Genesis 38

Yuda mate epo Tama mate yia꞉ koko

1Epapele alila oloma edla Yudatapo ya꞉ bapadulo medla saliyome ma Adulam mo dla hallalo oplami Hila mate halla taiyo. 2Epeleye ya꞉ edla tame halemama Keinan oplami Suwa yoti natipame me-haiyo. 3Epame ya꞉ a꞉ya e hapo halemama maseyemala himiyo. Epalati maseyemala e ya꞉ hiye El diyo. 4Epame ya꞉llu ma mopapo polopame maseyemala hale himiyo. Epalati ya꞉ waitapo ya꞉ hiye Onan diyo. 5Epame yia꞉ ma Kesib mo dla ha꞉ha꞉lati ya꞉llu ma mopapo polopame maseyemala hale hamaiyo. Epalati ya꞉ hiye Sala diyo.

6Epeleye itapu hamale maseyemala Elta ma-ta꞉lati ya꞉ a Yudatapo ya꞉ta a꞉ya halowe api ka꞉diyo. Epalati Eltapo a꞉ya Tamaye haiyo. 7Amasiyama Elye God mila꞉pi tle batalimale koko patoto halomhallati Godtapo ya꞉ye yumiyo.

8Epame Elta mo-polati ya꞉ a Yudatapo yami hale Onan watle epo atlaiyo, “Di aiyalma dolumama wa꞉ bapa ya꞉llu dupulapi polaye ma wa꞉ta hane. Epame wa꞉ bapa powale elo dla hallowe maseyemala himine,” diyo.

9Amasiyama Onantapo ya꞉ bapa elo dla hallowe maseyemala himilowe posolotamaiyo. Epammama ya꞉tapo Tama mate elale oloma edla ya꞉ nalakaleye alikili dla o-olotimdiyo, ya꞉ta mopapo popollalo wekelepo depame. 10Epapedeme ya꞉ta ipapele koko hamhallati Godta koko e natimama posiyelalo wekiyo. Epalati Godtapo ya꞉ye yumiyo.

11Epedeme Yuda ya꞉ posolotamaiyo, ya꞉ maseyemala Salata ma Tama hapame poloweye. Epammama ya꞉ moma Tama watle epo atlaiyo, “Wa꞉ aseka tame wa꞉ a mate halane. Na꞉ maseyemala Salata alotle ta꞉pame wa꞉ye halepe,” diyo. Epela dalepame Tamata ma ilame ya꞉ a mate halla taiyo.

12Epame sokomoko opi mo-pololepo alotle Yuda ya꞉llu mo-powaiyo. Epalati ya꞉tapo ya꞉llu yilo dupa kolemhalaleta ma-tame gudlati ya꞉mkale Adulam mo dla hallalo oplami Hila mate tame Timna mo dla ya꞉ sipi aliya dlalo ketlemhala natila tamalaiyo.

13Amasiyama Yuda ya꞉ moma Tamatapo Yudata Timna mo dla mo-puale kokoye me-daliyo. 14Epapele dulu dla ya꞉ mo-malamaiyo, Yuda yami Salata mo-pato depo hala kokoye. Amasiyama epapele tlope ya꞉ moma Yudatapo yami Salaye ala ya꞉ watle pohamilalo halaiyo. Epalati asiyama ya꞉tapo Yuda elemolowedeme ya꞉ dupulapi tluka uptipame isikimi duka dla sela꞉lalo a꞉ya some ya꞉ mila꞉piye tlukata bopudepo tame Enaim mo kosukulli kokoloma tala dla Timna dla tlalo api dla ompolaiyo.

15Epalati Yudatapo edla pumhalemama ya꞉ momata me-polla natipo semte isikimi duka dla sela꞉lalo a꞉ya tepo depame ya꞉ mate ella puane diyo. Epalati ya꞉ moma eta epo atlaiyo, “Na꞉ta wa꞉ mate ellepiye, wa꞉ adisowa na꞉ watle hamipa꞉?” diyo.

17Amasiyama Yudatapo ya꞉ moma woloma pomalanatilalo wekemama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉tapo gaut aliya halo amkota꞉leye wa꞉ watle hamame iliwepo,” diyo.

Epalati ma asiyama ya꞉ momata ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ta ikadepe na꞉ watle gaut aliya halo hamame iliwepo depame na꞉ watle alisisi hale hamine, wa꞉ta atlama koko eye ikadepe dlowedeme,” diyo.

18Epalati asiyama Yudata ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ apa alisisi halowe solotama꞉?” diyo.

Epalati asiyama ya꞉ta epo atlaiyo, “Na꞉ solotama, wa꞉ta meleli sokolomama wa꞉ hi mate himili asiyamhala eye e mate epo wa꞉ dali ku mate halomolowama,” diyo. Epapalati Yudatapo ya꞉ alisisi eye ya꞉ watle halopipame ya꞉ mate elaiyo. Epapele alotle ya꞉ momata mopapo mo-polaiyo.
19Epapeleye ya꞉ Yuda mate elepame ma ilame tame ya꞉ aya dla duka dla sela꞉lalo a꞉yata didiyelalo tluka didiyepo elaleye uptipame ma ya꞉ dupulapi tluka didiyeiyo.

20Epapele dulu dla Yudatapo ya꞉mkale Hila watle epo atlaiyo, “Gaut aliya iye semtame a꞉ya e watle hamame imama asiyama na꞉ alisisiye ilame halopo puane,” diyo. Amasiyama ya꞉mkale Hilaye tame totamsela꞉po a꞉ya e ponatilalo wekiyo. 21Epalati ya꞉tapo mo edla ha꞉ha꞉lalo so watle epo atlaiyo, “Duka dla sela꞉lalo a꞉ya Enaim mo kokoloma tala dla pollaloye da꞉?” diyo.

Amasiyama yia꞉ta asiyama epo atlaiyo, “Mo hema duka dla siyamalalo wola꞉ hawa,” diyo.

22Epalati Hilatapo ma ilame tame Yuda watle epo atlaiyo, “Na꞉ a꞉ya eye ponatina. Adipalati, mo edla ha꞉ha꞉lalo sotapo na꞉ watle atlemama duka dla siyamalalo wola꞉ hema poha꞉ha꞉semde de,” diyo.

23Epalati asiyama Yudata epo atlaiyo, “Mope, ya꞉ta na꞉ alisisi me-halopo hallepo,” diyo. “Epedeme ditapo gaut aliya ya꞉ watle hamame iliwedeme semtale tlope, di ya꞉ ponatina. Epapedeme dita mamisika꞉ gaut aliya iye semtelepiye, opata di natipo eimela꞉lepe,” diyo.

24Epapele dulu dla mama dapahatlope mo-pololepo alotle Yudaye daliyo, ya꞉ moma Tamata meyelo duka dla sela꞉le koko tle mopapo polale kokoye. Epalati Yudatapo koko e dalepame siyalademama epo atlaiyo, “A꞉ya eye haliyamale dla hamame puame pamelepo dlapata mistaiya,” diyo.

25Amasiyama opatapo ya꞉ye dlapa dla mo-mistlowedeme hamame woyamalati ya꞉tapo ya꞉ moma Yuda dla yu hamimama epo atlaiyo, “Oplami dali ku i mate epo meleli sokolomale i mate halopo hallalo oplamiye na꞉ koko dulu dla pola owayemala ya꞉ apo,” diyo.

26Epalati Yudatapo dali ku mate epo meleli sokolomale mate malanatipame na꞉ alisisipo diyo. Epame epo atlaiyo, “Na꞉ batalimalepo, po-ya꞉ta batalimale. Adipalati, na꞉tapo na꞉ maseyemala Salaye ma ya꞉ watle pohamina,” diyo. Epedeme Yudatapo ya꞉ watle wotiyalle pohamilalo wekepame ma ya꞉ mate pe-ellalo wekiyo.

27Epapeleye Tamata mopapo hatostlowe alilata mo-pulati ya꞉ gadlalo a꞉yata ya꞉ koko dulu dla owayimlala dapiyamte popa꞉la natiyo. 28Epalati ya꞉ta mopapo hatostale oloma edla owayemala haletapo ya꞉ do tatle woyamaiyo. Epalati Tama ya꞉ gadlalo a꞉yatapo tluka omteka꞉pele hame owayemala do woyamala himomelemama epo atlaiyo, “Owayemala i tatle hatostama,” diyo. 29Amasiyama epapele tlope do eye ma ilame gilidlati ma asiyama ya꞉ bapa tatle ma-hatostaiyo. Epalati ya꞉ gadlalo a꞉yatapo epo atlaiyo, “Wa꞉ adipammama wa꞉ tatle haliyamale dla hatostao?” diyo. Epapele tle maseyemala e ya꞉ hiye semama Peles
38:29 Peles hi ya꞉ dulu kokoye hatostama demama apopo.
diyo.
30Epame ma ya꞉ ei, do dla tluka omteka꞉peleta himomelletapo alotle hatostaiyo. Epalati ya꞉ hiye semama Sela
38:30 Sela hi ya꞉ dulu kokoye omteka꞉pele demama apopo.
diyo.

Copyright information for `XLA