꞉ha꞉po,” diyo. a  5Epo atlepo gudepame Aisektapo Yokobye sadle mate Padan Alam mo dla ya꞉ awe Laban mate halla tane, diyo. Epela dalepame Yokobtapo tame Alam oplami Betuwel yami Laban hala dla taiyo.

6Epapeleye Isotapo ya꞉ a Aisekta Yokobye Keinan a꞉ya pohalalo ma Padan Alam mo dla tame a꞉ya hane dle kokoye daliyo. 7Epame ya꞉ ma me-daliyo, Yokobtapo ya꞉ a Aisek yu dalepame salladepo Padan Alam mo dla tale kokoye. 8Epapedeme Iso ya꞉ malanatiyo, ya꞉ atapo ya꞉ta Keinan wola꞉ dapiyamte halomuwa dla alimhalaleye. 9Ya꞉ epela natipame tame A꞉iblaham yami Ismaelta himili a꞉ya hale haiyo. Ya꞉ hiye Mahalat, ya꞉ye Nebayot ya꞉lapo.

Yokobta elemama milamalo natili

10Epapedeme Yokobtapo Belseba mo saliyome ma Halan mo dla taiyo. 11Epapeleye ya꞉ mo edla tamama salita mo-tullati duka dla yaliyo. Ya꞉ye ellowedeme ewala hapame matali some himme elaiyo. 12Ya꞉ elemama milamalo natilati tilikali omaletapo ta꞉lamo tle hitomeleme hetame Pepele dimo dla gudepo halla natiyo. Epalati God ya꞉ banakaka sotapo tilikali etle tulu heta demha꞉ha꞉la natiyo. b  13Epapele dulu dla milamalo dulu edla Godtapo ya꞉ mateka꞉pi dla halemama epo atlaiyo, “Na꞉ye wa꞉ mama A꞉iblaham ya꞉ Godpo, epame wa꞉ a Aisek ya꞉ Godpo. Epedeme na꞉tapo ta꞉la pato iye wa꞉ watle epo wa꞉ mamadulo watle hamilowepo. c  14Epame wa꞉ mamadulotapo sikemte pasatamama apupu some mo pato dla pasalalemtelepe. Wa꞉ mamadulo iwolo tle ta꞉la so hapuloma dla siyele hampulupe. d  15Epame wa꞉tapo hadima adipo ta demsela꞉lepiye, na꞉tapo alila hapuloma dulu dla wa꞉ mate hallowepo. Epo alotle na꞉tapo wa꞉ye ta꞉la hema ma ilame sempuluwepo. Na꞉ wa꞉ye posaliyome tlowa. Epame monolo atlamale koko iye halomolowepo,” diyo.

16Epapeleye Yokobtapo elale tle sila꞉tipame ya꞉skamu epo atlaiyo, “Na꞉ Godta hema hala kokoye pomalamana. Amasiyama ya꞉ mo hema ma me-halemapo,” diyo. 17Epammama Yokobtapo sikemte wota꞉mama epo atlaiyo, “Ikadepe, mo iye God ya꞉ mopo, epame Pepele dimo kokoloma talapo,” diyo.

18Epapeleye Yokobtapo ma-alallati elale tle sila꞉tipame ewala ya꞉ta matali some dokopala himme elaleye hapame oloma hitomeleme pameliyo. Epame dakopala mate ewala di dla sipame mo eye semama aiyalma diyo. 19Epapele dulu dla ka꞉yapa mo e ya꞉ hi semama Lus demdiyo. Epapele tlope Yokobtapo matle hi amko semama Betel
28:19 Betel hi ya꞉ dulu kokoye Godta hallalo mo demama apopo.
diyo.

20Epame Yokobtapo God dla yu itiyapo himimama epo atlaiyo, “Wa꞉tapo na꞉ta tlati na꞉ omtamama dlowe alisisi mate kapala alisisi mate halopimtapame ma ilame woloma sempuame na꞉ a aya dla pomellepiye, eta wa꞉ye ikadepe na꞉ God mleni dlowepo. 22Epame ewala hema opatapo puame wa꞉ hi di dla ta꞉de demha꞉ha꞉lepe. Epame wa꞉tapo na꞉ watle hapili alisisiye kokolumtame 10 depame ma kolumale hatlo tlo wa꞉ watle ilame hami demhallowepo,” diyo.

Copyright information for `XLA