a39:2Taiya 7:9
b39:21Taiya 7:9

Genesis 39

Yosep mate epo Potipa ya꞉llu mate

1Epapele dulu dla Ismael elele halë sotapo Yosepye hamamtame Isip mo dla woyapame ya꞉ye oplami Potipa watle asiyama halowedeme hamame iyo. Epedeme oplami Potipa iye Isip mo dokopala oplami Pelo ya꞉ aya alikili tle omha꞉ha꞉lalo so yia꞉ dokopala oplamipo.

2Epapeleye Yoseptapo Potipa aya dulu dla hallati Godta ya꞉ mate halemama ya꞉ sikemte gademhalaiyo. a  3Epalati Potipatapo koko i natipame Yosep watle ya꞉ aya mate epo ya꞉ alisisi hapuloma mate omhalane diyo. 5Epapedeme oloma etle kotiyapo Yoseptapo Potipa aya mate epo alisisi hapuloma mate woloma ka꞉depo omhallati Godta ya꞉ mate halemama ya꞉ sikemte gademhalaiyo. Epapele koko tle Potipatapo pakasiyamalalo alisisi sikemte pasatale oplami halaiyo. 6Epedeme Yosepta ya꞉ oko epo ka꞉depo hala natimama Potipatapo koko hale halowe pomalamalalo isikimi daya dlowe tlo sikemte malamdiyo.

7Amasiyama Potipa ya꞉llutapo Yosepta kipiliyemala ka꞉pi hallati natipame dupa hetamama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ solotama, wa꞉ mate hatlope dlowedeme,” diyo.

8Amasiyama Yoseptapo alimama ya꞉ watle epo atlaiyo, “Hao, na꞉ wa꞉ mate pohatlope dlowa. Adipalati, wa꞉wolali Potipatapo na꞉ watle koko hapuloma hapimama woloma omhalane duwa. Ya꞉ta epo atlemama wa꞉ tlo na꞉ta po-omhalane dena. Ame adipalati, wa꞉ye ya꞉llu ikadepepo. Epedeme na꞉ adipammama batalimale koko ipapele wa꞉ dla hapa꞉? Adipalati, God mila꞉pi tle batalimale koko ipapele haloweye poka꞉dena,” diyo. 10Amasiyama epapele dulu dla Potipa ya꞉llutapo Yosepta ya꞉ mate hatlope dlepo depame alila hapuloma ya꞉ ha꞉ha꞉mhalemdiyo. Amasiyama Yoseptapo alimama ya꞉ tle alikili a꞉ma teletamdiyo.

11Epapedeme alila haletapo aya duluye aya siyapo Yosep meyelo hallati Potipa ya꞉lluta puame Yosep tluka dla hamama epo atlaiyo, “Di aya siyapo dla bidulo ha꞉ha꞉po, epedeme wa꞉ matime na꞉ mate hatlope dene,” diyo. Amasiyama a꞉yata Yosep tluka dla hamamhallati Yosepta teletlati ya꞉ tluka tlo puahaiyo. 13Epalati a꞉yatapo Yosepta teletamama tluka tlo medla pomeleme tale halla natipame ya꞉ oko so sisilamaiyo. Epame yia꞉ta pula natipame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Hibulu oplami Yoseptapo na꞉ uhalowedeme na꞉ hamala mati. Epela na꞉ta alimama sikemte hiyella dalepo teletamama ya꞉ tluka tlo medla pomelle ipo,” diyo.

16Epame ya꞉ta Yosep tlukaye medla himpolopo depo ya꞉wolalita mo-tamila꞉la pulati ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ oko halalo Hibulu oplami Yoseptapo na꞉ uhala matilipo. 18Epalati na꞉ta sikemte hiyellati dalepame teletamama ya꞉ tluka tlo medla pomelemtale ipo,” diyo.

19Epalati Potipatapo sikemte siyalademama Yosepye hampame amtuwale aya dulu dla ka꞉staiyo. Epedeme amtuwale aya iye Isip so yia꞉ dokopala oplami Pelo mape opaye amtuwale aya hatlo medla ka꞉ka꞉timhalemdiyo.

21Amasiyama Godtapo Yosep mate halemama ya꞉ye gadle pato himhalaiyo. Epalati amtuwale aya omhallalo oplamitapo ya꞉ dla ka꞉dle koko natipame ma ya꞉ watle amtuwale aya dulu dla ha꞉ha꞉lalo so hapulomaye omhalane diyo. Epalati Yosepta amtuwale aya dulu dla ha꞉ha꞉lalo soye woloma ka꞉pi omhallati natipame amtuwale aya omhallalo oplamitapo koko opi pohalomalalo isikimi Yosep dla pomelepame me-omhalaiyo. b 

Copyright information for `XLA