Genesis 30

1Epedeme Leisoltapo ya꞉skamu ya꞉ta yimlala po-isukumalalo wekele koko natipame ya꞉ nana Liya dla elle himhalaiyo. Epammama ya꞉tapo ya꞉wolali Yokob watle epo atlaiyo, “Na꞉ yimlala hapine! Wa꞉ta na꞉ watle yimlala pohapilalo wekelepiye, na꞉ polowepo,” diyo.

2Epalati Yokobtapo yu e dalepo siyaladepame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ Godta꞉? Eta wa꞉ta na꞉ watle epo atlaye. Hao! Hatlo Godtapo yimlalaye hapimhalapo,” diyo.

3Epapalati Leisoltapo Yokob watle epo atlaiyo, “Wa꞉ na꞉ oko a꞉ya Bilha mate elane, ya꞉tapo na꞉ yimlala isukumelepo depame,” diyo.

4Epammama Leisotapo Bilhaye ya꞉wolali Yokob watle hamiyo. 5Epalati Bilhata mopapo polopame maseyemala hamaiyo. 6Epapalati Leisoltapo maseyemala hiye Dan
30:6 Dan hi ya꞉ dulu kokoye koko gladle demama apopo.
hi sepilaiyo. Epame epo atlaiyo, “Godtapo na꞉ta inoma sumale yu dalepame asiyama hamipo. Ya꞉tapo na꞉ kokoye natipame maseyemala na꞉ watle hamipo,” diyo.

7Epame Bilhatapo mamisika꞉ mopapo polopame maseyemala hale hamaiyo. 8Epalati Leisoltapo ya꞉ hiye Naptali
30:8 Naptali hi ya꞉ dulu kokoye nalatimale demama apopo.
diyo. Epame epo atluwapo, “Na꞉tapo na꞉ nana mate nalatimama na꞉ta ma-tla꞉mtauwapo,” diyo.

9Epapele oloma edla Liya ya꞉ malanatiyo, ya꞉ mopapo godle kokoye. Epammama ya꞉tapo ya꞉ oko a꞉ya Silpa hamame ya꞉wolali Yokob watle hamiyo. 10Epalati Silpatapo mopapo polopame maseyemala hamaiyo. 11Epapalati Liyata maseyemala hiye Gad
30:11 Gad hi ya꞉ dulu kokoye ka꞉dle kokota woyama demama apopo.
hi hamiyo. Epame epo atlaiyo, “Ka꞉dle kokotapo na꞉ dla mo-woyamapo,” diyo.

12Epame Silpatapo mamisika꞉ mopapo polopame maseyemala hale hamaiyo. 13Epalati Liyatapo maseyemala hiye Asel
30:13 Asel hi ya꞉ dulu kokoye siyele demama apopo.
diyo. Epame epo atlaiyo, “Na꞉ wata sikemte siyema. Epedeme wola꞉ hapulomatapo na꞉ watle siyele a꞉ya demyelepe,” diyo.

14Epapele dulu dla witi daya hauwallowe alilata pulati Lubentapo osalo dla tame dali dlosalo mopapo pollopo depame dlaloye natipame halopo puame ya꞉ wai Liya watle halopiyo. Epalati Leisolta dalepame Liya watle epo atlaiyo, “Wa꞉ maseyemalata dali dlosalo halopo puale opiye na꞉ watle halopine,” diyo.

15Amasiyama Liyatapo siyaladepame Leisol watle epo atlaiyo, “Wa꞉tapo na꞉ oplamiye mo-uhauwapo. Epame mamisika꞉ na꞉ maseyemalata dali dlosalo halopo pualeye uhalomolowedeme apopa?” diyo.

Amasiyama Leisolta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉tapo wa꞉ maseyemalata dali dlosalo kolepo halopo pualeye na꞉ watle hamilipiye, na꞉ epalati asiyama wa꞉ye watapo Yokob mate elane dlowepo,” diyo.

16Epapeleye tamila꞉la oloma edla Yokobtapo ya꞉ osalo tle pulati Liyatapo tame ya꞉ umpame epo atlaiyo, “Wata utula꞉la na꞉ta wa꞉ mate ellowedeme na꞉ maseyemalata dali dlosalo kolepo pualeye Leisol watle ma-halopi. Epedeme wa꞉ wata na꞉ mate ellepe,” diyo. Epalati Yokobtapo utula꞉la edla Liya mate elaiyo.

17Epapele oloma edla Godta Liyata inoma sumale yu dalepame ya꞉ watle maseyemala hale hamiyo. 18Epame ya꞉tapo maseyemala e ya꞉ hiye Isakal
30:18 Isakal hi ya꞉ dulu kokoye asiyama ka꞉dle demama apopo.
hi hamiyo. Epame epo atlaiyo, “Na꞉tapo na꞉ oko a꞉yaye nowolali watle hamilati Godtapo na꞉ watle asiyama ka꞉dleye hamilipo,” diyo.

19Epapele dulu dla Liyatapo matle mopapo polopame maseyemala hale hamaiyo. 20Epalati ya꞉tapo ya꞉ hiye Sebulun
30:20 Sebulun hi ya꞉ dulu kokoye di dla ta꞉dlowe demama apopo.
diyo. Epame epo atlaiyo, “Godtapo namkale dle alisisi hamimama maseyemala iye hamilipo. Epedeme nowolalitapo na꞉ye di dla hame hetlepe. Adipalati, na꞉tapo ya꞉ akimlala 6 mo-isukumuwapo,” diyo.

21Epame alotle ya꞉ matle amseyemala hamaiyo, epo ya꞉ hiye Daina diyo.

22Epame Godtapo ma Leisolye malapame ya꞉ta inoma sumale yu dalepame ya꞉ta yimlala isukumolowe itiyamale hamiyo. 23Epalati ya꞉tapo mopapo polopame maseyemala hamaiyo. Epame epo atlaiyo, “Godtapo na꞉ta wota꞉le koko hapulomaye ma-hamastalepo,” diyo. 24Epedeme maseyemala e ya꞉ hiye Yosep
30:24 Yosep hi ya꞉ dulu kokoye ya꞉tapo ma hale hamilipe demama apopo.
diyo. Epame ma epo atlaiyo, “Na꞉ malama, Godtapo na꞉ watle ma maseyemala hale hamilipe,” diyo.

Yokob ya꞉ aliya halota sikemte pasatamtale

25Epapedeme Leisoltapo Yosep hamale alotle Yokobtapo Laban watle epo atlaiyo, “Na꞉ solotama watapo mo itle ma na꞉ mo ikadepe dla ilame tlowama. 26Epedeme na꞉tapo Liya mate epo Leisol mate halomolowedeme wa꞉ oko patoye ma-hamhaluwapo. Epapedeme wa꞉ na꞉ wola꞉ dapiyamte i mate epame na꞉ yimlala mate na꞉ watle halopine. Na꞉ epalati mo-tlowama,” diyo.

27Amasiyama Labantapo asiyama epo atlaiyo, “Hao, wa꞉ta na꞉ saliyome tlowe poka꞉dena. Adipalati, na꞉ta inoma nalatimale tle natili dulu dla Godtapo wa꞉ tle na꞉ dla gadle pato himimhalapo. 28Epedeme na꞉ solotama wa꞉ta hema me-halloweye. Epapedeme wa꞉ta midla hallepo depame na꞉ asiyamaye adisowa wa꞉ watle hamipa꞉?” diyo.

29Amasiyama Yokobtapo asiyama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Epedeme mo-wa꞉malamana, na꞉tapo wa꞉ mate halemama wa꞉ oko patoye ma-hamhaluwapo. Epalati wa꞉ aliya halotapo sikemte mo-pasatamtauwapo. 30Epapele dulu dla na꞉ta ka꞉yapa puwa oloma edla wa꞉ aliya haloye pase pasataleta halana. Amasiyama wata oloma hema wa꞉ aliya halotapo sikemte kustipo tame elapo. Adipalati, Godtapo na꞉ta koko halomale tle wa꞉ dla gadle pato himhaluwapo. Amasiyama wata oloma hema alilatapo mo-puapo, na꞉tapo naskamu na꞉ yimlala siyapo tlo omhalloweye,” diyo.

31Epapele tlope Labantapo asiyama Yokob watle ma epo atlaiyo, “Na꞉ asiyama adisowaye wa꞉ watle hamipa꞉?” diyo.

Epalati asiyama Yokobta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Epedeme asiyamaye ipo. Na꞉ solotama wa꞉ aliya halo dulu dla aliya dilikili mate epo dudulalimale mate epo popokalle mate tlo hohomolowama.
30:31 Aliya dilikili mate epo dudulalimale mate epo popokalalimale mateye oloma edla pase pasataiyo. Amasiyama kamale siyapo tlo sikemte pasatepo elaiyo.
32Epapele dulu dla wa꞉ta na꞉ watle koko e hane dlepiye, na꞉ eta wa꞉ mate medla halemama wa꞉ oko hamhallepe. 33Epapedeme itapu dla wa꞉ matle puame na꞉ aliya halo natilati dilikili siyapo mate epo dudulalimale siyapo mate epo popokalle siyapo mate natilipiye, wa꞉ na꞉ye ikadepe po-uhalalo wekele mleni dlepe.”

34Epalati Labantapo yu edla solotamale himmama epo atlaiyo, “Yao, me-ka꞉pi,” diyo.

35Amasiyama alila oloma edla Labantapo hemele tame Yokobta ya꞉ dla hohomele dle aliya halo dilikitalo mate epo dudulalimale mate epo popokalalimale mateye elepame pateka꞉mu dla elemtaiya diyo. 36Epalati Laban ya꞉ akimlalatapo aliya ewoloye eleme mo pateka꞉mu, duka dla hutiyemama alila dapahatlope polollalo mo dla elemtamalaiyo. Amasiyama Yokobtapo koko i pomalamalalo aliya halo opi medla pomelleye me-omhalaiyo.

37Epapele dulu dla Yokobtapo Labanta ya꞉ aliya uhohopo elemtale natipame ya꞉tapo dali dlo kolepame kapala dollomama woloma ka꞉pi dudulumtuluiyo, aliya kapala dudulli some ha꞉ha꞉lepo depame. 38Epame aliyata yú dlalo mo mateka꞉pi dla kellemtaiyo, yia꞉tapo yú dlomsiyamama dali dudulli natilipo depame. 39Epame yia꞉tapo dali eta ha꞉ha꞉ mila꞉pi tle halomsiyapo depo yimlala usulumama isikimi dudulalimale mate epo popokalalimale mate tlo usullupo depame. 40Epame yia꞉tapo yimlala usullati Yokobtapo yimlala hapuloma hohopo tame miyelo alikili dla ipila꞉iyo. Epame matle aliya opi tlo elemtame Laban aliya dudulalimale mate dilikitalo mateta ha꞉ha꞉ yia꞉ mila꞉pi dla ipila꞉iyo, yia꞉tapo halomsiyapo depo yimlala dudulalimale mate dilikitalo mate tlo hatitimelepo depame. Epalati Yokobtapo aliya dudulalimale mate epo dilikitalo mate epo popokalalimale mate ala usulliye elemtame ma ya꞉ aliya mate hatlo godiyo. 41Epame matle aliya halo i-itiyamaletapo hoholomolowedeme ha꞉ha꞉lati Yokobtapo dali dudulliye halopame yia꞉ mila꞉pi dla kellemdiyo. 42Amasiyama aliya halo hohopeyalimaletapo hoholomalati ya꞉ dali dloye pokellalo wekemdiyo. Epapele koko tle aliya halo i-itiyamaleta hatitimale tlo Yokobta hohomdiyo. Amasiyama hohopeyalimaleta hatitimale tlo Labanta hohomdiyo. 43Epapele koko tle Yokob ya꞉ aliyatapo sikemte pasatamtamama ya꞉ye alisisi pasatale oplami diyo. Epame ya꞉ oko so ma sikemte pasatepo elemama ya꞉ donki aliya mate epo ya꞉ ka꞉mol aliya mate sikemte kustimtame elaiyo.

Copyright information for `XLA