a3:1Bob 12:9, 20:2
b3:132Kol 11:3; 1Tim 2:14
c3:15Bob 12:17
e3:17-18Hib 6:8
f3:22Bob 22:14

Genesis 3

Batalimaleta kotiyamale

1Lod Godta mimita꞉pele alinepi hapuloma dulu dla ilamata ya꞉mkale isikimi elemala natilowe malamaleta ya꞉ dla sikemte pato halaiyo. Epedeme alila haleta ilamata puame a꞉ya watle epo atlaiyo, “Godta dlomoko dali hapuloma hema dlomoko demiyo duwaye ikadepeta꞉?” diyo. a 

2Epalati asiyama a꞉yata ya꞉ watle epo atlaiyo, “Godta di watle atlemama dlomoko hapuloma me-dlomha꞉ha꞉lepe duwa. 3Amasiyama hatlo osalo duka dla hala dlomoko dali tlo demiyo duwa. Adipalati, dita dlomoko e doahapo delepiye, dia꞉ye pallipe duwa.”

4Amasiyama ilamata a꞉ya watle epo atlaiyo, “Yu eye pomikadepe. E isikimi atluwapo. Wua꞉ popalliwa. 5Godtapo epo atluwapo, adipalati, ya꞉malamana, wua꞉ta dlomoko e delepiye, wua꞉ ma God some ha꞉ha꞉lepe depame. Epame ka꞉ka꞉dle koko mate bobtalimale koko mate sikemte malastepo ha꞉ha꞉lepe depame,” diyo.

6A꞉yatapo ilama yu dalepo medla tulupame ma dlomoko ka꞉dle natipo doahame dlowe sikemte solotamaiyo. Epame dlomoko e dele koko tle ka꞉dle malamale halowe ma solotamaiyo. A꞉yatapo epapele malamale tle dlomokoye dolalipo depame ma dlomoko haleye ya꞉wolali watle hamiyo. Epalati ya꞉wolali mape dlomoko eye hame deiyo. 7Yia꞉ta madipata dlomoko dele alotle yia꞉ edla yia꞉skamu malanatiyo, yia꞉ta tidali siyapo siyamale kokoye. Epalati yia꞉tapo pigi dali upa kolepame yia꞉skamu eyamsiyamaiyo.

8Tamila꞉la oloma edla yia꞉tapo Lod Godta osalo dulu dla sela꞉lati daliyo. Epalati yia꞉tapo ya꞉ tle hemele potame dali upa dulu dla haohaodemsiyamaiyo. 9Amasiyama Lod Godta oplami sisilapame epo atlaiyo, “Wa꞉ hadima halema꞉?” diyo.

10Epalati asiyama oplamita epo atlaiyo, “Na꞉ wa꞉ta osalo dulu dla sela꞉la dalepame wota꞉mama hemele hema puame haodepo poloma. Adipalati, na꞉ye tidali siyapo halema,” diyo.

11Asiyama Godta epo atlaiyo, “Anta wa꞉ta tidali siyapo hala kokoye wa꞉ watle imo? Pona꞉malamana, wa꞉ na꞉ta dlomoko demiyo duwaye e doahame deyo,” diyo.

12Epalati asiyama oplamita epo atlaiyo, “Wa꞉ta na꞉ watle a꞉ya hamiwatapo na꞉ watle dlomoko eye hamilati na꞉ ma eye de,” diyo.

13Epalati asiyama Lod Godta a꞉ya watle epo atlaiyo, “Wa꞉ adipalati koko iye hao?” diyo.

Epalati asiyama a꞉yata ma epo atlaiyo, “Ilamata na꞉ye elemala natilati na꞉ dlomoko eye doahame de,” diyo. b 

14Epalati asiyama Lod Godta ilama watle epo atlaiyo, “Wa꞉ Godta kasilamale dulu dla halemama alinepi hapuloma dulu dla hatlo wa꞉ tlope wa꞉ kokota ta꞉la dla olalimsela꞉mama isikimi apupu mate demsela꞉lepe. 15Epame wa꞉ mate epo a꞉ya mate dla elle kokota elemama duka gladleta ellepe. Epame elle koko hatlo meta ma wa꞉ mamadulo mate epo a꞉ya ya꞉ mamadulo mate dla ellepe. Epammama wa꞉tapo a꞉ya ya꞉ mamadulo hale hete maku dla yellati ma asiyama ya꞉tapo wa꞉ dokopalaye supulastelepe,” diyo. c 

16Epame Godta a꞉ya watle epo atlaiyo, “Wa꞉ta owayemala hammama wotiyalle haloweye na꞉ta ma pato dlowepo. Epalati wa꞉tapo wotiyalle mate owayimlala hohomhallepe. Amasiyama epapele tlope wa꞉ dla ala wa꞉wolali sikemte solotamale patota me-ellepe. Epalati ya꞉tapo wa꞉ omhallalo hallepe,” diyo.

17Epame Godta matle A꞉dam
3:17 A꞉dam hi ya꞉ dulu kokoye oplami demama apopo.
watle epo atlaiyo, “Wa꞉ mape wa꞉ a꞉ya yu dalepame na꞉ta dlomoko demiyo dle dlomokoye delepo. Epedeme wa꞉ta dlomoko dele koko tle na꞉tapo ta꞉laye batalipo mellowepo. Epedeme dlowe alisisita isikimi meyelo pomatlowa, amasiyama osamokolo mate epo tuwale mateta matelepe. Epedeme wa꞉ dlowe alisisi dlowedeme mowolo oko pato hamama ekukulli mate oko hapo de demhallepe. Epapedeme wa꞉ oko pato metlo me-hamhalemama wa꞉ta polowe sukulu dla malatelepe. Epedeme wa꞉ta polopiye, wa꞉ motoye matle ta꞉la yielepe. Adipalati, wa꞉ motoye ta꞉la mate mita꞉puwapo,” diyo. e 

20A꞉damtapo ya꞉llu hi semama Ib diyo. Adipalati, ya꞉ye opa hapuloma yia꞉ waipo.

21Epame Lod Godtapo alinepi kapalata tluka mimita꞉pame A꞉dam mate Ib mate dla didiyemeliyo. 22Epame ya꞉ta ma epo atlaiyo, “Watapo oplamiye dia꞉ sepele some halemama ka꞉ka꞉dle koko mate batalimale koko mate malanatiloweye me-ya꞉malamana. Epapedeme di matle ya꞉ watle pasakalo hapimhallalo dlomoko dali tle dlomoko haleye podoahame dene dlowa, ya꞉tapo kokó pohallalo wekelepo depame,” diyo. f  23Epedeme Lod Godta yia꞉ye Iden osalo dulu tle alikili dla dodolomsaliyo, yia꞉tapo mo edla osalo hatitimha꞉ha꞉lepo depame. 24Epame Godtapo banakaka soye Iden osalo dla tulalo api dla ipila꞉mama aipa꞉ya dlapa aloweli some tleka꞉mama sikemte usiyemale ma medla hitomeliyo, opata matle pasakalo hapimhallalo dlomoko dali tou dla tulala depame.

Copyright information for `XLA